MRI-onderzoek van de prostaat

U heeft een afspraak voor een MRI-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis in Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het kan zijn dat de situatie voor u iets anders kan is dan hier beschreven is.

Wat is een MRI-onderzoek?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven foto’s worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam, in uw geval van de prostaat.

De MRI-scanner die voor dit onderzoek wordt gebruikt, bestaat uit een tunnel van 1.60 m lang met een doorsnede van 60 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanner heeft een onderzoekstafel die in- en uit geschoven kan worden.

Afbeelding van een MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI-ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u een van de volgende zaken heeft, mag u de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor-implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp/andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Heeft u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt aan uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Gebitsprothese
Gebitsprothesen of gouden tanden/kronen vormen geen belemmering voor het onderzoek. Een draad/spalk achter uw tanden vormt ook geen belemmering voor het onderzoek.

Freestyle libre glucosemeter
Bent u diabetespatiënt en draagt u een freestyle libre glucosemeter? Dan vragen we u deze af te doen. Deze kan door het magneetveld van de MRI namelijk minder betrouwbaar worden. 

Vraag eventueel uw MRI te plannen op de dag dat u uw meter moet vervangen (en u de meter die dag dus toch al af moet doen).

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan. Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij een vraag, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt.

Buscopan

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat uw darmen niet bewegen. Bewegingen in de darmen zijn namelijk storend voor de MRI. Om dit te voorkomen, krijgt u kort van te voren het medicijn Buscopan®. Dit legt de darmbewegingen stil. De bijwerkingen van het medicijn Buscopan® kunnen zijn:

 • wazig zien
 • een droge mond
 • duizeligheid
 • een versnelde hartslag

Deze bijwerkingen zijn meestal licht en tijdelijk.

Als u een verhoogde oogdruk (glaucoom) heeft en hiervoor géén medicijnen gebruikt, of als u hartritmestoornissen heeft, meld dit dan vóór het onderzoek bij de laborant. U krijgt dan geen Buscopan®.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Als u last heeft van claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Wanneer u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek door kan gaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, dan moet u zich inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.
 • Kleding zonder metaal, zoals ritsen, metalen knopen en metalen opdruk. Neem bijvoorbeeld een pyjamabroek mee om tijdens het onderzoek aan te trekken.

Begeleiding

Het kan fijn zijn om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Als u hulp nodig heeft met aan- en uitkleden kan uw begeleider mee tot in de kleedkamer. Uw begeleider mag niet mee in de onderzoeksruimte. Als begeleiding ook tijdens het onderzoek noodzakelijk is, zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. Overleg dit dan vooraf. Bij voorkeur door te bellen met de afdeling, of op de dag van het onderzoek met de MRI-laborant. Als uw begeleider meegaat in de onderzoeksruimte, moet hij/zij ook de screeningslijst invullen en eventuele metalen voorwerpen in de kleedruimte achterlaten.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Radiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat er anders voor het onderzoek kosten in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Zorg dat u zich 10 minuten voor uw afspraak meldt aan de balie op de afdeling Radiologie in Zeist. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje Veiligheid > Screeningslijst).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Omkleden
De radiodiagnostisch laborant begeleidt u naar uw kleedkamer. U moet alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant screent u daarna op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI-ruimte waar u op de onderzoekstafel gaat liggen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoekstafel. Om afbeeldingen te kunnen maken wordt een zogenaamde spoel gebruikt. Deze spoel wordt aangebracht op of om het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Het kan ook zijn dat u hier ongemerkt op ligt. De laborant schuift de onderzoekstafel in de tunnel, waarbij het te onderzoeken gebied in het midden van de tunnel komt te liggen. Dit betekent dat bij een onderzoek van bijvoorbeeld uw hoofd, uw benen buiten de tunnel blijven.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan hoort u luid kloppende en ratelende geluiden. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes. Er kunnen opnamen zijn waarbij de laborant u vraagt om korte tijd de adem stil te houden. De laborant geeft u via de intercom ademinstructies. Het is tijdens het onderzoek van groot belang dat u de ademinstructies opvolgt en stilligt.

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar en haalt de laborant u uit de MRI.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met ongeveer een half uur.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

NB: Het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI-tunnel te schuiven, ook als de stroom uitvalt.

Na het onderzoek

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9476

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 31 oktober 2023

Code: RAD50