Onderooglidcorrectie

In deze folder vindt u informatie over de correctie van de onderoogleden. In de folder staat algemene informatie bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie komt misschien niet altijd overeen met uw persoonlijke situatie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Een correctie van de onderoogleden kan zowel poliklinisch als klinisch, via een dagbehandeling, plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de verdoving. Algemene informatie over de dagopname vindt u in de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis’. U krijgt deze folder tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige of op de polikliniek Plastische chirurgie. U vindt de folder ook op onze website.

Wat is een onderooglidcorrectie?

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Die wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spier rondom het oog en/of van vetophoping onder het oog. Soms ontstaat de zwelling door vochtophoping in het ooglid. Ten onrechte wordt dit vaak in verband gebracht met een uitbundige levensstijl. Ooglidwallen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men deze operatie blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie).

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Sintrom, Marcoumar, Ascal of Acenocoumarol), dan kan het nodig zijn deze medicijnen, in overleg met uw arts, tijdelijk te staken.

Roken
Om de kans op complicaties te verminderen is het advies om rond de ingreep niet te roken. Roken vernauwt de bloedvaten en kan ervoor zorgen dat de wond minder goed geneest.

Alcohol
U moet tenminste één dag van tevoren stoppen met het drinken van alcohol.

Nuchter
Als u onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet u nuchter zijn.  Om nuchter te zijn moet u zich aan de volgende regels houden:

 • tot zes uur voor de opname mag u gewoon eten en drinken;
 • tot 2 uur voor de opname mag u alleen water (zonder prik) drinken;
 • daarna mag u niets meer innemen met uitzondering van voorgeschreven medicijnen (met één slok water).

Als u onder plaatselijke verdoving geopereerd wordt, hoeft u niet nuchter te zijn. 

Vervoer regelen
Als de ingreep poliklinisch wordt uitgevoerd, moet u vervoer naar huis regelen. Zelf autorijden na de operatie wordt afgeraden.

Meenemen naar het ziekenhuis

Als de operatie poliklinisch, onder plaatselijke verdoving plaats vindt hoeft u niets mee te nemen. Alleen een zonnebril voor na de ingreep kan handig zijn.

Als de operatie op de afdeling Dagbehandeling plaatsvindt, leest u in de folder 'Dagopname' wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het secretariaat Plastische chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.

De opname

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling waar u moet zijn. Dit is de polikliniek Chirurgie (route 275 in Utrecht, route 37 in Zeist) of de afdeling Dagbehandeling.

Anesthesie

Een correctie van de onderoogleden kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder algehele verdoving plaatsvinden. Welke vorm van verdoving wordt gekozen, hangt af van wat er precies moet gebeuren en het advies van uw plastisch chirurg. Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.  

 • Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt op de polikliniek. U kunt zich dan na ongeveer anderhalf uur naar huis laten brengen.
 • Als u een algehele verdoving krijgt, wordt u één dag in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

De operatie

Bij de operatie wordt een snee gemaakt onder de oogharen van de onderoogleden, met een uitbreiding naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollige vet verwijderd of verplaatst en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant toe strakgetrokken en gehecht. De littekens trekken meestal fraai bij. Soms kan de ingreep ook via de binnenkant van het onderooglid plaatsvinden. Kraaienpootjes en wallen bij de jukbeenderen worden tijdens een onderooglidcorrectie niet verwijderd.

Hoewel de operatie met de grootste zorg wordt uitgevoerd, kan het moeilijk zijn om precies een symmetrisch resultaat te verkrijgen. Wanneer het beide onderoogleden betreft, worden rechts en links in één sessie behandeld.

Een onderooglidcorrectie duurt gemiddeld anderhalf uur.

Risico's en mogelijke complicaties

 • Een enkele keer komt er een meer dan normale bloeduitstorting voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien.
 • Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf.
 • Bij een nabloeding van het vetweefsel kan er een verhoogde druk in de oogkas ontstaan, waardoor de oogzenuw kan beschadigen. Deze complicatie gaat gepaard met hevige pijn en een daling van het gezichtsvermogen. Deze verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar als u deze verschijnselen krijgt, moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Een chirurgische ingreep is dan dringend nodig.
 • In een aantal gevallen treedt bij een onderooglidcorrectie een ectropion op. Hierbij krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aan zit. Het veroorzaakt irritatie en een tranenvloed. Om dit te verhelpen kan een nieuwe operatie nodig zijn. Ook dit komt zelden voor en meestal verdwijnen de verschijnselen vanzelf.
 • Een nieuwe operatie is soms ook nodig als de oogleden niet helemaal symmetrisch zijn, de ooglidwal niet geheel is weggenomen, of een nieuwe wal is ontstaan door verdere verslapping van de huid en de spier rond het oog.
 • In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (holte met vocht) in het litteken ontstaan. Deze cyste wordt operatief verwijderd door de chirurg.
 • Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.  

Ontslag

Naar huis

U kunt zich een paar uur na de operatie al weer naar huis laten brengen. Zelf autorijden is niet toegestaan. Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Ongeveer een week na de operatie komt u voor controle terug op het spreekuur van de plastisch chirurg en worden de hechtinkjes verwijderd.

Adviezen voor thuis

 • Houd er rekening mee dat het dragen van contactlenzen de eerste dagen tot weken lastig kan zijn.
 • Er worden papieren plakkertjes op de oogleden aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft. De pleistertjes blijven meestal goed zitten als u ze droogdept.
 • Wij adviseren om thuis de oogleden vooral de eerste dag te koelen met natte kompressen of een ijsbril (bewaren in de koelkast, niet in de vriezer).
 • Het is ook verstandig de eerste dagen rust te nemen. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig.
 • De eerste week na de operatie mag u niet bukken, persen en zwaar tillen, omdat dit de bloeddruk in het gezicht verhoogt.
 • Na zes à zeven dagen worden de hechtingen verwijderd.
 • Een week later kan het litteken eventueel met een zalf of crème  worden ingesmeerd (ook make-up is dan weer mogelijk).
 • Het is belangrijk om het litteken zolang het rood is niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). U kunt het beschermen met een zonnebril of met een sunblock (factor 20).
 • De huid rond de ogen, met name van het onderooglid, kan nog twee tot drie weken licht gezwollen zijn of enigszins blauw verkleurd. Ook kan een trekkend gevoel rond de ogen optreden, soms zelfs jeuk.
 • Hoe snel u weer kunt gaan werken, hangt voor een belangrijk deel af van uw eigen inschatting wanneer u weer ‘toonbaar’ bent.
 • Na ongeveer 12 weken zijn de littekens vrijwel onzichtbaar en is het eindresultaat zichtbaar.

Problemen

Als er zich ’s avonds of in het weekend problemen voordoen, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal, indien nodig, met het ziekenhuis overleggen.

Vergoeding

De kosten van een onderooglidcorrectie worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Dat komt omdat deze ingreep valt onder de cosmetische chirurgie en daar is geen vergoedingsregeling voor. De plastisch chirurg kan ervoor zorgen dat u van tevoren een opgave van de kosten krijgt.

Vragen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis informeren de verpleegkundigen en de arts u over wat er gaat gebeuren. Heeft u vragen, stel deze dan gerust.

Telefoonnummers

Polikliniek Plastische chirurgie Utrecht
088 250 5981

Polikliniek Plastische chirurgie Zeist
088 250 5981

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 14 maart 2017

Code: PC16