Na overlijden op de afdeling Intensive care, informatie voor nabestaanden

Uw naaste is zojuist overleden op de afdeling IC. Namens het IC-team willen wij u in de eerste plaats condoleren. Wij wensen u heel veel sterkte met dit verlies. In deze folder vindt u informatie over de fase na het overlijden van uw dierbare op de IC. U kunt de folder gebruiken om op een later tijdstip nog eens rustig na te lezen.

Na het overlijden

Na het overlijden is de arts bij uw naaste geweest om officieel de dood en de oorzaak van overlijden vast te stellen. De arts heeft de overlijdenspapieren ingevuld. Deze papieren blijven bij uw naaste. De uitvaartondernemer heeft deze papieren nodig om bij de gemeente (burgerlijke stand) aangifte te doen van het overlijden.

Uw naaste is door de verpleegkundige verzorgd en u heeft daarna rustig afscheid kunnen nemen. De persoonlijke bezittingen van uw naaste heeft u mee gekregen.

Nadat u op de afdeling afscheid heeft genomen, brengen wij uw naaste naar het mortuarium van ons ziekenhuis.

Het is belangrijk dat u een uitvaartverzorger en/of uitvaartverzekeraar belt. Heeft uw naaste een uitvaartpolis? Dan belt u met deze uitvaartverzekeraar. Is er geen uitvaartpolis dan kunt u zelf een uitvaartverzorger kiezen.

De uitvaartverzorger vraagt u onder andere naar de persoonlijke gegevens van uw naaste en naar de plek waar hij/zij overleden is. De uitvaartverzorger neemt vervolgens contact op met het mortuarium van het ziekenhuis.

Alle wensen voor de uitvaart bespreekt u met de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger zorgt voor de uitvoering daarvan.

Obductie

De arts die de dood heeft vastgesteld, heeft u gevraagd of er obductie verricht mag worden. Obductie wordt ook wel sectie, autopsie of lijkschouwing genoemd. Obductie is een uitwendig en inwendig onderzoek van het lichaam van een overleden persoon. Het is een hulpmiddel om goed te onderzoeken wat er in de laatste levensfase met iemand  is gebeurd. Ook kan het later gebruikt worden om te controleren of een medische behandeling juist is geweest.

Met een obductie kunnen we aandoeningen vaststellen die mogelijk van belang zijn voor familieleden en andere nabestaanden.

Obducties zijn ook van grote waarde voor de wetenschap. Kennis over veel ziekten is afkomstig van studies waarbij gebruik gemaakt is van obductiemateriaal.

De uitslag van de obductie wordt met u besproken in het nagesprek (zie verderop in deze folder).

Orgaan- en weefseldonatie

Bij iedere patiënt die in het ziekenhuis overlijdt, moet de arts nagaan of de overledene in aanmerking komt als orgaan- en/of weefseldonor. 

Als uw naaste hiervoor in aanmerking kwam, dan heeft de arts het donorregister geraadpleegd en een donatiegesprek met u gevoerd. Afhankelijk daarvan is het donatieproces opgestart.

Als uw naaste een orgaan of weefsel heeft gedoneerd, informeert de orgaandonatiecoördinator of de Nederlandse Transplantatie Stichting u na een aantal weken over de uitkomst van de donatie.

Rouwverwerking

Na het overlijden van uw dierbare, begint een periode van afscheid nemen en verwerking van het verlies.

Normale rouwverwerking kent verschillende fasen, die ook door elkaar voor kunnen komen: ontkenning, boosheid, het gevecht aangaan, somberheid en aanvaarding. Dit is vaak een ingrijpend proces. Maar na een goed doorlopen rouwverwerking is er over het algemeen berusting en kunnen nabestaanden uiteindelijk door met hun eigen leven.

Verstoorde rouw
Meestal wordt rouw langzaam minder, maar soms is de rouw verstoord of gaat niet over. Zo’n verstoorde rouwverwerking komt relatief vaak voor bij naasten van patiënten die op de IC zijn overleden. Dit komt omdat aan het overlijden vaak al een ingrijpende periode is voorafgegaan. Als naaste heeft u te maken gehad met spanning en onzekerheid, gereis van en naar het ziekenhuis en misschien slapeloze nachten. De herinneringen aan de periode op de IC, de angst en stress, de ziekte, en het lijden van uw dierbare kunnen de overhand krijgen boven de dierbare herinneringen en het toelaten van verdriet. Hierdoor komt u mogelijk niet toe aan een normale rouwverwerking en kunt u zelfs gezondheidsproblemen krijgen, zoals slaap- en eetproblemen, somberheid of depressie. Als u deze problemen herkent, of behoefte heeft aan begeleiding bij uw rouwverwerking, dan kan uw huisarts u hierbij helpen. Soms kan het nodig/ zinvol zijn om de hulp van een psycholoog in te schakelen.

Nagesprek

U bent van harte welkom voor een nagesprek met een van de intensivisten (medisch specialist van de IC). Om hier een afspraak voor te maken, kunt u te allen tijde contact opnemen met de afdeling IC: telefoon 088 250 6312 of email [email protected].

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij dit graag van u. Hiervoor kunt u terecht bij de verantwoordelijke IC-verpleegkundige of contact opnemen met de afdeling IC: telefoon 088 250 6249 of email [email protected].

Bijgewerkt op: 13 maart 2023

Code: IC08