MRI-onderzoek van een gewricht met contrast (MRI-arthrografie)

U heeft een afspraak gemaakt voor een MRI-onderzoek van een gewricht met contrast (MRI-arthrografie). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis in Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het kan zijn dat de situatie voor u iets anders is dan hier beschreven.

Wat is een MRI-onderzoek van een gewricht met contrast?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven afbeeldingen worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam. Een MRI-arthografie is een MRI-onderzoek van een gewricht waarbij eerst contrastmiddel in de gewrichtsholte wordt ingebracht. 

De MRI-scanner die voor dit onderzoek wordt gebruikt, bestaat uit een tunnel van 1.20 tot 1.60 m lang met een doorsnede van 60 of 70 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanner heeft een onderzoekstafel die in- en uitgeschoven kan worden.

Afbeelding van de MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI-ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u een van de volgende zaken heeft, mag u de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor- implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp of andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Heeft u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt bij uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval). Heeft u een gebitsprothese, doe deze dan uit voor u de MRI-ruimte betreedt. Gouden of zilveren tanden/kronen of bijvoorbeeld een heupprothese vormen geen belemmering voor het onderzoek.

Freestyle libre glucosemeter
Bent u diabetespatiënt en draagt u een freestyle libre glucosemeter? Dan vragen we u deze af te doen. Deze kan door het magneetveld van de MRI namelijk minder betrouwbaar worden. 

Vraag eventueel uw MRI te plannen op de dag dat u uw meter moet vervangen (en u de meter die dag dus toch al af moet doen).

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan. Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Make-up
Gebruik geen make-up op uw gezicht op de dag van het onderzoek, aangezien sommige merken make-up metaaldeeltjes bevatten.

MRI tijdens de zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, dan is het advies om geen MRI-onderzoek te laten doen, zeker niet in de eerste drie maanden. Hoewel schadelijke effecten op de ongeboren vrucht niet zijn aangetoond, is ons beleid om in dit geval geen enkel risico te nemen.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij een vraag, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Voor sommige personen met claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Heeft u last van ernstige claustrofobie, vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Wanneer u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek door kan gaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, schrijf u dan in bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.
 • Zorg dat uw kleding geen metaal bevat (zoals ritsen, metalen knopen en beha-beugels).Neem daarom eventueel een pyjamabroek mee voor tijdens het onderzoek.

Begeleiding

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Als u hulp nodig heeft met aan- en uitkleden kan uw begeleider mee tot in de kleedkamer. Uw begeleider mag niet mee in de onderzoeksruimte. Als begeleiding ook tijdens het onderzoek noodzakelijk is, zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. Overleg dit dan vooraf. Bij voorkeur door te bellen met de afdeling, of op de dag van het onderzoek met de MRI-laborant. Als uw begeleider meegaat in de onderzoeksruimte, moet hij/zij ook de screeningslijst invullen en eventuele metalen voorwerpen in de kleedruimte achterlaten.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Als u zich niet tijdig afmeldt, kunnen de kosten voor het onderzoek in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Meld u 10 minuten voor uw afspraak bij de balie op de afdeling Radiologie in Utrecht. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u alvast de screeningslijst in (zie eerder het kopje Veiligheid > Screeningslijst).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Contrastmiddel inbrengen

Vlak voor het MRI-onderzoek haalt de radiodiagnostisch laborant u op en begeleidt u naar een kleedkamer. Daar kleedt u zich gedeeltelijk uit. De laborant screent u op eventueel aanwezig metaal in het lichaam in verband met het MRI-onderzoek. Vervolgens brengt de radioloog onder echogeleide met behulp van een injectie de contrastvloeistof in de gewrichtsholte. Als de contrastvloeistof is ingebracht, kan dit een wat vreemd, gespannen gevoel geven. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte.

Omkleden

Korte tijd later haalt de radiodiagnostisch laborant u weer op en begeleidt u naar een andere kleedkamer. U  moet alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. Hierna gaat u naar de MRI-ruimte.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Om afbeeldingen te kunnen maken gebruiken we een zogenaamde spoel. De laborant brengt deze spoel aan om het desbetreffende gewricht. De laborant schuift de tafel in de tunnel, zodat het te onderzoeken gebied in het midden van de tunnel ligt. Dit betekent dat bij een onderzoek van bijvoorbeeld de schouder, uw benen gedeeltelijk buiten de tunnel blijven.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan zijn luid kloppende en ratelende geluiden te horen.  Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes.

Het is tijdens het onderzoek van groot belang dat u stilligt, anders mislukken de opnamen.

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt onder andere af van het aantal metingen. Houd voor het inbrengen van de contrastvloeistof en het MRI-onderzoek samen rekening met een uur tot anderhalf uur.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

Het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI-tunnel te schuiven, ook als de stroom uitvalt.

Na het onderzoek

Apparatuur

De laborant haalt u uit de MRI-scanner.

Bijwerkingen contrastmiddel

De kans dat u thuis een reactie krijgt op het contrastmiddel is minimaal, omdat de meeste reacties meteen na het inspuiten van het contrastmiddel optreden.

Contrastmiddel

Uw lichaam neemt het contrastmiddel vanzelf op, waarna het via de urine uitgescheiden wordt.

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten. Om verzekeringstechnische redenen is het raadzaam om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden. Regelt u daarom vooraf een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

Het advies is om het gewricht gedurende twee dagen na het onderzoek niet te zwaar te belasten.

Problemen thuis

Heeft u tijdens het onderzoek contrastmiddel toegediend gekregen en doen zich na het onderzoek thuis problemen voor? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie Utrecht. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk tijdens de visite met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht 
088 250 6542

Spoedeisende hulp Utrecht 
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 31 oktober 2023

Code: RAD30