MRI-onderzoek van de wervelkolom (neuropad)

U bent net via uw behandelend neuroloog doorgestuurd voor een MRI-onderzoek van een deel van uw wervelkolom. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Tussen uw afspraak bij de behandelend specialist en het MRI-onderzoek zit enige tijd. U kunt in de wachtkamer van de afdeling Radiologie wachten tot u wordt opgeroepen voor het MRI-onderzoek. Na het MRI-onderzoek wordt u op een afgesproken tijd terugverwacht bij uw behandelend neuroloog. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het MRI-onderzoek.

Wat is een MRI-onderzoek?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek, waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven afbeeldingen van het lichaam worden gemaakt. De MRI- scanners in het Diakonessenhuis bestaan uit een tunnel van 1.20 tot 1.60 m lang en hebben een doorsnede van 60 of 70 cm. De tunnel is aan de voor- en achterkant open en van binnen verlicht. De scanners hebben een onderzoekstafel die in- en uitgeschoven kan worden.

Afbeelding van een MRI scanner

De MRI-scanner

Voorbereidingen

Veiligheid

In de MRI-ruimte bevindt u zich in een zeer sterk magneetveld. U merkt hier niets van, maar er zijn metalen die hierdoor worden aangetrokken. U mag de MRI-ruimte daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel betreden. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als u een van de volgende zaken heeft, mag u de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor- implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp/andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Heeft u ooit bij een ooroperatie een dergelijke prothese ingebracht gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt aan uw arts. Meld uw arts ook als u iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen (bijvoorbeeld door een operatie of een ongeval).

Nuchter
Voor een goed verloop van het onderzoek verzoeken wij u vanaf twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven. Dit betekent dat u niets meer mag eten, drinken en ook niet mag roken. Medicijnen mag u met een beetje water innemen.

Gebitsprothese/beugel

 • Ondergaat u een MRI van hoofd of hals en heeft u een gebitsprothese, dan moet u deze uit doen. 
 • Gouden tanden/kronen vormen geen belemmering voor het onderzoek.  
 • Ondergaat u een MRI van hoofd of hals en heeft u een slotjes- of blokjesbeugels, meld dit dan vooraf bij de afdeling Radiologie. Deze beugels bevatten metaal en verstoren het beeld bij een MRI van hoofd of hals. In sommige gevallen kan het onderzoek niet doorgaan. Dit hangt af van de reden waarom het onderzoek voor u is aangevraagd. 
 • Een draad/spalk achter uw tanden vormt geen belemmering voor het onderzoek.

Freestyle libre glucosemeter
Bent u diabetespatiënt en draagt u een freestyle libre glucosemeter? Dan vragen we u deze af te doen. Deze kan door het magneetveld van de MRI namelijk minder betrouwbaar worden. 

Haarextensions
Ondergaat u een MRI van hoofd of hals en heeft u haarextensions die via 'hairfusion' of met clips bevestigd zijn, neem dan vooraf contact met ons op. Deze bevestigingsmethoden bevatten metaal en verstoren het beeld.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms wordt aangetrokken, moet u voor het onderzoek sieraden en eventuele piercings afdoen. Laat sieraden bij voorkeur thuis. Ze kunnen dan niet verloren gaan.
Draagt u ringen van goud of zilver en krijgt u deze niet af, dan kunt u deze gerust laten zitten.

Make-up
Gebruik geen make-up op uw gezicht op de dag van het onderzoek, aangezien sommige merken make-up metaaldeeltjes bevatten.

MRI tijdens de zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, dan is het advies om geen MRI- onderzoek te laten doen, zeker niet in de eerste drie maanden. Hoewel schadelijke effecten op de ongeboren vrucht niet zijn aangetoond, is ons beleid om in dit geval geen enkel risico te nemen.

Screeningslijst
Wanneer u op de afdeling Radiologie bent, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor uw veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij  vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij één van de vragen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt. 

Claustrofobie

Tijdens het onderzoek ligt u in een tunnel. Voor sommige personen met claustrofobie kan dit een bezwaar zijn. Heeft u last van ernstige claustrofobie, vraag uw arts dan van tevoren om een rustgevend medicijn. Op de afdeling Radiologie zijn deze medicijnen niet aanwezig. Rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt of neem een taxi. 

In enkele gevallen kan het onderzoek door claustrofobie niet doorgaan.

Overgevoeligheid contrastvloeistof

Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van contrastvloeistof. Overgevoeligheid voor MRI- contrastvloeistoffen komt zelden voor. Maar meld de laborant wanneer u allergische aandoeningen heeft of in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een bepaalde stof of medicijn.

Borstvoeding

Er is geen reden om borstvoeding te onderbreken als u MRI-contrastmiddel krijgt. Hiervan komt vrijwel niets in de moedermelk terecht.

Begeleiding

Het kan zijn dat u samen met een begeleider bent gekomen. Als u hulp nodig heeft met aan- en uitkleden kan uw begeleider mee tot in de kleedkamer. Uw begeleider mag niet mee in de onderzoeksruimte. Als begeleiding ook tijdens het onderzoek noodzakelijk is, zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. Overleg dit dan vooraf. Bij voorkeur door te bellen met de afdeling, of op de dag van het onderzoek met de MRI laborant. Als uw begeleider meegaat in de onderzoeksruimte, moet hij/zij ook de screeningslijst invullen en eventuele metalen voorwerpen in de kleedruimte achterlaten.

Het onderzoek

Melden

Zorg dat u zich tien minuten voor uw afspraak meldt aan de balie op de afdeling Radiologie, locatie Utrecht. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje ‘veiligheid/screeningslijst’).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

 • Omkleden. De radiodiagnostisch laborant begeleidt u naar uw kleedkamer. U moet alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. De laborant screent u daarna op eventueel aanwezig metaal in het lichaam. Hierna gaat u naar de MRI- ruimte waar u op de onderzoekstafel gaat liggen. 
 • Infuus. Soms krijgt u tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend. Hiervoor wordt een infuus (een slangetje) ingebracht in een ader in de arm. Meld de laborant wanneer er niet in de arm geprikt mag worden. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Om afbeeldingen te kunnen maken wordt een zogenaamde spoel gebruikt. Deze spoel wordt aangebracht op of om het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Het kan ook zijn dat u hier ongemerkt op ligt.
De laborant schuift de onderzoekstafel in de tunnel, waarbij het te onderzoeken gebied in het midden van de tunnel komt te liggen. Dit betekent dat bij een onderzoek van bijvoorbeeld het hoofd uw benen buiten de tunnel blijven, bij een onderzoek van de knie blijft u met het hoofd buiten de tunnel.

U krijgt een belletje waarmee u tijdens het onderzoek zo nodig de laborant kunt waarschuwen. De laborant legt uit wanneer u het alarmbelletje kunt gebruiken. Tijdens het maken van de scan zijn hard kloppende en ratelende geluiden te horen. Om het geluid te dempen krijgt u oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor u tijdens het onderzoek contact kunt hebben met de laborant. Het is ook mogelijk om via de hoofdtelefoon naar muziek te luisteren. De laborant vraagt of u dit wilt. Het geluid van de MRI blijft u altijd horen.

Het onderzoek bestaat uit meerdere series opnamen variërend van een aantal seconden tot enkele minuten. Deze worden afgewisseld met stiltes.

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. De laborant haalt u uit de MRI-scanner en verwijdert het eventuele infuus.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek hangt af van het aantal metingen. Houd rekening met een tijdsduur van 20 tot 30 minuten.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsaspecten in acht worden genomen.

NB: Het is altijd mogelijk de onderzoektafel uit de MRI- tunnel te schuiven, zelfs wanneer er stroomuitval is.

Uitslag

Na het MRI-onderzoek heeft u, aan het einde van de ochtend, opnieuw een afspraak met uw specialist. Tussen het beëindigen van het  MRI-onderzoek  en de afspraak op de polikliniek, zit enige tijd. In deze tijd worden de opnamen beoordeeld door een radioloog. De radioloog maakt een verslag bij de gemaakte beelden. Als u aan het einde van de ochtend bij uw behandelend arts komt, is de uitslag van het MRI-onderzoek bekend. De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 31 oktober 2023

Code: RAD52