Opname in het Diakonessenhuis

Welkom in het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. In deze folder vindt u informatie over uw opname in het Diakonessenhuis. U leest onder andere hoe u zich voorbereidt op de opname, hoe de opname verloopt en de mogelijkheden in het ziekenhuis. Deze informatie geldt bij een opname in Utrecht en ook bij een opname in Zeist. Want er zijn weinig verschillen tussen deze locaties. We geven het aan als er wel verschillen zijn.

Welkom in ons ziekenhuis

Onze medewerkers doen hun best om uw opname goed te laten verlopen. Wij wensen u een zo prettig mogelijk verblijf toe.

Voorbereiding op de opname

Inleiding

In dit hoofdstuk leest u over de voorbereidingen rond een opname. Het is een algemene beschrijving. In het ziekenhuis vinden veel verschillende onderzoeken, operaties en behandelingen plaats. De beschrijving kan soms anders zijn dan uw situatie. Zeker wanneer u onverwacht en/of met spoed wordt opgenomen.

Op de meeste verpleegafdelingen krijgt u - naast deze folder - nog extra informatie over de afdeling.

Intake- en opnamegesprek

Voordat u wordt opgenomen heeft u eerst enkele (vaak telefonische) afspraken met de polikliniek PreOperatieve Screening (POS poli). Ter voorbereiding hierop vult u  een digitale vragenlijst in. Afhankelijk van uw situatie heeft u gesprekken met een apothekersassistent, een intakeverpleegkundige en een anesthesist. De intakeverpleegkundige informeert u over de opname, de voorbereiding en de zorg na uw opname en stelt u nog wat vragen. U krijgt informatie mee over de opname in het ziekenhuis en de verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie.

Het kan zijn dat u het intakegesprek al gehad heeft als u deze folder leest. Een intakegesprek kan namelijk op verschillende momenten plaatsvinden. Bijvoorbeeld na uw polikliniekbezoek waarin u wordt aangemeld voor opname of op een later tijdstip.

Anesthesie

Bij een operatie krijgt u een verdoving (anesthesie). De anesthesioloog is de arts die u de verdoving geeft. De anesthesioloog informeert u voor de operatie over de verdoving en neemt uw medicijngebruik met u door. In de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’ vindt u informatie over de meeste verdovingen. Ook krijgt u digitaal enkele voorlichtingsfilmpjes toegestuurd.

Opnamedatum en -tijd

Hoelang het duurt voordat u wordt opgenomen hangt af van het specialisme, de ingreep en de behandelaar. Bij de polikliniek en op onze website vindt u informatie over wachttijden.

Wordt u opgenomen voor een onderzoek of een niet-operatieve ingreep? Dan spreken we meteen bij aanmelding voor opname de opnamedatum met u af.

Wordt u opgenomen voor een operatie? Dan krijgt u schriftelijk bericht over uw opnamedatum. We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Geef uw wensen door bij de polikliniek waar u onder behandeling bent of tijdens het intakegesprek. De opnameplanner probeert de datum op tijd door te geven. Zo kunt u thuis en/of op het werk het nodige regelen. We bellen u op om het tijdstip van uw opname door te geven. Dit doen we meestal ’s middags, één werkdag voor de opname.

Heeft u vragen over de (verwachte) opnamedatum? Bel dan met de opnameplanner van de polikliniek waar u onder behandeling bent. De opnameplanner kan u ook informeren over de wachttijd voor de ingreep van uw opererend arts. Houd uw BSN-nummer bij de hand tijdens dit gesprek.

Locatie

U kunt op een andere locatie worden opgenomen dan waar u de polikliniek heeft bezocht. Veel dagopnames plannen we op onze locatie Zeist, ook van patiënten die in Utrecht op de polikliniek zijn geweest. Uw behandelaar bepaalt in overleg met u de locatie voor de behandeling/operatie. En geeft dit aan in de opnameaanvraag die naar de opnameplanner gaat. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur voor een locatie (Utrecht of Zeist). Sommige operaties kunnen maar op één locatie plaatsvinden.

Vooraf hulp en nazorg regelen

Het kan zijn dat u na de opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Denk aan zorg in de thuissituatie of een (tijdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Wij raden u aan om hier voor uw opname al over na te denken en deze hulp of zorg alvast te regelen. De verpleegkundige van de PreOperatieve Screening of van de afdeling waar u bent opgenomen, bespreekt met u en uw familie welke nazorg u nodig heeft. In de folder 'Zorg regelen voor na uw opname' vindt u informatie over de soorten nazorg. 

Actueel medicatieoverzicht meenemen

Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u een medicatieoverzicht (AMO) meenemen. Want het is belangrijk dat uw arts precies weet welke medicatie u gebruikt, of u gevoelig bent voor bepaalde medicijnen en of u belangrijke aandoeningen heeft. Uw arts heeft deze gegevens nodig om een goed en compleet beeld te krijgen van uw medische situatie. Zodat u de juiste zorg krijgt. Ook bij elk vervolgbezoek is een AMO verplicht. U kunt uw AMO opvragen bij uw apotheek. Neem ook de medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis voor een laatste controle. Het overzicht laat u zien aan uw arts, maar geef het niet af. Zo kunt u het de volgende arts ook laten zien.

Medicijnen tijdens opname

Bij opname geeft de ziekenhuisapotheek meestal de medicijnen die u gebruikt. Medicijnen zien er in het ziekenhuis soms anders uit of hebben een andere naam dan u gewend bent. Ook kunt u in het ziekenhuis een ander medicijn met dezelfde werking krijgen. Heeft u vragen over de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt? Stel uw vragen aan uw specialist of de verpleegkundige op de afdeling. Of bel met de ziekenhuisapotheker (088 250 6900).

Medicijnen na ontslag

Na ontslag kunt u in het Diakonessenhuis meteen uw medicijnen afhalen in de apotheek in de centrale hal bij de hoofdingang. Geef het aan bij de verpleging als u dit wilt. De apotheek informeert uw eigen apotheek over de medicijnen die u heeft gekregen. De apotheek is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur en is bereikbaar via telefoonnummer 088 250 5060 (Utrecht) en 088 250 9060 (Zeist). Buiten de openingstijden haalt u uw medicijnen af bij de uitgifteautomaat van de apotheek in de centrale hal.

Uitwisseling medicatiegegevens: alleen met uw toestemming

De apotheek van het Diakonessenhuis is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit betekent dat wij gegevens over uw medicijngebruik kunnen geven aan andere zorgverleners die u behandelen. Bijvoorbeeld aan uw huisarts, behandelend specialist of lokale apotheek. Ook kunnen we bij die zorgverleners uw actuele medicatieoverzicht opvragen. Dit is belangrijk voor een goede medicatiebegeleiding.

Wij mogen uw medicatiegegevens alleen doorgeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij de apotheek kunt u toestemming geven door een formulier te ondertekenen. Wij horen graag van u of u akkoord gaat met het uitwisselen van gegevens.

Meer informatie over het LSP vindt u op www.volgjezorg.nl en in de patiëntenfolder die u kunt krijgen bij de apotheek.

Voorkomen van trombose

Door ziekte/operatie en minder bewegen heeft u een verhoogd risico op trombose. Trombose is verstopping van een bloedvat door een bloedstolsel. Daarom krijgt u tijdens uw opname vrijwel altijd een prikje om trombose te voorkomen. Het middel dat u krijgt, is een bloedverdunner die u via een kleine injectie krijgt toegediend.

Maatregelen om MRSA of een andere antibiotica resistente bacterie te voorkomen

MRSA is een afkorting van meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een normale huidbacterie die bij ongeveer 30% van de mensen voorkomt. In tegenstelling tot de ‘gewone’ Staphylococcus aureus is de MRSA ongevoelig (resistent) geworden voor veel antibiotica. Voor zorginstellingen is het belangrijk om te weten of u misschien MRSA of een andere antibiotica resistente bacterie heeft. Hier kan dan rekening mee gehouden worden bij de behandeling. Daarom stellen wij u op de polikliniek of bij opname enkele vragen over MRSA en antibiotica resistente bacteriën. Laat het ons weten als: 

 • u weet dat u drager bent van MRSA of een andere resistente bacterie;
 • u door een andere zorginstelling bent geïnformeerd dat u mogelijk besmet bent met MRSA of een andere resistente bacterie;
 • u woont of werkt met bedrijfsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (op een veehouderij);
 • u in een asielzoekerscentrum of in een grootschalige vluchtelingenopvang woont;
 • u een MRSA positieve huisgenoot of partner heeft;
 • u verzorgende/ mantelzorger bent van iemand met MRSA;
 • u de afgelopen 6 maanden opgenomen bent geweest in het buitenland;

Meer informatie vindt u in de folder 'MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis'.

Maatregelen om luchtwegvirussen te voorkomen

Om verspreiding van luchtwegvirussen (griep, corona, verkoudheid) zo veel mogelijk tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen:

 • schud geen handen in het ziekenhuis;
 • als u luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) heeft, houdt dan tijdens uw opname 1,5 meter afstand van andere patiënten; 
 • als u luchtwegklachten heeft dan dragen uw zorgverleners bij uw verzorging en behandeling een mondkapje;
 • bezoekers met luchtwegklachten moeten een mondkapje dragen in het ziekenhuis.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem in elk geval de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 • Uw verzekeringspasje.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek of (apotheekhoudend) huisarts.
 • De medicijnen die u gebruikt.
 • Dieetvoorschriften. Gebruikt u speciale dieetvoedingsmiddelen? Neem dan voor de opname contact op met de afdeling Diëtetiek (088 250 6412). Zij bespreken met u of de voedingsmiddelen in het ziekenhuis op voorraad zijn.
 • Gegevens van eventuele zorgverleners die bij u thuis komen zoals een thuiszorgorganisatie of een fysiotherapeut.
 • Neem een weekendtas of handbagagekoffertje mee met de volgende spullen: een setje makkelijk zittende kleding, schoon ondergoed en toiletspullen voor direct na de operatie. Denk ook aan belangrijke hulpmiddelen zoals uw bril, lenzen, gehoorapparaat, tandprotheses en bijvoorbeeld krukken. Laat de rest van uw spullen indien mogelijk meenemen tijdens het bezoekuur. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Als u dat wilt, kunt u ook de volgende zaken meenemen:

 • de folders/brochures die u voor uw opname heeft gekregen
 • een boek, tijdschriften, schrijfgerei, een spelletje
 • kleingeld

Aankomst in het ziekenhuis

Melden

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling.

Gang van zaken rond uw opname

 • Op de afdeling neemt u plaats in de ontvangstruimte. Het kan zijn dat u hier in totaal 1,5 tot 2 uur verblijft. Het is dus fijn om iets ter ontspanning mee te nemen.
 • Een verpleegkundige haalt u tijdens het wachten op voor een opnamegesprek.
 • Als u aan de beurt bent, haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar een bed. U krijgt instructies voor uit- en aankleden en het opbergen van uw spullen.
 • De verpleegkundige brengt u in het bed naar de operatieafdeling. Op de operatieafdeling vinden de laatste voorbereidingen op de operatie plaats.
 • Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Daar komt een verpleegkundige van de afdeling waar u  zult verblijven u ophalen.
 • De verpleegkundige belt uw familie bij aankomst op de afdeling. Tussen het vertrek naar de operatieafdeling en aankomst op de verpleegafdeling kunnen enkele uren zitten. Het kan dus even duren voordat uw contactpersoon een telefoontje krijgt.

Check van uw gegevens

Op de opnamedag krijgt u één of twee polsbandjes met uw naam, geboortedatum en de afdeling waar u bent opgenomen. Zo is in alle situaties duidelijk wie u bent. Het is belangrijk dat u tijdens uw hele opname dit polsbandje/deze polsbandjes draagt. Heeft u geen polsbandje(s) (meer)? Vraag er dan naar bij de verpleegkundige. Tijdens uw opname kan het zijn dat meerdere zorgverleners u dezelfde vragen stellen zoals uw naam en geboortedatum. Ook dit doen we om zeker te weten dat we de juiste persoon voor ons hebben.

Contactpersonen

Tijdens uw opname zullen familieleden of vrienden misschien willen weten hoe het met u gaat. Voor uw eigen privacy geven we alleen aan uw contactpersonen informatie over uw situatie. Bij het intakegesprek vragen wij u naar uw contactpersonen. In het opnamegesprek op de afdeling worden de namen van uw contactpersonen gecontroleerd of ingeschreven als u met spoed bent opgenomen.

 • Alleen aan de contactpersonen die u heeft aangewezen, geeft het ziekenhuis informatie.
 • Andere contactpersonen zijn bedoeld voor 'noodgevallen'. Bijvoorbeeld als de contactpersonen die informatie mogen ontvangen niet bereikbaar zijn en overleg met een contactpersoon snel nodig is.
 • Andere personen verwijzen we voor informatie door naar u of uw contactpersonen.

Faciliteiten

Uw kamer

Het ziekenhuis heeft kamers voor één tot vier personen. Bij het toewijzen van een kamer houden we zoveel mogelijk rekening met uw ziekte en uw persoonlijke situatie en wensen.

Maaltijden

Goed eten is belangrijk voor uw herstel. Uw lichaam heeft namelijk meer voedingstoffen en energie nodig om te herstellen. Daarom besteden we in het Diakonessenhuis extra aandacht aan lekker en gezond eten. De maaltijden die wij serveren, zijn rijk aan eiwitten en gezonde vetten en bevatten weinig zout en suiker. Door de dag heen krijgt u meerdere keren een maaltijd of gezonde snack aangeboden. De keuze is ruim, gevarieerd en afgestemd op uw behoefte. Onze voedingsassistenten vertellen u tijdens uw opname meer over het eten en drinken in ons ziekenhuis.

 • Heeft u een allergie of wensen in verband met uw dieet? Laat het weten aan de verpleegkundige. Dan houden wij hier rekening mee.
 • Wil uw familie of bezoek mee-eten? Vraag de voedingsassistent naar de mogelijkheden.

Bezoek

Zie voor onze actuele bezoekregeling Op bezoek bij familie en vrienden | Diakonessenhuis

Soms is het mogelijk dat familie/bezoek in het ziekenhuis overnacht. De verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.

Van de afdeling af

U bent vrij om binnen of buiten het ziekenhuis een ommetje te maken als hier geen medische bezwaren tegen zijn. Om verzekeringstechnische redenen moet u wel op het ziekenhuisterrein blijven. Geef aan de verpleegkundige door waar u naartoe gaat. Dan weet hij/zij waar u te vinden bent.

Dagverblijf

Bij iedere verpleegafdeling is een dagverblijf. Hier kunt u televisie kijken, een spelletje doen en bellen met uw mobiele telefoon.

Winkel en restaurant

In de centrale hal van onze locaties Utrecht en Zeist is een winkel/restaurant. U vindt hier cadeautjes, tijdschriften, koffie, broodjes en andere hapjes en drankjes.

Poliklinische apotheek

Het Diakonessenhuis heeft een poliklinische apotheek op de locaties Utrecht en Zeist. Deze vindt u in de centrale hal. Hier haalt u bij ontslag uit het ziekenhuis uw medicijnen af. Daarnaast heeft de apotheek een ruim assortiment aan zelfzorgartikelen. De apotheek is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur (Utrecht)/20.00 uur (Zeist).

Radio, telefoon, televisie en internet

Radio
Bij uw bed is een radio-aansluiting. Via een koptelefoon luistert u naar landelijke en regionale programma's. De radio gebruiken is gratis.

Telefoon en televisie
U mag mobiel bellen in het ziekenhuis behalve op plaatsen waar dit de ziekenhuisapparatuur verstoort. Daarom mag u niet bellen op de Intensive Care/Hartbewaking, operatieafdeling, afdeling Gynaecologie, afdeling Verloskunde, kinderafdeling, couveuse-afdeling, afdeling Radiologie, in behandelruimten en op de poliklinieken. Op deze plaatsen vindt u een verbodssticker of verbodsbordje. Hier moet u uw mobiele telefoon uitzetten.

Verder gelden in het Diakonessenhuis de volgende regels over bellen:

 • Zet uw mobiele telefoon het liefst op de stil- of de trilstand.
 • Praat niet te hard.
 • Zoek een plek waar u andere mensen niet stoort.
 • Bel niet tijdens artsenrondes, rusttijden of na 22.00 uur 's avonds.

Heeft u geen mobiele telefoon en wilt u bellen? Neem dan contact op met de verpleegkundige. We zorgen er dan voor dat u van een vaste aansluiting gebruik kunt maken.

In de meeste dagverblijven staat een televisie. Tegen betaling kunt u gebruikmaken van de televisie bij uw bed.

Internet
Op de verpleegafdelingen in Utrecht en Zeist kunt u gratis draadloos internet gebruiken.

Geestelijke verzorging

Uw verblijf in het ziekenhuis kan betekenen dat u meer dan anders bezig bent met uw leven, met vragen naar de zin van wat u meemaakt. Het kan goed zijn om met iemand hierover te praten. Wanneer u wilt, bezoekt één van de geeste­lijk verzorgers van ons ziekenhuis u. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht uw kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond. Zie voor meer informatie de folder Geestelijke verzorging

Kerkdienst

Elke zondagmorgen wordt om 10.00 uur een oecumenische kerkdienst gehouden (locatie Utrecht: auditorium, locatie Zeist: stiltecentrum).

Stiltecentrum

Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen zich in het stiltecentrum even terugtrekken, alleen zijn, tot zichzelf komen of een kaars aansteken. Er ligt een boek waar u gedachten of gebeden in kunt schrijven. Het stiltecentrum is dag en nacht geopend.

 • Stiltecentrum locatie Utrecht: eerste etage, vlak bij het liftenblok.
 • Stiltecentrum locatie Zeist: begane grond, tegenover de hoofdingang.

Islamitische gebedsruimte

Op beide locaties is een islamitische gebedsruimte. Deze is dag en nacht geopend.

 • Gebedsruimte locatie Utrecht: eerste etage, vlak bij het liftenblok, naast het stiltecentrum.
 • Gebedsruimte locatie Zeist: begane grond, tegenover de hoofdingang, in het stiltecentrum.

Vertrek uit het ziekenhuis

Naar huis

Soms is aan het begin van uw opname al bekend wanneer u weer naar huis kunt. De arts informeert u tijdens de visites over de verwachte ontslagdatum. Hij/zij bespreekt ook het vervolg van de behandeling. Als u thuis medicijnen moet gebruiken, kunt u deze meteen ophalen in de Apotheek Diakonessenhuis. Of u laat het recept naar een andere apotheek faxen. Soms gaat thuis de behandeling van de fysiotherapeut, diëtist of een andere hulpverlener door. U krijgt dan een overdracht en/of een verwijsbrief mee. Uw huisarts ontvangt bij ontslag een digitale verwijsbrief van het ziekenhuis.

De afdelingssecretaresse maakt als het nodig is een afspraak voor een controle op de polikliniek. Dit kan in Utrecht, Zeist of Doorn zijn. U kunt zelf aangeven op welke locatie u de afspraak wilt hebben. Maar niet alle specialisten houden spreekuur op alle drie de locaties.

Het tijdstip van vertrek ligt meestal tussen 9.00 en 10.00 uur.

Vervoer

Het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis of een andere instelling moet u zelf regelen. Lukt dit niet? Overleg dan met de verpleegkundige. Soms vindt de arts het nodig dat u met een ambulance of (rolstoel)taxi naar huis of een andere instelling gaat. Dan regelt de afdelingssecretaresse uw vervoer en tekent de arts een medische verklaring. Meestal vergoedt uw zorgverzekering dan de kosten van een taxi of ambulance (helemaal of voor een deel). Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. Zo voorkomt u vervelende verrassingen.

Hulpmiddelen

De hulpmiddelen die u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis leent (bijvoorbeeld een rolstoel of krukken), moet u bij vertrek achterlaten op de verpleegafdeling. Heeft u thuis ook hulpmiddelen nodig? Dan kunt u die lenen of huren bij (onder andere) de Thuiszorgwinkel. De verpleegkundige, fysiotherapeut of ergotherapeut kan u hier meer informatie over geven.

Vragen na thuiskomst

Uw huisarts en uw verzekering krijgen bericht over uw ontslag uit het ziekenhuis. Heeft u na thuiskomst vragen of ontstaan er problemen? Bespreek dit dan met uw huisarts. De huisarts neemt contact op met uw specialist als dat nodig is.

Diversen

Roken

Roken is overal in het ziekenhuis en op het terrein van het ziekenhuis verboden.

Route en parkeren

Een routebeschrijving voor de auto en het openbaar vervoer en informatie over parkeren vindt u op onze website.

Vergoeding vervoerskosten

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervoerskosten. Vervoerskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor het vervoer van en naar het ziekenhuis met een taxi. Wij raden u aan zelf navraag te doen over deze vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Rekening

De rekening voor uw verblijf in het ziekenhuis wordt na uw opname meestal direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Zijn uw verzekeringsgegevens in het ziekenhuis onvoldoende of niet bekend? Dan ontvangt u de rekening thuis. Geef een overstap naar een andere zorgverzekeraar daarom altijd door als u zich meldt bij een balie in het ziekenhuis.

Het kan zijn dat u van uw zorgverzekeraar een rekening krijgt voor een deel van de kosten. Bijvoorbeeld als deze kosten onder uw eigen risico vallen. Of als het onderzoek of de behandeling niet of niet helemaal in uw verzekering zit. Wij adviseren u om altijd te controleren of uw verzekeraar een behandeling vergoedt. Dit vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Met vragen over de vergoeding en uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Met vragen over de tarieven of over rekeningen die u van het ziekenhuis krijgt, kunt u bellen met onze zorgadministratie via telefoonnummer 088 250 6404. Op onze website vindt u informatie over de kosten van een behandeling.

Verlies, diefstal of schade

Wij raden u aan uw waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal.Wij vragen u bij een incident altijd het meldingsformulier 'Vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen' in te vullen. Dit helpt ons een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie in het ziekenhuis. En zo kunnen wij ons beleid daar waar nodig aanpassen. Het formulier is digitaal te krijgen op verpleegafdelingen en poliklinieken. U kunt een medewerker vragen het voor u in te vullen. Een papieren versie van het formulier vindt u bij de receptie in de centrale hal. Het door u ingevulde formulier kunt u hier achterlaten. Wij adviseren u bij verlies of diefstal ook aangifte te doen bij de politie.

Het meldingsformulier gebruikt u ook als uw spullen door een medewerker zijn beschadigd. Wij beoordelen dan of u recht heeft op een schadevergoeding. U ontvangt altijd bericht over de afhandeling van de melding.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie in de centrale hal.

Vragen

Bij vragen over uw opname kunt u bellen met de polikliniek van het specialisme waar u onder behandeling bent.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 8 mei 2023

Code: DIAK05