Neusschelpverkleining (conchotomie)

U wordt binnenkort geopereerd aan uw neusschelpen. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie wordt u een dag en een nacht opgenomen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de medische situatie in uw geval anders kan zijn dan beschreven is. Algemene informatie over een opname kunt u lezen in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemeen

De neusschelpen (conchae) bevinden zich in het linker- en rechterdeel van de neus. Ze zijn bekleed met een laag slijmvlies en verwarmen en bevochtigen de ingeademde lucht. Maar soms is de onderste neusschelp zo groot of het slijmvlies zo gezwollen dat de ademhaling door de neus wordt bemoeilijkt, of zelfs onmogelijk is.

Doel van de operatie

Het doel van de operatie is het verkleinen van de onderste neusschelp, zodat de ademhaling door de neus verbetert.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik kunt u vinden in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de polikliniek KNO? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Indien u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de operatie uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling.

Anesthesie

Een neusschelpverkleining vindt plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

De KNO-arts verwijdert, in de lengterichting, een strook van één of beide neusschelpen. Ter voorkoming van nabloeden verlaat u de operatiekamer met een tampon in beide neusgaten.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer twintig minuten.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Pijn

Doorgaans is er na de ingreep weinig pijn.

Complicaties

Elke operatie geeft kans op complicaties. Na het verkleinen van de neusschelpen bestaat bijvoorbeeld een kleine kans op het ontstaan van een nabloeding. In dat geval wordt soms een nieuwe tampon in uw neus aangebracht. Zeer zeldzaam na een neusoperatie is het ontstaan van het lege neus syndroom (ENS).

Ontslag

Naar huis

Als alles zonder problemen is verlopen, mag u in de loop van de dag naar huis. Voordat u naar huis gaat, vertelt de KNO-arts u hoe de operatie is verlopen.

Controleafspraak

De dag na de operatie worden de neustampons verwijderd. U krijgt een afspraak mee voor het controlebezoek op de polikliniek KNO.

Adviezen voor thuis

Gedurende de eerste week na de operatie mag u uw neus niet snuiten, mag u niet zwaar tillen en bukken en moet u niezen zoveel mogelijk voorkomen. De eerste twee weken na de operatie mag u niet sporten.

Bij pijnklachten kunt u Paracetamol gebruiken. Gebruik geen andere pijnstillers. Deze kunnen het bloed namelijk iets verdunnen waardoor de kans op nabloeding toeneemt.

Gedurende de genezing van het slijmvlies treedt korstvorming en overvloedige slijmvorming op. Gedurende een periode van enkele weken na de operatie is het verstandig de neus met een zoutoplossing te spoelen. Dit spoelen bespoedigt de genezing. U krijgt de instructie mee bij ontslag en u vindt deze ook via www.diakonessenhuis.nl/folders > KNO.

Spoelinstructie na een neusoperatie

Problemen

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen via de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNO-arts. Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Op de momenten dat de polikliniek KNO gesloten is, kunt u uw (waarnemend) huisarts bellen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u deze bespreken met uw behandelend arts op de polikliniek KNO‑Heelkunde.

(Patiënten)organisaties

Meer informatie vindt u op de website kno.nl

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Polikliniek Doorn
088 250 8888

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 mei 2021

Code: KNO11