Netvliesloslating

Bij u is een netvliesloslating geconstateerd. In deze folder vindt u algemene informatie over een netvliesloslating en de behandeling daarvan.

Wat is een netvliesloslating?

De voorkant van het oog wordt gevormd door het hoornvlies. Hierdoor valt het licht naar binnen. Vervolgens gaat het licht door de pupil (de ronde opening in het regenboogvlies), door de lens en door de glasvochtruimte die gevuld is met een heldere gelei (het glasvocht). Uiteindelijk komt het licht terecht op het netvlies. In het netvlies zitten staafjes en kegeltjes: dit zijn de cellen die de lichtprikkel omzetten in een elektrische prikkel. Deze prikkels worden via de oogzenuw naar de hersenen geleid en daar omgezet in een beeld. Wanneer het netvlies los raakt van zijn onderlaag spreken we van een netvliesloslating (ablatio retinae).

Een netvliesloslating komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden, maar bij ouderen is het risico groter. Bijzienden of mensen met netvliesloslating in de familie lopen meer risico. Ook na een staaroperatie neemt het risico toe. Wanneer een netvliesloslating niet wordt behandeld, kan het leiden tot slecht zien of blindheid.

Oorzaken

De meeste netvliesloslatingen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van één of meer scheurtjes in het netvlies. Deze scheurtjes of gaatjes worden veroorzaakt door het optreden van veranderingen in het glasvocht. Wanneer in de loop van het leven het glasvocht gaat krimpen dan kunnen op de plekken van de aanhechting met het netvlies gaatjes ontstaan. Wanneer er eenmaal een gaatje ontstaan is, kan er vloeistof tussen het netvlies en de diepere lagen van het oog komen. Dit noemt men een netvliesloslating.

Klachten

Mensen van middelbare leeftijd en ouderen nemen soms plotseling donkere zwevende deeltjes waar (mouches volantes) en lichtflitsen. Deze verschijnselen kunnen duiden op verandering van het glasvocht. Soms begint een netvliesloslating zonder vlekjes en flitsen, maar merkt men een uitval van het gezichtsveld. Zolang het centrale deel van het netvlies niet heeft losgelaten, is de gezichtsscherpte in het algemeen nog goed. Ook kan een netvliesloslating beginnen met een plotseling verlies van het gezichtsvermogen door een bloeding in het glasvocht.

Onderzoek en diagnose

Aan de buitenkant van het oog is niet te zien of er sprake is van een netvliesloslating. Bij de hierboven genoemde verschijnselen is het raadzaam de huisarts te raadplegen. Deze zal zorgen voor doorverwijzing naar de oogarts. De oogarts zal met behulp van druppels de pupil verwijden om zo het netvlies goed te kunnen bekijken. In geval van een glasvochtbloeding kan met echo-apparatuur worden vastgesteld of het netvlies van zijn plaats is of niet. Dit onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.

Behandeling

Er zijn twee verschillende behandelingen mogelijk: een laserbehandeling of een operatie. Afhankelijk van uw situatie wordt in overleg met uw oogarts gekozen voor de best passende behandelingsmethode.

In het Diakonessenhuis wordt alleen de laserbehandeling uitgevoerd. Voor een operatie  verwijst uw oogarts u door naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

Laserbehandeling

Wanneer de gaatjes niet te groot zijn en het netvlies nog niet of nauwelijks is losgelaten, kunnen met behulp van een laser rondom de gaatjes littekens worden gemaakt. Deze littekens hechten het netvlies vast aan de onderliggende lagen. De gaatjes kunnen daardoor niet groter worden. Ook wordt voorkomen dat er vocht onder het netvlies komt. De behandeling gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer tien minuten.

Operatie

Als er wel vocht onder het netvlies gekomen is, dan kan er geen verlittekening tot stand worden gebracht door de laser. Dit komt doordat het vocht het verkleven van het netvlies met de diepere lagen onmogelijk maakt. Er wordt dan vaak een bandje (cerclage) rond het oog aangebracht of een vitrectomie gedaan. Bij deze operatie wordt het glasvocht weggehaald. Het kan nodig zijn met gas, siliconenolie of andere middelen het netvlies stevig op zijn plaats te drukken. Als gas wordt gebruikt, lost dit geleidelijk op. Zolang er gas in uw oog zit, mag u niet vliegen of duiken. Dit om drukschommelingen, waardoor het gas kan uitzetten, te voorkomen. Soms is het nodig om enkele dagen na deze operatie een bepaalde hoofdhouding aan te houden. Uw arts informeert u hierover. 

Resultaat

In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies na één of meer operaties weer aanliggend te krijgen. Het uiteindelijke gezichtsvermogen is afhankelijk van het soort netvliesloslating. Wanneer het niet lukt het netvlies op zijn plaats te krijgen, wordt het oog geleidelijk aan blind.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde. 

(Patiënten)organisaties

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG08