Wat is een multiple Slaap Latentie Test?

MSLT staat voor Multiple Slaap Latentie Test. Met een MSLT- onderzoek wordt de hersenactiviteit gemeten gedurende vier à vijf registraties met een tussentijd van ongeveer twee uur. Deze EEG- opnamen duren 25 minuten, waarin u verzocht wordt te gaan slapen. Op deze manier wordt overdag uw slaappatroon onderzocht.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • U mag gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven.
  • In verband met het aanbrengen van elektroden (dopjes) op de hoofdhuid wordt u verzocht voor het onderzoek uw haren te wassen en te drogen. Gebruik daarna geen haarlak, versteviging, gel of vet in het haar. Aangezien er ook op uw gezicht elektroden worden geplaatst, vragen wij u ook geen vette gezichtscr√®me op te smeren.
  • U wordt verzocht uw oorbellen uit te doen en thuis te laten.
  • Op de dag van het onderzoek wordt u verzocht om 6.30 uur op te staan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van opname uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Tevens wordt u verzocht gemakkelijk zittende kleding aan te doen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Klinische neurofysiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u gelijk een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de afdeling Klinische neurofysiologie.

Mobiele telefoon op stil
U wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de registraties zodat deze het onderzoek niet kan verstoren. Tussendoor kunt u uw telefoon gewoon gebruiken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De laborant van de afdeling Klinische neurofysiologie plakt met speciale lijm elektroden op uw hoofd. Vervolgens gaat u naar de afdeling Neurologie waar u de rest van de dag op een eenpersoonskamer verblijft.

Om 8.30 uur wordt u verzocht te gaan slapen gedurende een registratie van 25 minuten. Om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur wordt het onderzoek nogmaals uitgevoerd. Mogelijk is een vijfde registratie noodzakelijk.

Tussen de testen in kunt u wat lezen, televisie kijken en tussen de middag een broodmaaltijd gebruiken. Tussen de onderzoeken door mag u niet slapen en geen koffie, thee en cola te drinken. Ook mag u 30 minuten voor de volgende test geen inspanning verrichten.

Het onderzoek is geheel pijnloos.

Na het onderzoek

Verwijderen lijm en naar huis

Na de laatste EEG-opname worden de aansluitingen verwijderd en wordt uw haar zo goed mogelijk schoon gemaakt. Hierna kunt u naar huis.

Adviezen voor thuis

Eventuele restjes lijm kunt u thuis verwijderen met aceton/nagellakremover. Wees voorzichtig met deze middelen als u een bril of gehoorapparaat draagt. Spoel in dat geval uw haar goed uit.

De uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek bij uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie of de polikliniek Neurologie. U vindt de telefoonnummers onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Telefoonnummers

Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].