Opname van uw ontregelde baby

Uw baby is opgenomen op de kinderafdeling omdat hij of zij onrustig is. Het kan zijn dat uw baby veel huilt of een verstoord eet-slaapritme heeft. We noemen dit ook wel een ontregelde baby. Op de kinderafdeling kijken we samen met u wat er aan de hand is en hoe we uw baby en u kunnen helpen om in balans te komen. De artsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers van de kinderafdeling informeren u uitgebreid over de gang van zaken tijdens de opname. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen. Meer informatie over de kinderafdeling vindt u in de folder 'Opname op de kinderafdeling'.

Doel van de opname

Doel van de opname is inzicht krijgen in de oorzaken van de onrust bij uw baby. Samen met u kijken we hoe we voor meer rust en regelmaat kunnen zorgen. De opname duurt doorgaans zeven tot tien dagen. Tijdens de eerste dagen staat observatie van uw baby centraal. We kijken naar het gedrag van uw baby en we observeren of er een medische oorzaak is. Er is tijdens de hele opname veel aandacht voor begeleiding van de ouders: wij helpen u het gedrag van uw baby te begrijpen en daar mee om te gaan. 

De bedoeling is dat we aan het eind van de opname het volgende hebben bereikt: 

  1. Medische oorzaken zijn uitgesloten of behandeld. 
  2. U heeft het vertrouwen dat u de zorg voor uw baby weer zelf aankunt. 
  3. U kunt als ouders de signalen van uw baby beter begrijpen en er mee omgaan.

Gang van zaken eerste opnamedag

Ontvangst op de kinderafdeling

Een verpleegkundige van de kinderafdeling ontvangt u en uw baby op de afdeling. Uw baby krijgt een eigen kamer met een bedje en een box. De verpleegkundige bespreekt met u de problemen en het gedrag van uw baby en informeert u over de verdere gang van zaken deze eerste dag.

Gesprek met de pedagogisch medewerker

Tijdens de eerste of tweede opnamedag heeft u ook een gesprek met een pedagogisch medewerker van de kinderafdeling. Hij/zij informeert u uitgebreid over de verschillende fasen van de opname en maakt afspraken met u over de eerste dagen. Ook bespreekt de pedagogisch medewerker met u de mogelijkheid om het contact tussen u en uw baby tijdens opname te filmen. Dit met oog op 'video-interactiebegeleiding' waarbij we de opnames met u terugkijken en bespreken.

Gesprek met de arts

Afhankelijk van het tijdstip van opname heeft u op de eerste opnamedag of de dag erna een gesprek met een arts. De arts doet verschillende onderzoeken om een eventuele medische oorzaak bij uw baby uit te sluiten.

Wie zorgen er voor uw baby?

Tijdens de opname zorgen verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers voor uw baby als u er zelf niet bent. De kinderarts en de zaalarts komen geregeld langs en houden u op de hoogte van het behandelbeleid. Het team bestaat verder uit een kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. 

Fases tijdens de opname

De opname bestaat uit drie fases. Deze worden hieronder beschreven.

Eerste fase: observatie

De eerste 2 à 3 dagen zijn bedoeld voor observatie. Wij kijken goed op welke momenten uw baby rustig slaapt of speelt, wanneer hij onrustig is en hoe hij te troosten is. En we leggen dit vast. Wij willen in deze periode uw baby en zijn ritme goed leren kennen. 

Voor overdag spreken we met u af wanneer u bij uw kind bent. Voor de nacht adviseren wij u om thuis te slapen. Dit is belangrijk voor een goede observatie van uw baby. Bovendien kunt u deze dagen dan bijslapen en tot rust komen. Het achterlaten van uw baby kan emotioneel lastig zijn. Vaak horen we van ouders echter terug dat zij het prettig vonden dat zij in deze periode op adem konden komen. 

De pedagogisch medewerker maakt met u een dagprogramma met daarin de voedingstijden van uw baby en de momenten dat u aanwezig bent. Ook geeft hij/zij u tips over rust, regelmaat en structuur en maakt met u afspraken over hoe en op welke momenten u uw baby kunt troosten. Er wordt in deze fase nog geen behandeling gestart tenzij de kinderarts duidelijke aanwijzingen heeft voor een medisch probleem.

Tweede fase: begeleiding

Na de observatieperiode vragen we u vaker  aanwezig te zijn en zelf meer voor uw kind te zorgen. Pedagogisch medewerker en verpleegkundige geven ondersteuning en tips bij het omgaan met onrustperiodes van uw kind. U heeft in deze periode ook een afspraak met de kinderarts om de resultaten van de observatiefase te bespreken.

Derde fase: inroomen 

Tijdens de laatste dagen van de opname vragen we u om één of twee keer een dag en nacht bij uw kind in het ziekenhuis te zijn en te blijven slapen. U zorgt dan zelf zoveel mogelijk voor uw baby. De verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers ondersteunen u hier natuurlijk bij. Zij kijken met u mee en geven u feedback. Zo bereidt u zich voor op de overstap naar huis.

Ontslag

Na het inroomen bekijkt de pedagogisch medewerker met u of u de overstap naar huis met een goed gevoel kunt maken. Kort voor het naar huis gaan heeft u ook een ontslaggesprek met de kinderarts. Doel van dit gesprek is om terug te kijken op de opname, de conclusies rond het onrustige gedrag te bespreken en afspraken te maken voor de thuissituatie.

Nazorg

Na ongeveer één week heeft u telefonische afspraak met een pedagogisch medewerker of verpleegkundige. We bespreken hoe het thuis gaat. Uiteraard kunt u dingen waar u tegenaan loopt, bespreken. Indien nodig maken we een vervolgafspraak. 

Vragen

Heeft u vragen? De verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en artsen van de kinderafdeling staan u graag te woord.

Telefoonnummers

Kinderafdeling (5 C)
088 250 6134

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 februari 2017

Code: K24