Nacontrole op de mammapolikliniek

U bent behandeld in verband met borstkanker of een voorstadium van borstkanker. In deze folder vindt u informatie over de controle op de mammapolikliniek. De duur en de inhoud van de controlebezoeken hangen onder andere af van de behandeling die u heeft ondergaan en van uw leeftijd.

Reden voor controle

De controlebezoeken zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen (nazorg) en om in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen (nacontrole).

Wat u kunt verwachten

Gang van zaken

De eerste controle vindt ongeveer 2 tot 3 maanden plaats na de laatste behandeling (operatie, bestraling of chemotherapie). Dit consult is een nazorggesprek bij de chirurg, verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige op de polikliniek. We bespreken dan eventuele lichamelijke en/of psychosociale gevolgen van de behandeling en welke behoefte aan ondersteuning nodig is. Ook bespreken we wat de risico’s op terugkeer van ziekte zijn en het doel van de controles en leefstijladvies. 

Duur

Na de behandeling van borstkanker of het voorstadium daarvan komt u gedurende 3 jaar op controle op de mammapolikliniek. Het kan zijn dat u ook nog door een medisch oncoloog wordt gecontroleerd omdat u een anti-hormonale behandeling krijgt.

Hoe vaak zijn de controles en wat gebeurt er tijdens de controles?

Tijdens het eerste jaar na afloop van de behandeling beslissen we samen hoe het controleschema eruitziet en welke onderzoeken nodig zijn, wie u belt voor de uitslagen en wanneer er lichamelijk onderzoek volgt.

Borstkanker kan na de behandeling terugkeren. Hoe groot dit risico is, hangt af van het stadium waarin de ziekte zich tijdens uw behandeling bevond. Uw behandelend chirurg of verpleegkundig specialist informeert u hierover. Bij de nacontroles onderzoekt de verpleegkundig specialist of chirurg de behandelde borst, de andere borst en de bijbehorende lymfeklieren. Mocht de ziekte op die plaatsen terugkeren, dan is deze nog steeds goed te behandelen.

Ook doen we een keer per jaar een röntgenonderzoek (een mammografie) met een belafspraak voor de uitslag.

Let op: Als u onderstaande veranderingen bemerkt, meld dit dan meteen en wacht niet tot de volgende controle:

  • een nieuw ontstane voelbare zwelling van de borst, oksel of rondom sleutelbeen
  • verandering van het litteken
  • huidverandering
  • nieuw ontstane kleurverandering van de huid

Lichamelijke klachten

Een nieuwe lichamelijke klacht leidt vaak tot angst en onzekerheid. Houdt deze klacht verband met de borstkanker of de behandeling? Of heeft de klacht niets met kanker te maken? Veel (ex-)patiënten hebben minder vertrouwen in hun lichaam en zijn sneller bezorgd. Bij twijfel of ongerustheid kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. Als een klacht langer dan zes weken duurt en erger wordt, neem dan contact op met de mammapolikliniek of uw vaste aanspreekpunt. 

Psychosociale klachten

Kanker krijgen is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. Naast lichamelijke klachten leidt de ziekte ook vaak tot psychische problemen. U kunt denken aan somberheid, boosheid, moeheid, lusteloosheid, depressieve gevoelens, verdriet en/of teleurstelling. De ziekte kan gevolgen hebben voor uw werk en de relatie met uw partner, kinderen en vrienden. En het veranderde lichaamsbeeld kan problemen geven met intimiteit en seksualiteit. Het is belangrijk dat u deze klachten bespreekt tijdens de controle. De verpleegkundig specialist of chirurg kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de mammapolikliniek. 

Telefoonnummer

Mammapolikliniek
088 250 5030

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 8 januari 2024

Code: M06