MRI-onderzoek van de onderbuik bij endometriose

U heeft een afspraak gemaakt voor een MRI-onderzoek van de onderbuik bij endometriose. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis, locatie Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk om te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een MRI-onderzoek van de onderbuik bij endometriose?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek, waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven foto’s worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam, in uw geval van de onderbuik.

De MRI-scanner, die voor dit onderzoek wordt gebruikt, bestaat uit een tunnel van 1.60 m lang met een doorsnede van 60 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanner heeft een onderzoekstafel die in- en uit geschoven kan worden.

Afbeelding van een MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI-ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u een van de volgende zaken heeft, mag u de MRI-ruimte niet zomaar betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor-implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp/andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

De arts die het onderzoek voor u aanvraagt, geeft aan ons door of u een van deze hulpmiddelen/implantaten heeft. Wij zoeken dan uit of u daarmee in de MRI mag. Dit doen we ruim voordat uw afspraak plaatsvindt.

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Heeft u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt bij uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Gouden of zilveren tanden/kronen of bijvoorbeeld een heupprothese vormen geen belemmering voor het onderzoek.

Freestyle libre glucosemeter
Bent u diabetespatiënt en draagt u een freestyle libre glucosemeter? Dan vragen we u deze af te doen. Deze kan door het magneetveld van de MRI namelijk minder betrouwbaar worden. Vraag eventueel uw MRI te plannen op de dag dat u uw meter moet vervangen (en u de meter die dag dus toch al af moet doen).

Als u de freestyle libre glucosemeter tijdens de MRI toch laat zitten, controleer dan uw bloedsuiker na afloop een aantal keer extra door middel van een vingerprik. Dit om te controleren of de freestyle libre glucosemeter nog betrouwbaar is.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek alle sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan.

Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Make-up
Gebruik geen make-up op uw gezicht op de dag van het onderzoek, aangezien make-up metaaldeeltjes kan bevatten.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij  vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij één van de vragen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt. 

Buscopan®

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat uw darmen niet te veel bewegen. Bewegingen in de darmen zijn namelijk storend voor een MRI bij endometriose. Om dit te voorkomen krijgt u kort van tevoren het medicijn Buscopan®. Dit legt de darmbewegingen kortdurend stil. U krijgt het middel via een infuus toegediend.  De bijwerkingen van het medicijn Buscopan® kunnen zijn:

 • wazig zien
 • een droge mond
 • duizeligheid
 • een versnelde hartslag

Deze bijwerkingen zijn meestal licht en tijdelijk.

Als u een verhoogde oogdruk (glaucoom) heeft en hiervoor géén medicijnen gebruikt, of als u hartritmestoornissen heeft, meld dit dan vóór het onderzoek bij de laborant. U krijgt dan geen Buscopan®.

Deelname aan het verkeer 
Buscopan® kan leiden tot kortdurend wazig zien. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Voor sommige personen met claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Heeft u last van ernstige claustrofobie, vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Als u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek kan doorgaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, schrijf u dan in bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.
 • Kleding zonder metalen opdruk, zoals ritsen, metalen knopen een beugelbeha en een behasluiting. Neem eventueel een pyjamabroek mee voor tijdens het onderzoek.

Begeleiding

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Als u hulp nodig heeft met aan- en uitkleden kan uw begeleider mee tot in de kleedkamer. Uw begeleider mag niet mee in de onderzoeksruimte. Als begeleiding ook tijdens het onderzoek noodzakelijk is, zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. Overleg dit dan vooraf. Bij voorkeur door te bellen met de afdeling, of op de dag van het onderzoek met de MRI-laborant. Als uw begeleider meegaat in de onderzoeksruimte, moet hij/zij ook de screeningslijst invullen en eventuele metalen voorwerpen in de kleedruimte achterlaten.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Als u zich niet tijdig afmeldt, kunnen de kosten voor het onderzoek in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Meldt u zich tien minuten voor uw afspraak aan de balie op de afdeling Radiologie, locatie Zeist. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje ‘veiligheid/screeningslijst’). Zorg dat u op tijd komt, anders kan het zijn dat het onderzoek niet meer kan plaatsvinden.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

De radiodiagnostisch laborant begeleidt u naar uw kleedkamer. U moet alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant screent u daarna op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI-ruimte.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. U krijgt eerst Buscopan® toegediend. Om foto’s te kunnen maken legt de laborant op uw onderbuik een zogenaamde spoel. Deze is gemaakt van zacht en licht materiaal. De laborant schuift de tafel in de tunnel, zodat u met uw onderbuik in het midden van de tunnel ligt.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek zo nodig de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer en hoe u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan zijn hard kloppende en ratelende geluiden te horen. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes. Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. 

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer 30 minuten.

Mogelijke risico’s en complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

Het is altijd mogelijk de onderzoektafel uit de MRI- tunnel te schuiven, zelfs bij stroomuitval.

Na het onderzoek

Apparatuur

De laborant haalt u uit de MRI-scanner en verwijdert het infuus.

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk tijdens de visite met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9476

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 augustus 2023

Code: RAD51