Nacontrole op de mammapolikliniek

U bent behandeld in verband met borstkanker of een voorstadium van borstkanker. In deze folder vindt u informatie over nacontrole (follow-up) op de mammapolikliniek. De duur en de inhoud van de controlebezoeken hangen onder andere af van de behandeling die u heeft ondergaan en van uw leeftijd.

Reden voor controle

De controlebezoeken zijn bedoeld om eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen (nazorg) en om in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen (nacontrole).

Wat u kunt verwachten

Gang van zaken

De eerste controle vindt ongeveer 2 tot 3 maanden plaats na de laatste behandeling (operatie, bestraling of chemotherapie). Deze controle vindt plaats bij de chirurg, verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige op de mammapolikliniek. Tijdens de bezoeken wordt ingegaan op eventuele lichamelijke en/of psychosociale problemen als gevolg van de ziekte. Ook wordt besproken hoe vaak u voor controle op de polikliniek moet terugkomen, bij wie u moet terugkomen en welk onderzoek bij de controles wordt gedaan.

Naast de controles op de mammapolikliniek kan het zijn dat u ook nog door een medisch oncoloog wordt gecontroleerd omdat u een behandeling met antihormonale therapie krijgt.

Duur

Na de behandeling van borstkanker wordt u vaak meerdere jaren gecontroleerd. Vaak is dat vijf jaar, maar dat kan ook korter of langer zijn. Daarbij is het ook belangrijk wat u zelf wilt.

Een controlebezoek duurt ongeveer vijftien minuten. Als u denkt dat dit niet voldoende is (bijvoorbeeld omdat u veel vragen of klachten heeft), laat dit dan van tevoren weten.

Hoe vaak zijn de controles en wat gebeurt er tijdens de controles?

Tijdens het eerste jaar na afloop van de behandeling overleggen we met u hoe vaak u op controle komt. Met deze controles proberen we eventuele lichamelijke en psychosociale gevolgen van de behandelingen zoveel mogelijk te beperken. Vanaf het tweede jaar vinden de controles minder vaak plaats.

Borstkanker kan na de behandeling terugkeren. Hoe groot dit risico is, hangt af van het stadium waarin de ziekte zich tijdens uw behandeling bevond. Uw behandelend chirurg of verpleegkundig specialist informeert u hierover. Bij de nacontroles onderzoekt de verpleegkundig specialist of chirurg de behandelde borst, de andere borst en de bijbehorende lymfeklieren. Mocht de ziekte op die plaatsen terugkeren, dan is deze nog steeds goed te behandelen. Ook doen we een keer per jaar een röntgenonderzoek (een mammografie).

Het is belangrijk dat u veranderingen in uw borst(en) of in het litteken meteen meldt en dat u daarmee niet wacht tot uw volgende controle.

Lichamelijke klachten

Een nieuwe lichamelijke klacht leidt vaak tot angst en onzekerheid. Houdt deze klacht verband met de borstkanker of de behandeling? Of heeft de klacht niets met kanker te maken? Veel (ex-)patiënten hebben minder vertrouwen in hun lichaam en zijn sneller bezorgd. Bij twijfel of ongerustheid kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. Als een klacht langer dan zes weken duurt en erger wordt, neem dan contact op met de mammapolikliniek of uw vaste aanspreekpunt. 

Psychosociale klachten

Kanker krijgen is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. Naast lichamelijke klachten leidt de ziekte ook vaak tot psychische problemen. U kunt denken aan somberheid, boosheid, moeheid, lusteloosheid, depressieve gevoelens, verdriet en/of teleurstelling. De ziekte kan gevolgen hebben voor uw werk en de relatie met uw partner, kinderen en vrienden. En het veranderde lichaamsbeeld kan problemen geven met intimiteit en seksualiteit. Het is belangrijk dat u deze klachten bespreekt tijdens de controle. De verpleegkundig specialist of chirurg kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de mammapolikliniek e of via e-mail met uw verpleegkundig specialist. 

Telefoonnummers

Mammapolikliniek
088 250 5030

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 juli 2021

Code: M06