PET/CT-onderzoek van de bijschildklier met choline

U heeft een afspraak gemaakt voor een PET/CT-onderzoek van de bijschildklier. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Er is ook een PET/CT folder specifiek voor onderzoek naar ontstekingen en de prostaat. Let er op dat u de juiste folder leest.

Als u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen kan dit tot uiterlijk twee dagen voor het onderzoek bij de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Wat is een PET/CT onderzoek?

Een PET/CT-scan is een gecombineerd onderzoek. Deze bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan bekijken we veranderingen in de stofwisseling. Ziekteprocessen hebben een verhoogde stofwisseling en kunnen met de PET-scan afgebeeld worden. Met de CT-scan kan de exacte locatie van de ziekteprocessen worden bepaald. Bij een PET/CT-onderzoek van de bijschildklier met choline kan de plaats van een te hard werkende bijschildklier(en) worden vastgesteld.

Voorbereidingen

Nuchter zijn en medicijngebruik

  • Als u Colchicine medicatie gebruikt, moet u hier 48 uur van te voren mee stoppen. 
  • U kunt gewoon eten en drinken. 
  • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de normale tijden innemen.

Draag geen metaal

Wij adviseren u comfortabele kleding te dragen zonder metaal (zoals bh-beugels, ritsen, drukknopen). Dit geldt alleen voor de kleding van het bovenlichaam. Laat sieraden, indien mogelijk, thuis. 

Gebitsprothese dient u vlak voor het onderzoek uit uw mond te halen. Gebruik geen Kukident of andere kleefpasta's op de dag van het onderzoek. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen en dergelijke) ondervinden geen hinder van het apparaat.

Zwangerschap en borstvoeding

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan minimaal 48 uur vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis.

Claustrofobie

Als u last heeft van een benauwd gevoel in kleine ruimten (claustrofobie) kunt u dit bij het begin van het onderzoek melden. Zo nodig krijgt u een kalmeringstablet. Houd er rekening mee dat u na het innemen van dit tablet niet meer zelfstandig naar huis kunt rijden. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt óf maak gebruik van het openbaar vervoer. 

Als u voor een kalmeringstablet kiest, mag u drie dagen niet deelnemen aan het verkeer in verband met verminderd reactievermogen.

Bijwerkingen contrastvloeistof of medicijnen

Heeft u in het verleden na toediening van een contrastmiddel of medicijnen bijwerkingen gehad, meld dit dan voor het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • uw verzekeringsbewijs; 
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); 
  • een lijst van de medicijnen die u regelmatig slikt; 
  • eventueel een boek en/of eigen geluidsdrager en koptelefoon met muziek. Tijdens de inwerktijd van de radioactieve stof bestaat de mogelijkheid om te lezen en hiernaar te luisteren.

Verhinderd

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. 

Het is van groot belang dat u op tijd aanwezig bent omdat de radioactieve stof maar zeer kort werkzaam is.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

De laborant roept u op uit de wachtkamer en brengt u naar een voorbereidingsruimte. De laborant informeert u over het verloop van het onderzoek en u krijgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

De laborant brengt een infuusnaald in uw arm in. Door de infuusnaald wordt de radioactieve vloeistof ingespoten. Daarna blijft u 30 minuten alleen in de ruimte liggen, zodat de stof goed kan inwerken. 

Gedurende de inwerktijd van de radioactieve vloeistof is het mogelijk om een boek te lezen en/of naar uw meegenomen muziek op uw eigen geluidsdrager en koptelefoon te luisteren. U wordt tijdens de inwerktijd van de radioactieve vloeistof via een camera in de gaten gehouden. Vlak voor de scan wordt u gevraagd om de blaas goed te legen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug, met uw armen op uw buik. Er wordt eerst een CT-scan gemaakt met een lage stralingsbelasting, die gebruikt wordt om eventuele afwijkingen gezien op de hierna te maken PET-scan te kunnen lokaliseren. Deze scan duurt enkele minuten.

Vervolgens wordt in dezelfde houding de PET-scan gemaakt. Tijdens de PET-scan schuift de tafel om de drie minuten in grote stappen door de scanner. Tijdens de scan is het erg belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. De PET-scan duurt ongeveer zeven minuten. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Na de PET-scan kan het onderzoek, zo nodig, uitgebreid worden met een meer gedetailleerde CT-scan waarbij een jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten wordt via de infuusnaald. U kunt van het contrastmiddel enkele bijwerkingen ondervinden. Naast een warm gevoel in het hoofd en in de buik kunt u ook wat prikkelingen in de keel krijgen. Dit trekt na enkele minuten weg.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt.

PET/CT-onderzoek van de bijschildklier met Choline

Afbeelding 1 - PET scanner met persoon

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt ongeveer één uur.

Aanwezigheid anderen

Gedurende de inwerktijd van de radioactieve stof en het maken van de scans zijn eventuele begeleiders niet toegestaan.

Na het onderzoek

Naar huis

Na het onderzoek verwijdert een medewerker de infuusnaald. U kunt daarna op eigen gelegenheid naar huis. Houd er rekening mee dat u niet zelfstandig naar huis mag rijden als u een kalmeringstabletje heeft gekregen.

Adviezen voor thuis

Het is belangrijk dat u de rest van de dag veel drinkt. Dit versnelt de uitscheiding van de toegediende stoffen.

De uitslag van het onderzoek

Aan de hand van de beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag, indien nodig samen met de radioloog. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw arts brengt u tijdens uw eerstvolgende afspraak op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG35