Onderzoek naar oogaandoeningen bij te vroeg geborenen (ROP screening)

In verband met vroeggeboorte ondergaat uw kind binnenkort een onderzoek naar mogelijke aandoeningen van het netvlies (ROP screening). In deze folder vindt u meer informatie over de reden voor dit onderzoek en de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Retinopathie bij te vroeg geborenen

Retinopathie is een aandoening van het oog-/netvlies die kan optreden bij te vroeg geboren kinderen. Bij hen zijn de bloedvaten van het netvlies bij de geboorte nog niet voltooid en na de geboorte kunnen deze bloedvaten een abnormale groei doormaken. Hierdoor neemt de kwaliteit van het netvlies af en in het ernstigste geval kan het netvlies loslaten. Dit kan tot blindheid leiden. Ook het toedienen van zuurstof gedurende langere periodes kan leiden tot netvliesafwijkingen. Om mogelijke oogaandoeningen te ontdekken, onderzoeken we te vroeg geboren kinderen middels een ROP screening.

ROP Screening

ROP staat voor ‘Retinopathie of prematurity’, de Engelse term voor Retinopathie bij te vroeg geborenen. Een screening is een onderzoek om mogelijke aandoeningen vroegtijdig te ontdekken. Omdat retinopathie meestal ontstaat in de vijfde tot zevende week na de geboorte wordt de screening in deze periode gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een oogarts. De volgende kinderen komen in aanmerking voor de ROP screening:

  • Alle kinderen met een zwangerschapsduur minder dan 32 weken;
  • Alle kinderen met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram;
  • Alle te vroeg geborenen die langer dan 3 dagen meer dan 40% zuurstof kregen.

Gang van zaken

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek druppelt een verpleegkundige de ogen van uw baby. Dit gebeurt ongeveer een half uur voor het onderzoek en wordt na tien minuten herhaald. De oogdruppels zorgen voor een tijdelijke vergroting van de pupil.

Het onderzoek

De oogarts druppelt nogmaals de ogen. Uw kind krijgt eventueel sucrose toegediend om het ongemak van het onderzoek te verzachten. De oogarts brengt een ooglidspreider aan om te voorkomen dat uw kind tijdens het onderzoek de ogen dichtknijpt. Hierna bekijkt hij het oog nauwkeurig met een lampje. Het onderzoek is niet pijnlijk maar ook niet plezierig. U kunt tijdens het onderzoek vaak niet veel doen om uw kind te troosten. Dit ervaren ouders wel eens als lastig. De oogarts bepaalt of het onderzoek in de toekomst nog een keer herhaald moet worden.

Na het onderzoek

Nawerkingen

Door de oogdruppels worden de pupillen van uw baby sterk vergroot. Hoe lang dit duurt, verschilt van kind tot kind maar kan tot zeker vijf uur duren. Omdat uw kind de pupillen niet kan vernauwen, moet u in deze periode felle lichtinval vermijden.

De uitslag

Als u bij het onderzoek aanwezig bent, hoort u meestal direct de bevindingen van de oogarts. Bent u niet aanwezig bij het onderzoek, dan informeert de kinderarts of de verpleegkundige u over de uitslag.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 juni 2022

Code: OOG14