PET/CT-onderzoek algemeen

U heeft een afspraak gemaakt voor een PET/CT-onderzoek. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Afspraak verzetten/afzeggen

Indien u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen kan dit tot uiterlijk twee dagen voor het onderzoek bij de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Wat is een PET/CT-onderzoek?

Een PET/CT-onderzoek is een gecombineerd onderzoek. Het bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan bekijken we veranderingen in de stofwisseling. Ziekteprocessen met een verhoogde stofwisseling kunnen met de PET-scan afgebeeld worden. Met de CT-scan kan de exacte locatie van de ziekteprocessen worden bepaald.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Nuchter zijn en medicijngebruik

 • U dient zes uur voor het onderzoek nuchter te blijven (niet eten, drinken en roken). Water drinken is wel toegestaan. Als u sondevoeding gebruikt, moet u deze twaalf uur voor het onderzoek te staken. 
 • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de normale tijden innemen. 
 • U moet een half uur voor het afgesproken tijdstip een halve liter water drinken. U kunt als het nodig is gewoon naar het toilet. 

Heeft u suikerziekte?
Als u suikerziekte heeft, verzoeken wij u dit bij het maken van de afspraak aan ons door te geven. Voor u gelden de volgende voorbereidingen ten aanzien van het nuchter zijn en het innemen van medicijnen:

 • U gebruikt Metformine: staak het gebruik van Metformine 72 uur voor het onderzoek. U dient zes uur voor het onderzoek nuchter te blijven (niet eten, drinken en roken). Water drinken is wel toegestaan. Neem iets te eten mee voor na het onderzoek. 
 • U spuit insuline: De afspraak wordt in overleg met u gemaakt en de opties voor het nuchter blijven worden dan met u besproken. Neem iets te eten en insuline mee voor na het onderzoek.

Lichamelijke activiteit
Doe het vanaf 24 uur vóór het onderzoek rustig aan: voer geen zware lichamelijke activiteit of sportbeoefening meer uit. Zware lichamelijke activiteit of sportbeoefening kan het onderzoekresultaat beïnvloeden.

Kleding

 • Bovenkleding: Wij adviseren u warme, comfortabele kleding te dragen zonder metaal (bh-beugels, bh-haakjes, ritsen, drukknopen etcetera). 
 • Onderkleding: Als u een broek met een metalen rits draagt, dan kunt u die tijdens het onderzoek laten zakken.  
 • Laat sieraden, indien mogelijk, thuis. 
 • Gebitsprothese dient u vlak voor het onderzoek uit uw mond te halen. Gebruik geen Kukident of andere kleefpasta's op de dag van het onderzoek. 
 • Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen en dergelijke) ondervinden geen hinder van het apparaat.

Warm aankleden
Kleed u warm aan. Ook onderweg naar het ziekenhuis toe is het belangrijk dat u het warm heeft. Kou kan het onderzoeksresultaat beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding
Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan minimaal 48 uur vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis.

Claustrofobie
Als u last heeft van een benauwd gevoel in kleine ruimten (claustro­fobie) kunt u dit bij het begin van het onderzoek melden. Zo nodig krijgt u een kalmeringstablet. Houd er rekening mee dat u na het innemen van deze tablet niet meer zelfstandig naar huis kunt rijden. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt óf maak gebruik van het openbaar vervoer.

Als u voor een kalmeringstablet kiest, mag u drie dagen niet deelnemen aan het verkeer in verband met verminderd reactievermogen.

Bijwerkingen contrastvloeistof of medicijnen
Heeft u in het verleden na toediening van een contrastmiddel of medicijnen bijwerkingen gehad, dan vragen wij u dit voor het onderzoek te melden aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Telefonisch contact
Een of twee werkdagen voorafgaand aan het onderzoek wordt u door ons gebeld om de voorbereidingen zoals hiervoor beschreven kort met u door te nemen. U kunt dan ook eventuele vragen bespreken. Als u moeilijk bereikbaar bent of een nieuw telefoonnummer heeft kunt u ons bellen op nummer 088 250 6263.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • uw verzekeringsbewijs; 
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);   
 • een lijst van de medicijnen die u regelmatig slikt; 
 • eventueel een eigen geluidsdrager en koptelefoon met muziek. Tijdens de inwerktijd van het radioactieve suiker bestaat de mogelijkheid om hiernaar te luisteren. 
 • eventueel iets te eten voor na het onderzoek.

Verhinderd

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. 

NB. Het is van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, omdat de radioactieve stof maar zeer kort werkzaam is.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

De laborant roept u op uit de wachtkamer en brengt u naar een voorbereidingsruimte. Daarna komt u op een bed te liggen om tot rust te komen. De laborant informeert u over het verloop van het onderzoek en u krijgt de mogelijkheid tot stellen van vragen.

De laborant brengt een infuusnaald in in uw arm en bepaalt het suikergehalte van uw bloed. Door de infuusnaald wordt de radioactieve vloeistof ingespoten. Daarna blijft u 50 minuten alleen in de ruimte liggen, zodat de stof goed kan inwerken. Het is de bedoeling dat u zo ontspannen mogelijk blijft liggen, niet praat en niet beweegt. Dit om ervoor te zorgen dat de radioactieve stof niet in de spieren wordt opgenomen. 

Gedurende de inwerktijd van de radioactieve vloeistof is het mogelijk om naar uw meegenomen muziek op uw eigen geluidsdrager en koptelefoon te luisteren. Lezen is niet toegestaan. U wordt tijdens de inwerktijd van de radioactieve vloeistof via een camera in de gaten gehouden. Het is belangrijk dat u het lekker warm heeft. U wordt daarom toegedekt met een deken. Vlak voor de scan wordt u gevraagd om de blaas goed te legen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.  

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug, meestal met uw armen boven uw hoofd. Er wordt eerst een CT-scan gemaakt met een lage stralenbelasting, die gebruikt wordt om eventuele afwijkingen gezien op de hierna te maken PET-scan te kunnen lokaliseren. Deze scan duurt enkele minuten.

Vervolgens wordt in dezelfde houding de PET-scan gemaakt. Tijdens de PET-scan schuift de tafel om de 3,5 minuten in grote stappen door de scanner. Tijdens de scan is het erg belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. De PET-scan duurt tussen de 18 en 30 minuten. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Na de PET-scan kan het onderzoek, zo nodig, uitgebreid worden met een meer gedetailleerde CT-scan waarbij een jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten wordt via de infuusnaald. U kunt van het contrastmiddel enkele bijwerkingen ondervinden. Naast een warm gevoel in het hoofd en in de buik kunt u ook wat prikkelingen in de keel krijgen. Dit trekt na enkele minuten weg.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt. 

afbeelding PET/CT-onderzoek

Afbeelding 1 - PET scanner met persoon

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 2,5 uur.

Aanwezigheid bezoek

Gedurende de inwerktijd van de radioactieve stof en het maken van de scans zijn eventuele begeleiders niet toegestaan.

Na het onderzoek

Naar huis

Na het onderzoek verwijdert een medewerker de infuusnaald en mag u weer eten en drinken. U kunt daarna op eigen gelegenheid naar huis. Houdt u er rekening mee, dat wanneer u een kalmeringstabletje heeft gekregen u niet zelfstandig naar huis mag rijden.

Adviezen voor thuis

Het is belangrijk dat u de rest van de dag veel drinkt. Dit versnelt de uitscheiding van de toegediende stoffen.

De uitslag van het onderzoek

Aan de hand van de beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag, indien nodig samen met de radioloog. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw arts brengt u tijdens uw eerstvolgende afspraak op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 27 maart 2023

Code: NG24