Osteotomie van de knie

U wordt binnenkort geopereerd aan uw knie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Na de operatie verblijft u drie tot vijf dagen in het ziekenhuis. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Algemeen

Wat is een osteotomie?

Osteotomie betekent letterlijk het doorsnijden van het bot. Met een osteotomie wordt de stand van het bot veranderd. De belangrijkste reden voor een osteotomie is artrose in het kniegewricht. Als deze slijtage van het kraakbeen zich aan één kant van de knie bevindt, dan kan het zinvol zijn om de stand van het been te veranderen. Een osteotomie wordt uitgevoerd bij relatief jonge patiënten (tot ongeveer 65 jaar). De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) of een ruggenprik.

Doel van de operatie

Een osteotomie heeft als doel de pijn in de knie te verminderen en een knieprothese uit te stellen. Tijdens de operatie wordt de stand van de knie veranderd waardoor de belasting in het gewricht ook veranderd. Hierdoor vermindert de pijn en verbetert de functie van de knie.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening

Zodra uw arts u heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor u geschikt is en of u nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Voorbereidingen thuis

Als de operatie onder algehele narcose wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat u nuchter bent. Meer informatie vindt u in de folder ‘Algemene en regionale anesthesie’.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ staat aangegeven welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Dit is een algemene lijst. Draag op de dag van opname gemakkelijk zittende kleding en schoenen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Denk verder aan het volgende:

 • Doe uw spullen in een kleine koffer/tas (afmeting ongeveer 60 x 50 x 40 cm) en leg de kleding die u na de operatie wilt dragen bovenop.
 • Vraag uw bezoek uw elleboogkrukken mee te nemen voor na de operatie.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) melden bij de opnameplanner Orthopedie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De opname

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier neemt u plaats in de ontvangstruimte.

Voorbereidingen

Een verpleegkundige haalt u op voor het opnamegesprek. Hij/zij vraagt u naar uw medicijnen en de naam van uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u ongeveer geopereerd wordt.

Na het opnamegesprek gaat u terug naar de ontvangstruimte tot de verpleegkundige u ophaalt voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte. Onderweg laat u uw bagage achter in een kluisje.

In de voorbereidingsruimte kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats op een bed. Uw kleding gaat samen met de sleutel van uw kluis in een tas die u van de verpleegkundige krijgt. Deze tas wordt aan uw bed bevestigd en blijft dus bij u in de buurt.

Vervolgens krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. Er wordt een infuusnaald geprikt, uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt plakkers op uw borst om uw hartfunctie tijdens de operatie in de gaten te kunnen houden.

Gang van zaken tijdens de operatie

Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats. Tijdens de operatie kunnen twee verschillende technieken worden toegepast:

 • de open wig-techniek. Bij deze techniek wordt een zaagsnede in het scheenbeen of bovenbeen gemaakt om vervolgens de botvlakken uit elkaar te bewegen tot de te corrigeren hoek.
 • de gesloten wig-techniek. Bij deze techniek verwijdert de orthopeed een botdriehoek (de wig) uit het scheenbeen of uit het bovenbeen en sluit de ontstane botvlakken daarna weer op elkaar.

Röntgendoorlichting laat zien of de juiste stand van het been is bereikt. Over de zaagsnede wordt een metalen plaat geschroefd. Deze plaat hoeft later niet te worden verwijderd. De opening die eventueel in het bot is ontstaan, vult zich in de loop van de tijd op met het eigen bot.

Na de operatie

De uitslaapkamer

Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer. U heeft een drukverband om de knie. Als u voldoende herstel bent, gaat u naar de verpleegafdeling waar u tijdens uw opname verder zult verblijven.

Op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers.

In het ziekenhuis

Na de operatie blijft u drie tot vijf dagen in het ziekenhuis.

 • De eerste dag na de operatie oefent de fysiotherapeut met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis.
 • De tweede dag wordt het drukverband om de knie verwijderd en beoordeelt de zaalarts de wond.
 • Drie tot vijf dagen na operatie is de pijn gewoonlijk goed te dragen met pijnstillers in tabletvorm die u thuis ook kunt gebruiken. Meestal kunt u dan de knie bijna 90 graden buigen en volledig strekken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.

Te verwachten resultaat

De herstelperiode na een osteotomie beslaat drie maanden. Met oog op uw herstel adviseren we u om niet te roken na de operatie.

De meeste patiënten zijn tevreden na de behandeling. Als u vragen heeft over het te verwachten resultaat kunt u dit uiteraard bespreken met uw behandelend orthopeed.

Ontslag

Naar huis

U mag niet zelf naar huis rijden. Regelt u daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Regels en adviezen voor thuis

 • U gebruikt tot zes weken na operatie bloedverdunners in prikvorm (Fraxiparine®) ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie. De verpleegkundige op de afdeling geeft u uitleg over het gebruik van de bloedverdunners.
 • U loopt zes weken met twee krukken. U mag de knie dan 50% belasten. Dit betekent dat u niet mag steunen op de knie. U mag de grond wel aantippen met uw voet.
 • De hechtingen worden na 14 dagen verwijderd (vaak zijn dit oplosbare hechtingen waarvan alleen de eindjes worden afgeknipt). Meestal gebeurt dit bij de huisarts.
 • U mag de eerste zes weken na de operatie niet zelf autorijden of buiten fietsen (u mag wel fietsen op een hometrainer).
 • Wanneer u weer kunt werken, hangt af van het soort werk dat u doet. Als u hierover twijfelt, overleg dan met uw orthopeed.
 • Om de kniebuiging, spierkracht en coördinatie weer optimaal te krijgen moet u regelmatig oefenen, maar niet te lang achtereen. Doorgaans vindt de revalidatie plaats met hulp van een fysiotherapeut die u zelf heeft uitgezocht.
 • Na zes weken volgt een controle bij uw behandelend orthopeed. Er wordt dan een röntgenfoto van de knie gemaakt. Afhankelijk van uw herstel mag u de belasting opvoeren naar 100%.

Risico's en complicaties

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Zo bestaat ook bij deze operatie de kans op een infectie en een nabloeding. Specifieke risico’s bij deze operatie zijn een compartimentsyndroom, vaat-/zenuwletsel, onderof overcorrectie, vertraagde botheling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie.

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: ORTH07