MRI-onderzoek van het hart (MR Cardio)

U heeft een afspraak gemaakt voor een MRI-onderzoek van het hart. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u iets anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een MRI-onderzoek van het hart?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek, waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven afbeeldingen worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam (bij dit onderzoek van het hart). De MRI-scanner die gebruikt wordt voor het onderzoek van het hart bestaat uit een tunnel van 1.60 m lang en heeft een doorsnede van 60 cm. Deze tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanner heeft een onderzoekstafel die in- en uitgeschoven kan worden.  

Afbeelding van een MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI- ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRIruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u (of uw begeleider) een van de volgende zaken heeft, mag u (of uw begeleider) de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker;
 • defibrillator;
 • neurostimulator in het wervelkanaal;
 • insulinepomp;
 • binnenoor- implantaat;
 • metaalsplinters in het oog;
 • thoraxdrain;
 • morfinepomp/andere medicijnpomp;
 • hydrocephaluspomp.

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Mocht u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht hebben gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt bij uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Gouden tanden/kronen of bijvoorbeeld een heupprothese vormen geen belemmering voor het onderzoek.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan. Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Make-up
Gebruik geen make-up op uw gezicht op de dag van het onderzoek, aangezien sommige merken make-up metaaldeeltjes bevatten.

MRI tijdens de zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, dan is het advies om geen MRI- onderzoek te laten doen, zeker niet in de eerste drie maanden. Hoewel schadelijke effecten op de ongeboren vrucht niet zijn aangetoond, is ons beleid om in dit geval geen enkel risico te nemen.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij  vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij één van de vragen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt. Eventuele begeleiders krijgen ook een screeningslijst omdat ook zij het magneetveld zullen betreden waardoor voor hen dezelfde veiligheidsmaatregelen gelden.

Nuchter

Voor een goed verloop van het onderzoek verzoeken wij u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven (niet eten, drinken en/of te roken). Medicijnen mag u met een beetje water innemen.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Voor sommige personen met claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Heeft u last van ernstige claustrofobie, vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi. Neem als het mogelijk is iemand mee die u begeleidt.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Wanneer u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek door kan gaan.

Bijwerkingen contrastvloeistof

Bij het onderzoek kan gebruikt worden gemaakt van contrastvloeistof. Overgevoeligheid voor MRI-contrastvloeistoffen komt zelden voor. Maar meld de laborant wanneer u allergische aandoeningen heeft of in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een bepaalde stof of medicijn.

Borstvoeding

Er is geen reden om borstvoeding te onderbreken als u MRI-contrastmiddel krijgt. Hiervan komt vrijwel niets in de moedermelk terecht.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, schrijf u dan in bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.
 • Kleding zonder metaal, zoals ritsen, metalen knopen, metalen opdrukken, beugelbeha en metalen behasluiting. Neem bijvoorbeeld een pyjamabroek mee om tijdens het onderzoek aan te trekken.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat er anders voor het onderzoek kosten in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Zorg dat u zich tien minuten voor uw afspraak meldt aan de balie op de afdeling Radiologie, locatie Utrecht. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje ‘veiligheid/screeningslijst’).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

 • Omkleden. De radiodiagnostisch laborant begeleidt u naar uw kleedkamer. U (en uw begeleider) moeten alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant screent u daarna op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI- ruimte waar u op de onderzoekstafel gaat liggen.
 • Infuus. Omdat u tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend krijgt, wordt er eerst een infuus (een slangetje) ingebracht in een ader in de arm. Meld de laborant wanneer er niet in de arm geprikt mag worden.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Na het prikken van het infuus, worden er ECGelektrodes op uw borst geplakt. Het is belangrijk dat de ECG-elektrodes goed contact maken met uw huid. Daarom wordt uw  huid vooraf ontvet met een scrubmiddel. Voor mannen is het belangrijk om thuis eventueel borsthaar alvast te verwijderen. Dit om de hechting van de ECG-elektrodes te verbeteren.

Om afbeeldingen te kunnen maken wordt er op uw borst een zogenaamde spoel gelegd, gemaakt van zacht en licht materiaal. De laborant schuift de tafel in de tunnel, zodat u met uw hart in het midden van de tunnel ligt.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek zo nodig de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan zijn hard kloppende en ratelende geluiden te horen. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen van een aantal seconden. Deze worden afgewisseld met stiltes. Er zijn opnamen waarbij u gevraagd wordt om korte tijd de adem stil te houden. De laborant geeft u via de intercom ademinstructies. Het is tijdens het onderzoek van groot belang dat u deze ademinstructies opvolgt en stil ligt.

Op een gegeven moment wordt via het infuus contrastvloeistof ingespoten. Dit kan wat koud aanvoelen, verder merkt u hier niets van.

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. 

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met  een uur.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

Het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI- tunnel te schuiven, zelfs wanneer er stroomuitval is.

Na het onderzoek

Apparatuur

De laborant haalt u uit de MRI en verwijdert het infuus.

Bij- en nawerkingen

De kans dat u thuis een reactie krijgt op het contrastmiddel is minimaal, omdat de meeste reacties meteen na het inspuiten van het contrastmiddel optreden.

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten.

Problemen thuis

Heeft u tijdens het onderzoek contrastmiddel toegediend gekregen en doen zich na het onderzoek thuis problemen voor? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie Utrecht. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 februari 2023

Code: RAD29