Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter (PICC)

Bij u wordt een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter ingebracht. In deze folder vindt u informatie over het inbrengen van deze katheter, krijgt u adviezen over het omgaan met de katheter en leest u wat u moet doen in noodgevallen. Deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de arts/ verpleegkundige. Algemene informatie over een dagopname vindt u in de folder ‘Opname op de dagbehandeling’.

Wat is een PICC?

Een PICC is een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter (Peripherally Inserted Central Catheter). Dit is een dun flexibel slangetje dat in de bovenarm in een bloedvat wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC ligt tot vlakbij het hart. Hierdoor komen de geneesmiddelen die via de katheter worden ingebracht in een groot bloedvat terecht en worden zij snel verdund waardoor schade aan het bloedvat wordt voorkomen.

De PICC lijn is geschikt voor langdurige infuusbehandeling. Behalve dat er medicijnen over kunnen worden gegeven, kan er via de PICC ook bloed worden afgenomen.

Afbeelding waar de PICC wordt ingebracht

Waarom krijgt u een PICC?

Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Om de behandeling minder belastend voor u te laten zijn, krijgt u een PICC-lijn.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de ingreep? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) aan de afdeling waar u behandelend wordt. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en behandeling

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de met u afgesproken afdeling. Dit is op de afdeling waar u behandeld wordt of op de operatieafdeling.  

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Wanneer u zich moet melden op een verpleegafdeling, wordt u naar de operatieafdeling gebracht.

Gang van zaken tijdens de behandeling

Op de operatiekamer kijkt de anesthesist met een echoapparaat of in de bovenarm een bloedvat beschikbaar is. De rechterbovenarm heeft de voorkeur, omdat anatomisch gezien dit de kortste weg is naar het hart. De anesthesist brengt de PICC in. De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk. Na het inbrengen van de PICC maakt de anesthesist op de operatiekamer een röntgenfoto van de borstkas. Dit is om te controleren of de PICC op de goede plaats ligt. Soms moet na beoordeling van de röntgenfoto de PICC iets teruggetrokken worden om de ligging te optimaliseren. Opnieuw prikken is meestal niet nodig.

De PICC wordt met een speciale pleister gefixeerd (Statlock). De insteekopening wordt afgedekt met een 3M CHG pleister. Dit is een doorzichtige pleister met chloorhexidine. Chloorhexidine voorkomt infecties. Aan het uiteinde van de PICC, daar waar het infuus kan worden aangekoppeld, wordt een afsluiter geplaatst (Swan lock = naadloze connector). 

Duur van de behandeling

Het inbrengen van de PICC duurt in totaal ongeveer 1 uur.

Na de behandeling

Terug op de afdeling

Neem in de volgende gevallen direct contact op met uw arts of een verpleegkundige:

 • Bij tekenen van infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm. Dit zijn roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rillingen.
 • Bij lekkage van vocht of bloed naast de PICC, bijvoorbeeld doordat het afsluitdopje is losgekomen of er een barst in de lijn zit.
 • Als uw arm of schouder opgezwollen is of u pijn heeft tijdens het inspuiten. De positie van de PICC is dan veranderd.
 • Bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas. Dit kan wijzen op een luchtembolie.

Risico's en mogelijke complicaties

Soms is het niet mogelijk het bedoelde bloedvat aan te prikken of er een PICC in op te voeren. De procedure wordt dan beëindigd, opnieuw ingepland of u krijgt in overleg met de arts een ander infuus katheter. In de meeste gevallen verloopt de procedure probleemloos.

Ontslag

Naar huis

U mag direct na het inbrengen van de PICC naar huis. U mag zelf autorijden.

Adviezen voor thuis/ leefregels

 • U mag met de PICC gewoon douchen.
 • Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met het risico op infectie.
 • Als de insteekplaats onder de folie bij het douchen of om een andere reden vochtig is geworden dan moet deze opnieuw verzorgd worden.
 • Zwaar tillen (10 kg of meer) wordt afgeraden.
 • De aanwezigheid van een PICC beperkt u verder niet in uw dagelijkse activiteiten.

Let op!

 • Laat nooit uw bloeddruk meten aan de arm waar de PICC is geplaatst. De PICC kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
 • Laat nooit bloed afnemen uit een vat van de arm waar de PICC is geplaatst, op een hoogte waar men de PICC zou kunnen aanprikken.
 • Identificatiekaart. Bij het plaatsen van uw PICC heeft u een identificatiekaart ontvangen, die kenbaar maakt dat u deze lijn heeft. Draag dit kaartje altijd bij u zodat u het kan laten zien aan de arts of de verpleegkundige die u gaat behandelen of de PICC gaat gebruiken.

Verzorging

De verzorging van de PICC wordt gedaan door een deskundige van de thuiszorg. Eenmaal per week worden de Swan lock en de Tegaderm verschoond. De Statlock moet minimaal 1 x per 2 weken verschoond worden of eerder als deze los zit.

Het is belangrijk dat het doorspuiten van de PICC volgens protocol wordt gedaan. Hierover krijgt u uitleg van de verpleegkundige in de thuiszorg.

Problemen thuis

Neem in de volgende gevallen direct contact op met de afdeling waar u bent opgenomen (het telefoonnummer krijgt u mee bij ontslag):

 • Bij tekenen van infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm. Dit zijn roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rillingen.
 • Bij lekkage van vocht of bloed naast de PICC, bijvoorbeeld doordat het afsluitdopje is losgekomen of er een barst zit in de lijn.
 • Als uw arm of schouder opgezwollen is of u pijn heeft tijdens het inspuiten. De positie van de PICC is dan veranderd.
 • Bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas. Dit kan wijzen op een luchtembolie.

Vragen

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw arts of verpleegkundige. 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 april 2018

Code: ANST1