Ontstekingslokalisatie met behulp van de radioactieve stof 99mTcLeukoscan

U heeft een afspraak gemaakt voor een leukoscan. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraken
Datum onderzoek:
Tijdstip injectie:
Tijdstip foto's:

Doel van het onderzoek

Met de radioactieve stof 99mTc-Leukoscan kan een ontsteking in het lichaam worden opgespoord.

Voorbereidingen

Medicijnen

Medicijnen die u gebruikt tegen ontstekingen van de gewrichten moeten vijf dagen voor het onderzoek worden gestaakt.

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

‘s Morgens voor 9.00 uur krijgt u in een ader van uw arm een injectie met de radioactieve stof 99m TcLeukoscan. Na de injectie kunt u weggaan. Deze stof moet ongeveer 5 uur inwerken. In de loop van de middag worden de foto’s gemaakt. De foto’s kunnen zowel liggend, zittend als staand worden gemaakt. Dit is afhankelijk van het lichaamsdeel waar de foto’s van worden gemaakt. 

Het onderzoek kent geen bijwerkingen.

Afbeelding van een onderzoekstafel tijdens een Leukoscan

Duur van het onderzoek

Het maken van de opnamen duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG22