NO-meting

U heeft een afspraak gemaakt voor een NO-meting. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een NO-meting?

Een NO-meting is een onderzoek waarbij de NO-gehaltes (NO= stikstofmonoxide) in de uitademingslucht worden gemeten. NO is een gasvormige stof, die het lichaam zelf aanmaakt in kleine hoeveelheden. Bij ziekten als bijvoorbeeld astma is de hoeveelheid NO in de uitademingslucht verhoogd. Dat kan ook het geval zijn bij allergie, virusinfecties en een aantal andere ziektebeelden. Het NO-gehalte kan worden gebruikt om bijvoorbeeld astma vast te stellen, maar ook de therapie van astma te controleren. Doel van het onderzoek is om ontstekingsprocessen in de luchtwegen aan te tonen.

Bekijk de video over een NO-meting

Voorbereiding

Voorbereidingen thuis

  • Inspanning. Sterke inspanning voorafgaande aan de test wordt afgeraden. U mag dan ook niet op de fiets naar het ziekenhuis komen.
  • Nuchter. Twee uur vóór de test moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u twee uur vóór de test niets meer mag eten en drinken, ook mag u niet meer roken. Alcohol mag u ook gedurende vier uur vóór de test niet gebruiken.
  • Medicijnen. Voor dit onderzoek hoeft u niet te stoppen met uw medicatie. Let op: Het kan zijn dan u voor andere longfunctieonderzoeken wel moet stoppen met uw longmedicijnen.

Begeleider/kinderen meenemen

U kunt, wanneer u dat prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) melden aan de polikliniek Longziekten en tuberculose. Heeft u een luchtweginfectie, dan moet de test worden uitgesteld tot de infectie is genezen. Tussen de genezing en NO-meting moet een tijd van vier weken zitten. Ook dan moet u contact opnemen met de afdeling Longfunctie. U kunt dan gelijk een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Longfunctie:

  • locatie Utrecht, polikliniek Longfunctie
  • locatie Zeist, polikliniek Longfunctie

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De NO-meting is een onderdeel van een aantal andere longfunctieonderzoeken. Allereerst wordt gestart met de NO-meting voordat een ander longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd, anders wordt de meting beïnvloed. Voor het onderzoek legt de longfunctieanalist uit wat er gaat gebeuren.

Nadat u zich bij de balie gemeld heeft, wordt u opgehaald uit de wachtruimte en kan het onderzoek beginnen. U ademt door het apparaatje maximaal diep in en ademt vervolgens maximaal diep uit tegen een lichte weerstand. Dit wordt mogelijk enkele keren herhaald. Als de NO-meting klaar is, gaat de analist verder met de andere longfunctieonderzoeken.

Duur van het onderzoek

De NO-meting duurt ongeveer vijftien minuten.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek. U kunt na het onderzoek uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Uitslag

Uw behandelend specialist bespreekt tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek de uitslag met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Longfunctie. Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts. 

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 18 juli 2023

Code: LONG25