MRI-onderzoek van het rectum

U heeft een afspraak voor een MRI-onderzoek van het rectum. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis in Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het kan zijn dat de situatie voor u iets anders is dan hier beschreven.

Wat is een MRI-onderzoek van het rectum?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven foto’s worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam, in uw geval van het rectum.

De MRI-scanner die voor dit onderzoek wordt gebruikt, bestaat uit een tunnel van 1.60 m lang met een doorsnede van 60 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanner heeft een onderzoekstafel die in- en uit geschoven kan worden.

Foto van een MRI-scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI-ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u (of uw begeleider) een van de volgende zaken heeft, mag u (of uw begeleider) de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoorimplantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp/andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Mocht u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht hebben gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt aan uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Gebitsprothese/beugel
Gebitsprothesen of gouden tanden/kronen vormen geen belemmering voor het onderzoek. Een draad/spalk achter uw tanden vormt ook geen belemmering voor het onderzoek.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan. Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

MRI tijdens de zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, dan is het advies om geen MRI-onderzoek te laten doen, zeker niet in de eerste drie maanden. Hoewel schadelijke effecten op de ongeboren vrucht niet zijn aangetoond, is ons beleid om in dit geval geen enkel risico te nemen.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij  vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij een vraag, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt. Eventuele begeleiders krijgen ook een screeningslijst omdat ook zij het magneetveld zullen betreden waardoor voor hen dezelfde veiligheidsmaatregelen gelden.

Buscopan®

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat uw darmen niet bewegen. Bewegingen in de darmen zijn namelijk storend voor de MRI. Om dit te voorkomen krijgt u kort van tevoren het medicijn Buscopan®. Dit legt de darmbewegingen stil. De bijwerkingen van het medicijn Buscopan® kunnen zijn:

 • wazig zien
 • een droge mond
 • duizeligheid
 • een versnelde hartslag

Deze bijwerkingen zijn meestal licht en tijdelijk.

Als u medicijnen gebruikt voor glaucoom (verhoogde oogdruk) of als u hartritmestoornissen heeft, meld dit dan vóór het onderzoek bij de laborant. U krijgt dan geen Buscopan®.

Deelname aan het verkeer

Buscopan® kan leiden tot kortdurend wazig zien. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Voor sommige personen met claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Heeft u last van ernstige claustrofobie, vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi. Neem als het mogelijk is iemand mee die u begeleidt.

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgewicht

Wanneer u ernstig overgewicht heeft en twijfelt of u in de tunnel past, belt u ons dan gerust voor een ‘pasafspraak’. Wij kijken dan samen met u of het onderzoek door kan gaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het volgende mee:

 • Uw identiteitsbewijs. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, dan moet u zich inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving. Neem dan ook uw verzekeringsgegevens mee.

 • Kleding zonder metaal, zoals ritsen, metalen knopen, metalen opdruk, een beugelbeha en behasluiting. Neem bijvoorbeeld een pyjamabroek mee om tijdens het onderzoek aan te trekken.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat er anders voor het onderzoek kosten in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden

Zorg dat u zich tien minuten voor uw afspraak meldt aan de balie op de afdeling Radiologie, locatie Zeist. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje Veiligheid > Screeningslijst).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

 • Omkleden. De radiodiagnostisch laborant haalt u op en begeleidt u naar uw kleedkamer. U (en uw eventuele begeleider) moeten alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant zal u screenen op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI-ruimte.
 • Infuus prikken. Eerst brengt de laborant een infuus in een ader in de arm in om tijdens het onderzoek Buscopan® te kunnen toedienen. Buscopan® is nodig om de darmen beter te laten ontplooien. Let op! Dit middel mag niet gebruikt worden als u hiervoor allergisch bent, of als u last heeft van verhoogde oogboldruk, een verhoogde hartslag, een bepaalde spierziekte (myasthenia gravis) of als bij u door een vergrote prostaat de urine wordt vastgehouden. Is dat bij u het geval, meld dit dan aan de laborant. Geef ook aan wanneer er niet in de arm geprikt mag worden.     

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Om foto’s te kunnen maken legt de laborant op uw buik een zogenaamde spoel, gemaakt van zacht en licht materiaal. De laborant schuift de tafel in de tunnel, zodat u met uw onderbuik in het midden van de tunnel ligt. Uw benen liggen deels buiten de tunnel. Uw hoofd ligt aan de andere kant van de tunnel bij de andere opening.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek zo nodig de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan zijn luid kloppende en ratelende geluiden te horen. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes. Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van 30 minuten.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

Het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI-tunnel te schuiven, ook als de stroom uitvalt.

Na het onderzoek

Apparatuur

De laborant haalt u uit de MRI-scanner en verwijdert het infuus.

Naar huis

U kunt de afdeling direct verlaten.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk tijdens de visite met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9476

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 februari 2023

Code: RAD60