Opname op de kinderafdeling

Uw kind wordt binnenkort voor een operatie of onderzoek opgenomen op de kinderafdeling van het Diakonessenhuis. De kinderafdeling is op locatie Utrecht. Wij heten u en uw kind van harte welkom.

In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding thuis en in het ziekenhuis. En over de gang van zaken tijdens de opname. Heeft u na het lezen van de folder vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers van de afdeling.  

Is uw kind onverwacht opgenomen? Lees dan het hoofdstuk over ‘De spoedopname’ en dan verder vanaf ‘Meenemen naar het ziekenhuis’.  

Voor de leesbaarheid noemen we een kind hij/hem. Waar ‘hij’ staat, kunt u natuurlijk ook ‘zij’ lezen. Waar we in de tekst over ouders spreken, kunt u ook verzorgers lezen.  

De kinderafdeling

Route

De kinderafdeling vindt u op de vijfde verdieping van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Ga bij de hoofdingang naar links en neem de lift of trap naar de vijfde verdieping.  

De afdeling

Op de kinderafdeling liggen kinderen en jongeren in de leeftijd van nul tot achttien jaar. De opnameduur varieert van een dag tot meerdere dagen of weken.  

Op de afdeling zijn acht eenpersoonskamers, twee tweepersoonskamers en vier driepersoonskamers. De een- en tweepersoonskamers zijn voor kinderen met een infectieziekte of voor kinderen die beschermd moeten worden tegen infecties. Deze kamers noemen we ook wel ‘boxen’. Kinderen met eenzelfde ziektebeeld kunnen samen op een tweepersoonsbox.  

De driepersoonskamers delen we zoveel mogelijk in op leeftijd. Een van de kamers is ingericht voor jongeren in de leeftijd van dertien tot achttien jaar. Op de kamers liggen jongens en meisjes door elkaar. Vindt u of uw kind dit vervelend? Geef dit aan. Dan kijken we naar een oplossing. 

De spoedopname

De meeste opnames op de kinderafdeling zijn onverwachte opnames (spoedopnames). Bij een spoedopname heeft u weinig of geen tijd om uw kind voor te bereiden op de ziekenhuisopname. De artsen en verpleegkundigen informeren u en uw kind zoveel mogelijk over de onderzoeken en behandelingen. Voor uw kind is het belangrijk dat u er zoveel mogelijk bent. Meestal kunt u bij alle onderzoeken en behandelingen zijn.  

Bij een spoedopname handelen we vaak snel. Dit is in het voordeel van uw kind. Het lukt dan niet altijd om u van tevoren te informeren. En om toestemming te vragen voor onderzoek of behandeling. De arts informeert u dan achteraf.  

Bepaalde handelingen moeten we soms direct uitvoeren, bijvoorbeeld bloedprikken en röntgenfoto’s maken. Deze behandelingen zijn vervelend voor uw kind en ervaren veel kinderen als bedreigend. Het is voor uw kind erg belangrijk dat u bij deze behandelingen bent. De adviezen die beschreven staan bij ‘Voorbereiding’ (vertellen wat uw kind ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft en dat hij mag huilen) zijn ook belangrijk bij een spoedopname. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust. 

De geplande opname

Voorbereiding 

Een ziekenhuisopname is voor de meeste kinderen (en ouders) een heftige gebeurtenis. Het is moeilijk te voorspellen hoe uw kind reageert. Wel is bekend dat uw kind de opname makkelijker doorstaat en verwerkt door een goede voorbereiding. Een deel van de voorbereiding gebeurt in het ziekenhuis. Maar het belangrijkste deel van de voorbereiding doet u thuis. Bijvoorbeeld op de momenten dat uw kind vragen over de ziekenhuisopname stelt.  

Ieder kind is uniek. Daarom is ook de voorbereiding per kind verschillend. Hieronder vindt u een aantal adviezen.  

Zorg dat u zelf goed geïnformeerd bent. 
Zorg dat u zelf weet wat er gaat gebeuren en vraag gerust als u iets niet begrijpt. 

Neem vooraf een kijkje op de kinderafdeling. 
Tijdens het intakegesprek nodigt de verpleegkundige u en uw kind uit voor een voorbereidingsgesprek in het ziekenhuis. Een pedagogisch medewerker informeert u en uw kind met een fotoboek en voorwerpen. Ook krijgt uw kind een rondleiding over de afdeling. Wilt u alleen een rondleiding? Maak dan tijdens kantooruren een afspraak met de pedagogisch medewerker op telefoonnummer 088 250 5395. 

Begin niet te vroeg met de voorbereiding. 
Begin bij jonge kinderen een paar dagen voor de opname met de voorbereiding. Eerder heeft voor hen geen zin. Met oudere kinderen kunt u het wel eerder over de opname hebben. Betrek ook broertjes en/of zusjes bij de ziekenhuisopname. 

Neem rustig de tijd en kies een geschikt tijdstip. 
Neem rustig de tijd en kies een geschikt tijdstip, liever niet vlak voor het slapengaan. Houd de uitleg zo makkelijk mogelijk en probeer u in te leven in de belevingswereld van uw kind. Vertel over het ziekenhuis en wat er gaat gebeuren. Geef ook aan hoelang de opname ongeveer duurt en wanneer u bij uw kind bent. 

Herhaal het verhaal meerdere keren. 
Vooral jonge kinderen hebben herhaling nodig. Ook oudere kinderen zullen niet alles in één keer onthouden. Kom daarom regelmatig op de opname terug. 

Stem de informatie af op de wensen van uw kind. 
Ga bij jonge kinderen niet al te diep in op de operatie of behandeling. De kans is groot dat ze erover gaan fantaseren. Vertel hen vooral wat ze zullen zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Dit kan met boekjes over het ziekenhuis of door er een spel van te maken. Er bestaan verschillende kinderboekjes over een ziekenhuisopname. De boekjes vindt u bij de boekhandel of in de bibliotheek.  

Oudere kinderen willen meestal precies weten wat er met hen gaat gebeuren en waarom. U kunt met hen dieper op de opname ingaan. Leg de nadruk niet op de nare dingen. Maar vertel er wel eerlijk over. Laat uw kind de informatie nog eens navertellen aan u of anderen.  

Zal uw kind pijn krijgen door de operatie of behandeling? Vertel daar dan vooraf over. Geef altijd aan dat de pijn weer overgaat. Vertel uw kind ook dat hij best mag huilen en boos mag zijn. Blijf er alleen niet te lang bij stilstaan.  

Praat ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis met uw kind over zijn ervaringen. Vertel steeds eerlijk wat er nog moet gebeuren.  

Beantwoord de vragen van uw kind eerlijk. 
Draai niet om vragen heen. Maar maak het ook niet zwaarder dan het is. Schrijf onbeantwoorde vragen van uw kind en uzelf op. En stel deze later samen aan de arts of verpleegkundige. 

Geef uw kind keuzes. 
Geef keuzes aan uw kind. Wie van de ouders gaat mee naar het ziekenhuis? Welke knuffel mag mee? Pak samen met uw kind zijn spullen in. Denk daarbij aan de lievelingsknuffel, favoriete muziek, video’s of dvd’s (voorzien van naam). 

Bespreek afwijkend gedrag. 
Uw kind kan zich voor de opname door spanning of angst anders gedragen dan u gewend bent. Kinderen zijn eerder geneigd hun angst, boosheid en verwarring tegenover hun ouders te laten zien dan tegenover een vreemde. Het is belangrijk op die reacties in te gaan. Bespreek met uw kind hoe u hem het beste helpt bij pijn of angst. 

En ten slotte... 
Laat uw kind merken dat hij niet voor straf naar het ziekenhuis moet. En vertel dat hij er zelf niets aan kan doen. En heel belangrijk: vertel uw kind steeds dat hij straks weer thuiskomt! 

PreOperatieve Screening

Zodra de arts uw kind heeft verwezen voor een operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving geschikt is en of uw kind nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder Het plannen van de operatie van uw kind | Diakonessenhuis

Opnamedatum 

In de meeste gevallen heeft u met de arts overlegd wanneer uw kind wordt opgenomen. Voor sommige opnames is een wachtlijst. Enkele dagen van tevoren krijgt u via de post of per telefoon bericht over de opnamedatum. Bij een operatie bellen we u een dag voor de operatie om de precieze opnametijd door te geven.  

Heeft u vragen over de (verwachte) opnamedatum? Bel dan met de opnameplanner. Deze is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088 250 6966 van 9.00 tot 12.30 uur. 

Meenemen naar het ziekenhuis 

Neem op de opnamedag de volgende spullen mee voor uw kind:  

 • geldig legitimatiebewijs  

 • medicijnen die uw kind gebruikt (in de originele verpakking)  

 • speelgoed en/of lievelingsknuffels (met naam van uw kind)  

 • misschien een foto van gezinsleden en/of huisdieren  

 • pyjama’s, ondergoed, pantoffels, kleding, schoenen en misschien een ochtendjas  

 • toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam)  

 • schoolspullen als het een lange opname is  

 • tablet of mobiele telefoon (er is wifi op de afdeling)  

 • voor jongere kinderen een eigen drinkfles en fopspeen (met naam)  

 • dieetvoorschriften als dat voor uw kind geldt  

Niet meenemen 
Wij adviseren om waardevolle spullen en sieraden thuis te laten. U en uw kind mogen geen sieraden dragen in de operatiekamer.  

De kast op de kamer van uw kind kan niet op slot. Wel zijn er kluisjes in de ouderkamer. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal. 

De dag van opname 

Aankomst op de afdeling 
Op de opnamedag gaat u met uw kind naar de kinderafdeling op het afgesproken tijdstip. Daar meldt u zich met uw kind bij de balie vooraan de afdeling. Als daar niemand is, kunt u zich melden bij de unitpost op de afdeling. Daar ontvangt een verpleegkundige u. Hij of zij brengt u naar de kamer. Daar kunt u samen met uw kind de spullen uitpakken. 

Opnamegesprek 
Heeft u geen telefonisch intakegesprek gehad? Dan heeft u eerst een opnamegesprek met een verpleegkundige. De verpleegkundige stelt u en uw kind een aantal vragen en informeert u over de afdeling. U kunt van tevoren de bijzonderheden en uw vragen op papier zetten. 

Voorbereidingen 
Na de ontvangst doen we een aantal voorbereidingen. Uw kind krijgt bandjes met zijn naam en geboortedatum om zijn arm en/of been. Bij een operatie meten we de bloeddruk, hartslag en temperatuur. En krijgt hij een medicijn tegen de pijn. Als voor de operatie een infuus nodig is, krijgt uw kind een verdovende zalf/sticker op zijn hand of arm.  

Hebben u en uw kind nog geen rondleiding gehad? Dan krijgen jullie deze van een verpleegkundige of een medisch pedagogisch zorgverlener. 

Rol van de ouders

Uw aanwezigheid is belangrijk 

Ieder kind reageert op zijn eigen manier op een ziekenhuisopname. Het ene kind gedraagt zich niet anders en het andere kind wel. Soms wordt een kind stil en passief. Of soms wordt hij juist gauw boos of gaat hij huilen. Ook kan uw kind u gaan negeren of meer aanhankelijk of bang zijn. Vooral het jongere kind heeft zijn ouders hard nodig nu hij ziek is. En nu hij uit zijn vertrouwde omgeving weg is.  

Probeer zoveel mogelijk bij uw kind te zijn. Dit geldt vooral voor kinderen tot vier jaar. Voor hen is het belangrijk dat er overdag en ’s nachts een ouder is. Bij een ouder kind kunt u kiezen om bijvoorbeeld ’s nachts niet te blijven. En/of u kunt delen van de dag naar werk of naar huis gaan.  

In sommige gevallen vragen we ouders om thuis te slapen, bijvoorbeeld bij ontregelde baby's. Dit heeft te maken met het onderzoeken van het kind. Als dit het geval is, bespreken we dit met u. Uw aanwezigheid kunt u afstemmen met de verpleegkundige en/of medisch pedagogisch zorgverlener. 

Blijft uw kind langere tijd op de afdeling? Dan maken we in overleg met u een dagprogramma.  

Kunt u niet zelf bij uw kind zijn wanneer hij u nodig heeft? Vraag dan een andere bekende om bij uw kind te zijn, bijvoorbeeld een opa, oma of tante.  

Uw kind zelf verzorgen 

U mag uw kind zelf verzorgen. Denk aan wassen, temperaturen, verschonen en eten geven. Natuurlijk hangt dit af van de ziekte van uw kind en van wat u zelf wilt. Ook kunnen we u betrekken bij de verpleging en behandeling van uw kind. Geef zelf aan wat u wel en niet wilt of kunt doen en op welke manier. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee. 

Rooming-in 

Op de kinderafdeling is het mogelijk om naast uw kind te slapen. Dit noemen we rooming-in. In overleg met de verpleging kunnen beide ouders bij het kind blijven slapen. U krijgt dan een logeerbed op de kamer van uw kind. Het logeerbed is een opklapbed. Klap het bed voor 8.00 uur ’s ochtends in. Verder vragen we u om ’s nachts een pyjama te dragen. ’s Ochtends kunt u de badkamer op de afdeling gebruiken. U krijgt tegelijk met uw kind een ontbijt.  

Afscheid nemen 

Het is erg belangrijk dat u afscheid neemt wanneer u weggaat. Vertel ook wanneer u terugkomt. Houd het afscheid kort.  

Huilt uw kind terwijl u weggaat? Waarschuw de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener. Zij vangen uw kind dan op.  

Laat het de verpleegkundige altijd weten als u weggaat. En geef op het planbord aan wanneer u er weer bent. 

Wie werken er op de kinderafdeling?

Uw kind krijgt in het ziekenhuis verschillende mensen te zien zoals artsen, verpleegkundigen, medisch pedagogisch zorgverleners, voedingsassistenten en schoonmaakpersoneel. We proberen te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk dezelfde gezichten ziet. Op het planbord in de gang ziet u welke verpleegkundige en welke medisch pedagogisch zorgverlener voor uw kind zorgt. 

Verpleegkundigen 

Uw kind wordt verpleegd door kinderverpleegkundigen of verpleegkundigen in opleiding tot kinderverpleegkundige. De verpleegkundigen in opleiding werken onder begeleiding van een kinderverpleegkundige. 

Elke dag heeft uw kind een vaste verpleegkundige die uw kind verzorgt en alle activiteiten rondom uw kind regelt. Deze verpleegkundige is ook de contactpersoon tussen u, de arts en andere hulpverleners. Op het planbord ziet u welke verpleegkundige uw kind verpleegt. De verpleegkundigen werken in verschillende diensten. Daarom kan de vaste verpleegkundige per dag wisselen.  

Bij kinderen die langer in het ziekenhuis verblijven, stellen we een eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) aan. Dit is een vaste verpleegkundige die tijdens de hele opname aanspreekpunt blijft voor u en uw kind. 

Artsen 

In het Diakonessenhuis werken meerdere kinderartsen en artsen van andere specialismen zoals keel-, neus- en oorheelkunde en chirurgie. Elke dag bezoekt een assistent-kinderarts (de zaalarts) uw kind. Dit is een arts in opleiding tot kinderarts. De zaalartsen bespreken elke ochtend alle kinderen met de kinderarts. Op maandag, woensdag en vrijdag wordt uw kind in de ochtend op de kamer besproken door de arts en de verpleegkundige. De andere dagen bespreekt de verpleegkundige uw kind eerst met de arts en komt de arts in de loop van de ochtend langs. 

Overige medewerkers 

Er werken nog andere ziekenhuismedewerkers op onze afdeling:  

 • De medisch pedagogisch zorgverlener zorgt voor de individuele begeleiding en ondersteuning van u en uw kind.  
 • De voedingsassistent geeft eten en drinken aan uw kind. 
 • De fysiotherapeut wordt ingeschakeld als uw kind bijvoorbeeld ademhalingsmoeilijkheden heeft of als uw kind hulp nodig heeft bij het bewegen. 
 • De psycholoog en medisch maatschappelijk werker zijn er voor problemen van niet medische aard. U kunt via de verpleegkundige of behandelend arts een afspraak met hen maken.  
 • De logopedist wordt ingeschakeld als uw kind moeite heeft met bijvoorbeeld kauwen, slikken of spreken.  
 • De afdelingssecretaresse heeft haar werkplek achter de balie aan het begin van de afdeling. Zij regelt de administratieve zaken van onze afdeling.  
 • Het schoonmaakpersoneel zorgt voor het schoonhouden van de afdeling.  
 • De diëtiste adviseert u als uw kind tijdens de opname een dieet krijgt voorgeschreven of als u vragen heeft over het bestaande dieet. 

Gang van zaken op de afdeling

Ouders 

Ouders zijn dag en nacht welkom op de afdeling. Meld u via de intercom aan het begin van de afdeling als u na 20.00 uur op de afdeling komt. 

Uitleg bedbel 

Druk op de bedbel als u hulp van een verpleegkundige nodig heeft voor uw kind. De verpleegkundigen krijgen een sein op hun piepersysteem en komen zo snel mogelijk naar u en uw kind. Het kan voorkomen dat de verpleegkundige niet meteen reageert. De verpleegkundige blijft het sein zien en er gaat een rood lampje boven de kamerdeur branden. U kunt erop vertrouwen dat de verpleegkundige komt zodra dit mogelijk is.  

Ziet u een groen lampje boven een deur? Dit betekent dat in deze kamer een verpleegkundige aanwezig is. 

Bezoek 

Bezoek is welkom van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 19.00 uur. Volwassenen kunnen tot 20.00 uur op bezoek.

Kan het bezoek niet binnen de genoemde tijd komen? Overleg dit dan met de verpleegkundige. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.  

Ligt uw kind op een isolatiekamer? Overleg dan met de verpleegkundige over het bezoek.  

Bezoek kan vermoeiend zijn. Zorg dat er per keer maximaal twee bezoekers zijn. Bezoekers die ziek zijn of in contact zijn geweest met kinderziektes mogen vanwege besmetting niet op bezoek komen. Neem bij twijfel contact op met de verpleegkundige die uw kind die dag verzorgt. 

Ontspanning 

Op de kamer van uw kind is een tv aanwezig. Deze kunt u tegen betaling gebruiken. Verder is op de afdeling een speelkamer en een patio. Hier kan uw kind spelletjes spelen en knutselen. Spelen is voor uw kind erg belangrijk. Het is een manier om gevoelens en ervaringen te uiten. Overleg met de medisch pedagogisch zorgverlener welke spelmogelijkheden er voor uw kind zijn. De speelkamer is open van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur.  

Moet uw kind in bed blijven? Dan komt de medisch pedagogisch zorgverlener langs voor activiteiten. 

Eten en drinken 

Goed eten is belangrijk voor het herstel van uw kind. Om te herstellen heeft het lichaam namelijk meer energie nodig. Daarom komt de voedingsassistent zes keer per dag langs met de keuken op wielen. Daarop staan verschillende gerechtjes en drankjes waar uw kind uit mag kiezen.

Op deze tijden komen we langs met de keuken op wielen:

7.30 uur               12.00 uur            17.30 uur

10.00 uur            15.30 uur            19.30 uur

Soms komen we iets eerder, soms iets later.

Allergie of wensen
Heeft uw kind je last van een allergie of dieetwensen? Laat het weten aan ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

Mee-eten
Wilt u of ander bezoek mee-eten? Informeer bij de voedingsassistent naar de mogelijkheden.

Tolk 

Wilt u een tolk? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige.  

Telefoon 

U mag uw mobiele telefoon gebruiken. Houd rekening met de rust en privacy op de afdeling. Bel daarom op de kamer van uw kind en niet op de gang. 

Cliniclowns 

Een keer per week komen de Cliniclowns de kinderafdeling van het Diakonessenhuis opvrolijken. Stichting Cliniclowns Nederland is er voor kinderen die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handicap. Cliniclowns zorgen voor afleiding en plezier zodat kinderen het ziek zijn even kunnen vergeten.  

Wilt uw kind geen bezoek van de Cliniclowns? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige en/of medisch pedagogisch zorgverlener.  

Tekenaar 

Een keer in de maand bezoekt een sneltekenaar van Stichting Tekenen voor Kinderen de afdeling. Deze maakt in korte tijd tekeningen voor en met de kinderen. 

Informatie over uw kind 

U kunt altijd (ook ’s nachts) naar de afdeling bellen om te horen hoe het met uw kind gaat. Alleen ouders krijgen informatie. Ons telefoonnummer is 088 250 6134. 

Post 

Het is leuk voor uw kind om post te krijgen. Dit gaat het snelst via dit adres:  

De naam van uw kind 
Diakonessenhuis 
Afdeling 5C, kamernummer ... 
Bosboomstraat 1 
3582 KE Utrecht 

Stiltecentrum 

In het Diakonessenhuis is een stiltecentrum. U kunt hier terecht voor een moment van rust of bezinning en om te bidden. De ruimte vindt u op de 1e verdieping.  

Roken 

In en rond het ziekenhuis is roken verboden.  

Parkeren 

Moet u regelmatig bij ons zijn? Dan kunt u goedkopere uitrijkaarten kopen. Een setje van vijf stuks kost 30 euro, dat is 6 euro per kaart. Bestel de uitrijkaarten online

Bestelt u de uitrijkaarten liever telefonisch of heeft u vragen? Bel dan met het Facilitair Service Bureau. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 250 6888 of via e-mail [email protected]

Als u de kaarten voor 16.00 uur bestelt, kunt u deze de volgende werkdag vanaf 9.00 uur afhalen bij de receptie in de centrale hal.

Voorzieningen voor ouders 

 • De ouderkamer is aan de linkerkant van de secretaressebalie. Hier kunt u even rustig zitten, televisie kijken, mobiel bellen en een maaltijd opwarmen.  
 • Op de afdeling kunt u een badkamer en toilet gebruiken.  
 • De winkel van Vermaat in de centrale hal is geopend op werkdagen van 8.00 tot 20.30 uur en in het weekend van 11.30 tot 20.30 uur.  
 • U kunt tegen betaling mee-eten met uw kind. Geef dit aan bij de voedingsassistent. U kunt alleen met pin betalen.  

Naar huis

Ontslag 

De behandelend arts of de zaalarts laat u (meestal een dag van tevoren) weten wanneer uw kind naar huis mag. Het ontslag is meestal in de ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. 

Ontslaggesprek 
U heeft een ontslaggesprek met de verpleegkundige voordat uw kind naar huis gaat. Soms is dit op de dag van ontslag, soms de dag ervoor. U krijgt adviezen voor thuis en u kunt vragen stellen. Vaak krijgt u bij ontslag een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Ook vragen we u een evaluatieformulier in te vullen. 

Weet u nog niet wanneer uw kind naar huis mag? Praat dan nog niet over naar huis gaan. Dit voorkomt onnodige teleurstellingen en verdriet.  

Weer thuis 

In de folder ‘Weer thuis na een ziekenhuisopname’ leest u meer over mogelijke reacties van uw kind na een ziekenhuisopname. Vraag naar deze folder op de kinderafdeling of bekijk de folder online

En verder

Rechten en plichten 

U en uw kind hebben rechten en plichten. Bijvoorbeeld het recht op informatie en het recht op privacy. Lees meer over deze rechten en plichten op deze website. Of vraag op de afdeling naar de folder ‘Patiëntenrechten van u en uw kind’. 

Folders 

Op onze website vindt u folders over alle behandelingen

Informatiecentrum 

Ga naar het informatiecentrum in de centrale hal van het ziekenhuis voor informatie over gezondheid, ziekte, patiëntenverenigingen, uw rechten en plichten als patiënt en over het Diakonessenhuis. Ook een klacht of opmerking kunt u hier melden.  

Vragen

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling waar uw kind wordt opgenomen. 

(Patiënten)organisaties

Stichting Kind en Ziekenhuis 
Voor informatie en advies rond de opname van uw kind kunt u terecht bij Stichting Kind en Ziekenhuis. Dit is een landelijke patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde 
088 250 6326 
 
Opnameplanner kinderafdeling/kinderdagbehandeling 
088 250 6966 

Kinderafdeling (5C) 
088 250 6134 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: K13