Neusoperaties (informatie voor jongeren)

Binnenkort word je opgenomen op de kinderafdeling voor een operatie aan je neus. Voor deze operatie moet je een dag en een nacht in het ziekenhuis blijven. De dokter heeft al verteld wat er gaat gebeuren. In deze folder vind je de informatie over de werking van de neus en de operatie nog eens op een rij. Er staan verschillende operaties beschreven. Je hoeft alleen te lezen wat op jou van toepassing is.

De werking van de neus

De neus is bedoeld om adem mee te halen en te ruiken. In de neus wordt de lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd voordat deze in de longen komt. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus.

Problemen waarbij een operatie nodig is

Soms werkt de neus niet zoals die moet werken en heb je vaak last van een verstopte neus. Dit kan komen door scheefstand van de neus, door een verkoudheid of door allergie (overgevoeligheid). Een van de volgende operaties kan dan een oplossing bieden:

Het rechtzetten van het neustussenschot (septumcorrectie)

Deze operatie wordt toegepast bij scheefstand van het neustussenschot (septum). Dit is de scheidingswand tussen het linker- en rechterdeel van de neus. Als het neustussenschot scheef staat, kun je klachten krijgen zoals een verstopte neus. Een scheefstand van de neus kan zo gegroeid zijn of door een ongeluk komen. Bij deze operatie wordt binnenin de neus geopereerd. Je houdt aan deze operatie dus geen zichtbare littekens over.

Een neusbijholteoperatie

Deze operatie wordt toegepast bij een chronische ontsteking van de neusbijholte(n). De neusbijholten zijn holle ruimtes in het hoofd met een directe verbinding naar de neusholte. Als een ontsteking aan de neusbijholten niet wil genezen, dan is sprake van een chronische ontsteking. De operatie gebeurt via een endoscoop (een dun buisje met een cameraatje) die via de neus in de neusholten wordt gebracht. Je houdt aan deze operatie dus geen zichtbare littekens over.

Een neusschelpverkleining

Je neusschelpen zitten aan de binnenkant van je neus. Als de  neusschelpen erg gezwollen zijn, kan dit de ademhaling moeilijk of onmogelijk maken. In dat geval is een neusschelpverkleining een mogelijkheid. Tijdens de operatie worden de onderste neusschelpen van binnenuit verkleind. Je houdt aan deze operatie dus geen zichtbare littekens over.

Voorbereidingen

Voorbereiding vóór opname

Wanneer je je aanmeldt voor opname, maken we een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. Als je het prettig vindt om vooraf een keer naar het ziekenhuis te komen, kun je een afspraak maken voor een voorbereidingsgesprek met een pedagogisch medewerker van de verpleegafdeling via telefoonnummer 088 250 53 95.

Preoperatieve screening

Zodra de arts je heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving geschikt is en of je nazorg nodig hebt. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat je hiervoor zelf moet doen lees je in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Verhinderd

Als je een afspraak hebt gemaakt voor een voorbereidingsgesprek en dit niet door kan gaan, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de kinderafdeling. Als je op de operatiedag verhinderd bent of als je voor de operatie ziek of verkouden bent of koorts hebt, bel dan met de polikliniek KNO (binnen kantoortijden) of met de kinderafdeling (buiten kantoortijden). De dokter zal dan beslissen of de operatie door kan gaan.

Opname en operatie

Melden

Je meldt je samen met je ouders/verzorgers op de operatiedag bij de secretaresse van de kinderafdeling (5de etage) op het afgesproken tijdstip. Vervolgens haalt een verpleegkundige je op en brengt je naar de kamer.

Verdoving

De operaties vinden plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Meer informatie over de verdoving kun je lezen in de folder 'Anesthesie bij kinderen'.

Het rechtzetten van het neustussenschot

Het neustussenschot wordt van binnenuit rechtgezet. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Als het neustussenschot op zijn plek staat, hecht de KNO-arts soms aan beide kanten van het tussenschot plastic plaatjes in. De plaatjes dienen als spalk. Deze worden na ruim een week op de polikliniek weer verwijderd. Ook krijg je tampons in je neus. Dit zijn langwerpige sponsjes, bedoeld voor het opnemen van vocht en bloed. Hierdoor kun je na de operatie niet meteen door je neus ademen. Omdat er soms toch nog wat bloed lekt, is onder je neus ook een gaasje geplakt. De tampons worden na één tot drie dagen verwijderd op de polikliniek. Daarna kan je weer door je neus ademen. 

Mogelijke complicaties
Elke operatie heeft kans op complicaties. Dat geldt ook voor operaties aan het neustussenschot. Een mogelijke complicatie is een infectie waardoor een gaatje in het neustussenschot zou kunnen ontstaan. De kans op deze complicatie is zeer klein.

Neusbijholte operatie (FESS operatie)

Via je neus opent de KNO-arts het zeefbeengebied, dat bestaat uit verschillende kleine ruimten. Verdikt, ontstoken slijmvlies of poliepen worden dan aangetroffen en verwijderd. Tegelijkertijd kan de KNO-arts de afvoergang van de kaakholten naar je neus verruimen. Soms is het nodig ook de afvoergang van de voorhoofdsholte naar de neus te verruimen. Tijdens de operatie kijkt de behandelend KNO-arts met een kijkertje (endoscoop) in je neus en bijholten. De operatie duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Na de operatie krijg je tampons in je neus. Dit zijn langwerpige sponsjes, bedoeld voor het opnemen van vocht en bloed. Hierdoor kun je na de operatie niet meteen door je neus ademen. Omdat er soms toch nog wat bloed lekt, is onder je neus ook een gaasje geplakt. De tampons worden na één tot drie dagen verwijderd op de polikliniek. Daarna kan je weer door je neus ademen. 

Mogelijke complicaties
Elke operatie heeft kans op complicaties. Dit geldt ook voor een operatie van de neusbijholten. Een mogelijke complicatie is een bloeduitstorting van het onder en/ of bovenooglid. Dit komt doordat de begrenzing met de oogkas papierdun is. De kans op deze complicatie is zeer klein. In zeer zeldzame gevallen kan er letsel van oog of hersenweefsel ontstaan. Ook kan er eventueel een nabloeding optreden. De bloeding is over het algemeen goed te stelpen door middel van het opnieuw inbrengen van neustampons.

Neusschelpverkleining

De KNO-arts verwijdert, in de lengterichting, een strook van één of beide neusschelpen. Hierdoor worden ze van binnenuit verkleind. De operatie duurt ongeveer 20 minuten. Na de operatie krijg je tampons in je neus. Dit zijn langwerpige sponsjes, bedoeld voor het opnemen van vocht en bloed. Hierdoor kun je na de operatie niet meteen door je neus ademen. Omdat er soms toch nog wat bloed lekt, is onder je neus ook een gaasje geplakt. De tampons worden na één tot drie dagen verwijderd op de polikliniek. Daarna kan je weer door je neus ademen.

Mogelijke complicaties
Elke operatie heeft een kans op een complicatie. Dit geldt ook voor een operatie van de neusschelpen. Een mogelijke complicatie is een nabloeding. De bloeding is makkelijk te stelpen door het vervangen van de neustampons.

Na de operatie

Na de operatie kom je op de uitslaapkamer. Daar is je vader, moeder of verzorger ook. Als je helemaal wakker bent en als het goed met je gaat, haalt de verpleegkundige van de afdeling je op en brengt je naar je kamer. Hier blijf je een nachtje.

Je neus is gezwollen en kan dof aanvoelen. Dit gaat vanzelf over. Ook kunnen de huid in je gezicht en de oogleden blauw en gezwollen zijn. Dit verdwijnt na een paar dagen.

Ontslag

Naar huis

Naar huis Als alles goed gaat, mag je de volgende dag naar huis. Als je op een doordeweekse dag naar huis gaat, ga je meestal nog even langs bij de dokter op de polikliniek KNO. Die kijkt of alles goed is.

Leefregels en adviezen

Houd je de eerste tijd aan de volgende adviezen:

 • Je mag de eerste twee weken je neus niet snuiten.
 • Nies de eerste twee weken met je mond open.
 • Veeg je neus af met een papieren zakdoek. Dit is namelijk schoner dan een katoenen zakdoek.
 • De eerste twee weken mag je niet te heet douchen in verband met nabloeden.
 • Als je pijn hebt mag je een paracetamol innemen.
 • Je mag nooit in je neus peuteren.
 • Doe de eerste week rustig aan.
 • Je mag tot aan de eerste controle niet sporten.
 • Na een week mag je weer naar school of je werk.
 • Je mag de eerste twee weken niet bukken of persen.
 • Na twee weken mag je weer fietsen. 
 • Kom niet te dicht in de buurt van zieke mensen. Dit is om te voorkomen dat je een infectie oploopt. 
 • Het gaasje onder je neus moet je verschonen als het doorbloed is.
 • Na het verwijderen van de tampon moet je de neus met een door de KNO-arts voorgeschreven zoutoplossing spoelen. Je krijgt de instructie mee bij je ontslag. Je vindt deze ook via www.diakonessenhuis.nl > Folders > KNO.
 • Laat hete dranken de eerste periode goed afkoelen voordat je ze drinkt.
 • De eerste zes weken mag je niet vliegen.

Vragen

Als je vragen hebt of als zich problemen voordoen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek KNO. De eerste avond en nacht na de opname kan je bij problemen contact opnemen met de Spoedeisende hulp. Daarna kun je bij je huisarts terecht.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Kinderafdeling (5 C)
088 250 6134

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: KNO30