Operatie aan een mediane halscyste

U wordt binnenkort opgenomen voor een operatieve verwijdering van een mediane halscyste. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Het is belangrijk om u te realiseren dat de medische situatie van iedere patiënt verschillend is. Het kan zijn dat hierdoor afgeweken wordt van de beschrijving in deze folder. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis kunt u lezen in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Algemeen

Wat is een mediane halscyste?

Een cyste is een niet-oorspronkelijke holte in het lichaam waar vocht in zit. Een mediane halscyste ontstaat tijdens de ontwikkeling als embryo in het aanlegtraject van de schildklier vanaf de tong naar de hals. De mediane halscyste is verbonden met het tongbeen en ligt in het midden van de hals. De cyste kan lang onopgemerkt aanwezig zijn. Een mediane halscyste is in principe een goedaardige aandoening, maar is in zeer zeldzame gevallen kwaadaardig.

Klachten

Als de cyste zich vult met vocht en groter wordt, kan deze klachten geven. De klachten bestaan uit een zwelling in het midden van de hals, wat hinderlijk kan zijn bij het slikken. Soms wordt de zwelling groter en pijnlijk doordat de cyste ontstoken is.

Behandelingsmogelijkheden

Vaak schrijft uw arts eerst antibiotica voor, voordat tot een operatie wordt overgegaan. Tijdens een operatie verwijdert uw behandelend arts de cyste uit de hals. Uw arts stuurt de cyste na de operatie op naar het laboratorium voor weefselonderzoek.

Behandeling door gespecialiseerde hoofd-halschirurgen

Vanwege de ingewikkelde anatomie van de hals is het belangrijk dat een operatie aan een mediane halscyste plaatsvindt in gespecialiseerde centra voor hoofdhalschirurgie. In het Diakonessenhuis wordt deze operatie al meer dan tien jaar uitgevoerd door gespecialiseerde KNO-artsen/hoofd-halschirurgen met veel ervaring.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik kunt u vinden in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw identiteitsbewijs en medicijnlijst mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de polikliniek KNO-heelkunde? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de operatie uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek.

Opname en operatie

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling.

Anesthesie

De operatie wordt uitgevoerd onder algehele verdoving. Uw behandelend arts bespreekt dit met u. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Gang van zaken tijdens de operatie

Nadat u verdoofd bent, verwijdert uw arts de mediane halscyste via een huidsnee ter hoogte van het tongbeen. Met de mediane halscyste verwijdert de arts ook een deel van het tongbeen. Voordat de arts de wond sluit, brengt hij een wonddrain in voor de afvoer van het wondvocht.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer één uur.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Terug op de afdeling

Eten
De avond na de operatie kunt u een lichte maaltijd gebruiken, tenzij uw behandelend KNO-arts/hoofdhalschirurg anders heeft geadviseerd.

Wonddrain
Voor de afvoer van wondvocht en om bloedophoping onder de huid te voorkomen, is een wonddrain (slangetje) in de wond gelegd, die door de huid van de hals weer naar buiten komt. De wonddrain is meestal één tot drie dagen nodig. Over het algemeen kunt u met een wonddrain gewoon naar huis.

Bij- en nawerkingen

Pijn en gevoelloosheid
Na de operatie heeft u meestal weinig pijn. De pijn wordt veroorzaakt door de wond en soms door de houding van het hoofd tijdens de operatie. Ook het slikken kan gevoelig zijn. Vraag de verpleegkundige, indien nodig, om een Paracetamol. Na de operatie komt een tijdelijke gevoelloosheid vaker voor dan pijn. Deze gevoelloosheid trekt na enkele weken weg.  

Zwelling
In het wondgebied treedt vaak een kleine zwelling op, die na verloop van enkele weken weer verdwenen is. Een forse zwelling kan wijzen op een ontsteking of bloeduitstorting.

Gevoelszenuw
Om een mediane halscyste zo goed mogelijk te verwijderen kan de arts niet alle kleine gevoelszenuwen van de huid rond de huidsnee behouden. Hierdoor heeft u na de operatie een verdoofd gevoel van het operatiegebied. Na verloop van enkele maanden wordt het verdoofde gebied steeds kleiner en herstelt meestal helemaal. Mocht het gevoel niet geheel normaal worden, dan wordt dat in het dagelijks leven meestal nauwelijks als hinderlijk ervaren.

Litteken
De operatiewond ligt in een bestaande huidplooi, waardoor het litteken na enkele maanden meestal nauwelijks meer zichtbaar is.

Risico’s en mogelijke complicaties

Nabloeding

Wanneer er veel bloed via de wonddrain afloopt of het operatiegebied dikker wordt, is er sprake van een nabloeding. De arts moet de wond dan meestal opnieuw onder verdoving openen om een nog bloedend bloedvaatje dicht te maken. De kans hierop is ongeveer 1%.

Ontsteking van de wond

Soms blijft het wondgebied (te) pijnlijk of het wordt na enkele dagen pijnlijk en zwelt op. De huid rond de wond is dan vaak rood. Neem dan contact op met uw kno-arts. Er kan sprake zijn van een wondinfectie. In sommige gevallen is dan behandeling met antibiotica nodig.

Ontslag

Naar huis

Bijna altijd gaat u de dag na operatie naar huis, soms heeft u dan nog een drain. Als u nog een drain heeft, wordt u de volgende dag voor wondinspectie op de polikliniek KNO-heelkunde verwacht.

Vervoer naar huis
Het is raadzaam om niet zelf naar huis te rijden. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

Van pijnklachten is zelden sprake na de operatie. Mocht u pijn hebben, neem dan Paracetamol.

Problemen thuis

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO-heelkunde. De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen via de spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNOarts/hoofd-halschirurg. Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neem dan contact op met de polikliniek. Op de momenten dat de polikliniek gesloten is, kunt u uw (waarnemend) huisarts bellen.

Controleafspraak

Ongeveer één week na de operatie komt u ter controle op de polikliniek KNO-heelkunde. Uw behandelend arts verwijdert de hechtingen en bespreekt het weefselonderzoek met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw KNO-arts/ hoofd-halschirurg.

(Patiënten)organisaties

Meer informatie vindt u op de website kno.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: KNO28