Na een wortelblokkade met PRF

U bent behandeld met een wortelblokkade met PRF (pulsed radio frequente behandeling) op onze afdeling Pijnbehandeling. In deze folder leest u wat u de komende weken kunt verwachten.

Informatie over deze behandeling vindt u in de folders PRF-behandeling van een zenuwwortel en Wortelblokkade.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken.
  • Napijn. Deze kan ongeveer 1 tot 2 weken aanhouden. Hiervoor kunt u paracetamol volgens bijsluiter innemen.

Bij patiënten die ook medicatie toegediend hebben gekregen:

  • Tijdelijke krachtsvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is het gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
  • Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.
  • Op de prikplaats kan een ontsteking (warmte/zwelling) ontstaan.
  • Door de corticosteroïdeninjectie kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie verstoord zijn

Let op: de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Bel in geval van complicaties de medische vragenlijn van de afdeling Pijnbehandeling:
088 250 9494, maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur

Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost.

Resultaat

Een geïrriteerde zenuw heeft tijd nodig om tot rust te komen. Daarom zult u direct na de behandeling waarschijnlijk geen pijnvermindering merken. Meestal merkt u pas verbetering na ongeveer 2 weken. Deze verbetering kan toenemen tot zo’n 8 weken na de behandeling. Pas na deze periode kunnen we het resultaat van de behandeling vaststellen.

Controleafspraak

Ongeveer 8 tot 13 weken na de behandeling heeft u een controleafspraak bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bel dan de afdeling Pijnbehandeling van 9.30 tot 11.30 uur.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (voor afspraken)
088 250 9494 (voor vragen, maandag t/m vrijdag, 9.30 - 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 november 2023

Code: P45