Neurostimulatie bij plasklachten en/of ontlastingsklachten (PTNS)

U heeft een afspraak voor een behandeling met neurostimulatie vanwege plas- en/of ontlastingsklachten of bekkenbodempijn (PTNS). In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is PTNS?

PTNS staat voor Percutaneous Tibial Nerve Stimulation. Hierbij wordt een zenuw in het onderbeen gestimuleerd met kleine elektrische prikkelingen. Deze zenuw loopt vanuit het been naar het achterste gedeelte van het ruggenmerg (zie afbeelding 1). Van hieruit worden de blaas- en de darmfunctie geregeld. Het prikkelen van deze zenuw zorgt ervoor dat de blaas of darm zich niet meer ongewenst samentrekt. Hierdoor kan de normale blaas/darmfunctie zich herstellen. Behandelingen waarbij zenuwen via elektriciteit worden geprikkeld, noemen we ook wel neuromodulatie, neurostimulatie of zenuwstimulatie.

Tekening van een persoon waarbij de zenuwen door elektriciteit worden geprikkeld

Afbeelding 1

Voor wie is PTNS?

U komt in aanmerking voor PTNS als u één van de volgende klachten heeft:

 • Ongewenst urineverlies dat gepaard gaat met een aanhoudend sterk gevoel te moeten plassen (aandrangsincontinentie).
 • Aanhoudend sterke aandrang te moeten plassen.
 • Vaker dan normaal moeten plassen; in de regel meer dan 10 keer per dag.
 • Moeite met het goed leegplassen van de blaas. (Moeite met leegplassen als gevolg van een prostaatvergroting wordt op een andere manier behandeld).
 • Voortdurend hinderlijke en onbehandelbare pijn in de bekkenbodem, blaas of het geslachtsorgaan (bekkenbodempijn).
 • Ongewenst verlies van ontlasting of vocht uit de anus dat soms gepaard gaat met een sterk gevoel van aandrang.
 • Chronische anale kloven.
 • Obstipatie.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

 • Als u een pacemaker heeft, meld dit dan aan uw arts. U komt niet in aanmerking voor PTNS.
 • Bent u zwanger of wilt u binnenkort zwanger raken, vertel dit dan aan uw arts. De PTNS-behandeling moet dan worden gestopt.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren bij de polikliniek waar u de afspraak heeft. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en u kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

De behandeling

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op polikliniek of afdeling waar u de afspraak heeft.

Gang van zaken tijdens de behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of doktersassistente van de polikliniek. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een onderzoekskamer. De verpleegkundige vraagt u van één voet de schoen en sok uit te trekken. Vervolgens gaat u op een onderzoeksbank liggen. De verpleegkundige brengt een zeer dunne naald met daaraan een elektrode in het been, net boven de enkel. In de holte van uw voet komt een plakelektrode. Beide elektroden worden vervolgens verbonden met een stimulatieapparaat. Gedurende 30 minuten wordt de zenuw gestimuleerd. De stimulatie stopt als de 30 minuten voorbij zijn.

Deze behandeling krijgt u één keer per week met een totaal van 12 of 14 keer. Dit is afhankelijk van de indicatie. Het is belangrijk geen enkele behandeling over te slaan.

Wat voelt u van de behandeling?
Tijdens de stimulatie kunt u een tintelend of prikkelend gevoel ervaren in uw voet of onderbeen. Soms kunt u een scherpe pijn voelen; vertel dit aan de verpleegkundige. Die zal de stimulatie verminderen, waardoor de pijn direct verdwijnt. Na het stoppen van de stimulatie verdwijnt het prikkelende gevoel direct. Wel kunt u nog even een ongemakkelijk gevoel in uw been hebben. Houd hier rekening mee als u opstaat van de onderzoeksbank.

Na de behandeling

Naar huis

Na de behandeling kunt u meteen naar huis.

Het effect van de behandeling

Het effect van de behandeling is moeilijk te voorspellen. De meeste patiënten merken een duidelijke vermindering van de klachten. Bij een groot deel van deze patiënten verdwijnen de klachten helemaal. Pas in de tweede helft van de cyclus wordt duidelijk wat het effect is.

Bijwerkingen

De kans op bijwerkingen bij deze behandeling is minimaal. Mogelijke bijwerkingen zijn een huidinfectie of milde pijnklachten bij de insteekplaats van de naaldelektrode. Deze gaan vanzelf over.

Vervolgafspraken

Na zes of zeven behandelingen heeft u een afspraak met de continentieverpleegkundige. Het is de bedoeling dat u voor deze afspraak gedurende een week een plaslijst bijhoudt of een vragenlijst invult. Dit is om te kijken of de behandeling effect heeft. Tijdens de afspraak neemt de continentieverpleegkundige deze lijst en een vragenlijst met u door. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek met vragen over de behandeling bij de verpleegkundige terecht.

Aan het eind van de behandeling heeft u een afspraak met uw behandelend arts, soms in combinatie met de continentieverpleegkundige. Ook daarvoor moet u een plaslijst bijhouden of een vragenlijst invullen. Het resultaat van de behandeling wordt besproken en indien nodig maakt de arts afspraken met u over een vervolgbehandeling (soms is dit een andere behandeling, soms is dit PTNS met een andere frequentie).

Alle afspraken voor uw behandeling en de vervolgafspraken worden in principe voor de start van de behandeling met u gemaakt zodat u weet waar u aan toe bent.

Vragen

Met vragen over de behandeling kunt u terecht bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Continentieverpleegkundige
088 250 6999/ 088 250 6419

Afdeling Dagbehandeling Zeist
088 250 9661

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 5 juli 2022

Code: URO32