Onderzoek naar snurken en slaapapneu (traject op maat)

In verband met klachten van snurken en/of slaapapneu heeft uw huisarts u verwezen naar het centrum voor slaapgeneeskunde van het Diakonessenhuis. In deze folder leest u wat u van het bezoek aan de polikliniek kunt verwachten en welke onderzoeken er plaatsvinden.

Over het centrum voor slaapgeneeskunde

In het centrum voor slaapgeneeskunde werkt een vast team van specialisten samen aan onderzoek naar en behandeling van slaap- en snurkproblematiek. Het team bestaat uit KNO-artsen, longartsen, specialistisch verpleegkundigen/ consulenten en longfunctieanalisten. In het centrum doen we alle onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te stellen en de behandelingsmogelijkheden te bepalen.

Verzekering

Een bezoek aan het centrum voor slaapgeneeskunde wordt niet door alle verzekeraars geheel vergoed. Wij adviseren u daarom om voordat u een afspraak maakt, bij uw verzekeraar na te vragen of u voor vergoeding in aanmerking komt. Soms kunt u het bezoek aan het centrum voor slaapgeneeskunde wel declareren, maar wordt een eventueel slaaponderzoek niet vergoed.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van uw bezoek aan het centrum voor slaapgeneeskunde of het onderzoek uw identiteitsbewijs, medicijnlijst en uw verwijzing van de huisarts mee naar het ziekenhuis. Staat u nog niet ingeschreven in het Diakonessenhuis, neem dan ook uw verzekeringspapieren mee, en schrijf u voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek in bij de balie Patientinschrijving.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het bezoek) aan het centrum voor slaapgeneeskunde.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek KNO.

Gesprek met KNO-arts en longarts

Tijdens uw bezoek aan het centrum voor slaapgeneeskunde ziet u achtereenvolgens een KNO-arts en een longarts. Het kan zijn dat u (tijdens uw eerste bezoek of op een later moment) ook een afspraak heeft met een neuroloog. U kunt er ook voor kiezen om de afspraak met de KNO-arts en de longarts op verschillende dagen te plannen. De KNO-arts onderzoekt de neus- en keelholte en bepaalt of verder onderzoek in de vorm van slaapregistratie en/of een somnoscopie nodig is om de diagnose te kunnen stellen. Dit wordt met u besproken tijdens het polikliniekbezoek. Voor de vervolgonderzoeken krijgt u een nieuwe afspraak.

Vervolgonderzoek

Vaak is na het eerste bezoek een vervolgonderzoek nodig. Dit betreft vaak een slaapregistratie. Soms is het nodig om een somnoscopie te doen, bijvoorbeeld om te zien of u voor een operatie in aanmerking komt. Met deze onderzoeken krijgen we inzicht in wat er gebeurt tijdens uw slaap. De oorzaak van uw klachten kan hiermee worden vastgesteld. De somnoscopie wordt door de KNO-arts uitgevoerd, de slaapregistratie door de longarts.

De somnoscopie

De somnoscopie wordt onder diepe sedatie (roes) verricht door de KNO-arts. U wordt (meestal een dagdeel) opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek bent u in een diepe slaap. De KNO-arts kijkt waar en op welk(e) niveau(s) de snurk en ademstops ontstaan. Zelf merkt u niets van het onderzoek.

Voorbereidingen

  • Neem eventuele medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis.
  • Regel vervoer naar huis. Na de sedatie mag u niet zelf aan het verkeer deelnemen.
  • Zorg ervoor dat er (de eerste 24 uur) na uw opname iemand thuis is om voor u te zorgen en op u te letten. Door de sedatie bent u mogelijk nog wat suf of slaperig.

Anesthesie

De diepe sedatie is een vorm van verdoving. Informatie over de verdoving en voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’. 

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op route 244 (Utrecht) of route 35 (Zeist).

Het onderzoek

Terwijl u onder diepe sedatie bent, meet en observeert de KNO-arts het volgende:

  • het volume van het snurkgeluid;
  • de neusademhaling;
  • de stokkende ademhaling (apneu);
  • en het zuurstofgehalte in het bloed.

Vervolgens verricht uw KNO-arts tijdens de slaap en het snurken een endoscopisch onderzoek. Met behulp van een aan een buigzame slang bevestigd kijkertje worden de neus, de neus-/keelholte, de huig, het zachte gehemelte, de tongbasis, het strotklepje en de stembanden onderzocht. Op deze wijze brengt de KNO-arts in kaart waar het snurken of de apneu precies ontstaat en in welke houding dit gebeurt. Ook kijkt de KNO-arts wat in uw geval de aangewezen behandelmogelijkheden zijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Naar huis

Naar huis Na ongeveer twee uur kunt u weer naar huis. Vraag iemand om u op te halen of regel een taxi. Zelf autorijden is in verband met het toegediende slaapmiddel pas acht uur na het onderzoek verantwoord. Zorg dat er de eerste 24 uur iemand bij u thuis is die voor u kan zorgen.

De uitslag

De KNO-arts bespreekt de resultaten van het onderzoek met u tijdens uw controleafspraak op de polikliniek. De eventuele behandeling wordt ook tijdens een polikliniekbezoek met u besproken.

Slaapregistratie (polygrafie)

Een polygrafie is de meest gebruikelijke slaapregistratie bij verdenking op het slaap apneu syndroom. Dit onderzoek geeft een indruk van de hoeveelheid apneus tijdens de nacht en de gevolgen hiervan op het nachtelijke zuurstofgehalte in het bloed. De slaapregistratie vindt thuis of in het ziekenhuis plaats. De keuze voor thuis of in het ziekenhuis wordt tijdens het eerste bezoek bij de longarts met u besproken.

Onderzoek in het ziekenhuis

Als het onderzoek in het ziekenhuis plaatsvindt, wordt u een nacht opgenomen op verpleegafdeling C1 op locatie Utrecht. U meldt zich rond 21.00 uur op deze afdeling. Omstreeks 22.00 uur bevestigt de verpleegkundige een band rond uw borstkas en buik en een sensor onder uw neus. Onder de banden draagt u uw T-shirt of pyjama. Ook krijgt u een klemmetje aan de vinger.

De band, de sensor en het klemmetje registreren tijdens uw slaap gedurende de hele nacht het zuurstofgehalte, de hartslag, de ademhaling, de luchtstroom aan de neus en mond, de snurkgeluiden en de lichaamshouding. De volgende ochtend om 7.00 uur verwijdert een verpleegkundige de banden, het klemmetje en de sensor. Na het ontbijt, mag u naar huis.

Onderzoek thuis

Als het onderzoek thuis plaatsvindt, haalt u op de afgesproken dag, op de afgesproken tijd het apparaat op bij de afdeling Longfunctie van de desbetreffende locatie. Een longfunctieanalist geeft u uitleg over het onderzoek en legt uit hoe de banden, het sensorslangetje voor de neus en het klemmetje voor aan de vinger om gedaan moeten worden. Soms krijgt u alles al om voordat u naar huis gaat. Onder de banden draagt u uw T-shirt of pyjama.

De volgende ochtend mag u het apparaat met de banden, het sensorslangetje voor de neus en het klemmetje aan de vinger verwijderen. Lever het apparaat vóór 8.30 weer in op de afdeling Longfunctie.

De uitslag

De longarts beoordeelt het onderzoek. De uitslag van het onderzoek en de mogelijke behandeling bespreekt de longarts telefonisch of tijdens een polikliniekbezoek met u.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u deze bespreken met uw behandelend arts op de polikliniek KNO of de polikliniek Longziekten.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites:

Telefoonnummers

Centrum voor slaapgeneeskunde
088 250 9866

Polikliniek KNO Utrecht/ Zeist
088 250 5026

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 maart 2024

Code: LONG34