PET/CT-onderzoek van de hersenen

U heeft een afspraak gemaakt voor een PET/CT-onderzoek van de hersenen. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Als u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen kan dit tot uiterlijk twee dagen voor het onderzoek bij de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Wat is een PET/CT-onderzoek?

Een PET/CT-onderzoek is een gecombineerd onderzoek. Het bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan bekijken we veranderingen in de stofwisseling. Ziekteprocessen hebben een verhoogde stofwisseling en kunnen met de PET-scan afgebeeld worden. Met de CT-scan kan de exacte locatie van de ziekteprocessen worden bepaald.

Voorbereidingen thuis

Nuchter zijn en medicijngebruik

  • Vanaf 24 uur voor het onderzoek mag u geen alcohol en geen cafeïnehoudende dranken (zoals koffie, thee en cola) gebruiken.
  • Vanaf zes uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven (niet eten, drinken en roken). Water drinken mag wel.
  • Als u sondevoeding gebruikt, moet u hier twaalf uur voor het onderzoek mee stoppen. 
  • Een half uur voor het afgesproken tijdstip moet u een halve liter water drinken. U kunt als het nodig is gewoon naar het toilet. 

Heeft u suikerziekte?
Als u suikerziekte heeft, meld dit dan bij het maken van de afspraak. Indien u insuline gebruikt, bespreken we de opties voor het nuchter blijven. Neem iets te eten en insuline mee voor na het onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan minimaal 48 uur vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde. Het telefoonnummer vindt u onder aan deze folder.

Claustrofobie

Als u last heeft van een benauwd gevoel in kleine ruimten (claustrofobie) kunt u dit bij het begin van het onderzoek melden. Zo nodig krijgt u kalmeringstablet. Houd er rekening mee dat u na het innemen van deze tablet niet meer zelfstandig naar huis kunt rijden. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt óf maak gebruik van het openbaar vervoer.
Als u voor een kalmeringstablet kiest, mag u drie dagen niet deelnemen aan het verkeer in verband met verminderd reactievermogen.

Telefonisch contact

Een of twee werkdagen voorafgaand aan het onderzoek wordt u door ons gebeld om de voorbereidingen zoals hiervoor beschreven kort met u door te nemen. U kunt dan ook eventuele vragen bespreken. Als u moeilijk bereikbaar bent of een nieuw telefoonnummer heeft, kunt u ons bellen op nummer 088 250 6263.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • uw verzekeringsbewijs 
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) 
  • een lijst van de medicijnen die u regelmatig slikt
  • eventueel iets te eten voor na het onderzoek 

Verhinderd

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. 

Het is van groot belang dat u op tijd aanwezig bent omdat de radioactieve stof maar zeer kort werkzaam is.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

De laborant roept u op uit de wachtkamer en brengt u naar een voorbereidingsruimte. De laborant informeert u over het verloop van het onderzoek en u krijgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De laborant brengt een infuusnaald in uw arm in en bepaalt het suikergehalte van uw bloed. Via de infuusnaald zal de radioactieve vloeistof worden ingespoten. Voordat de radioactieve vloeistof wordt ingespoten, wordt de kamer donker gemaakt en moet u 20 minuten rusten. Het is belangrijk dat u zo min mogelijk prikkels van buitenaf krijgt, daarom is lezen of muziek luisteren niet toegestaan.

Als de 20 minuten voorbij zijn, komt de laborant de radioactieve vloeistof via het infuus toedienen. Daarna blijft u 30 minuten alleen in de ruimte liggen, zodat de stof goed kan inwerken. Het is de bedoeling dat u zo ontspannen mogelijk blijft liggen, niet praat en beweegt.

U wordt tijdens de inwerktijd van de radioactieve vloeistof via een camera in de gaten gehouden. Het is belangrijk dat u het lekker warm heeft. U wordt daarom toegedekt met een deken. Vlak voor de scan wordt u gevraagd uw blaas goed te legen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek
Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug, met de armen langs het lichaam. Er wordt eerst een CT-scan gemaakt met een lage stralenbelasting, dit duurt enkele minuten.

Vervolgens wordt in dezelfde houding de PET-scan gemaakt. Tijdens de scan is het erg belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. De PET-scan van de hersenen duurt ongeveer 6 minuten.  Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt.

afbeelding PET/CT-onderzoek

Afbeelding 1 - PET scanner met persoon

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 tot 2,5 uur.

Aanwezigheid anderen

Gedurende de inwerktijd van de radioactieve stof en het maken van de scans zijn eventuele begeleiders niet toegestaan.

Na het onderzoek

Naar huis

Na het onderzoek verwijdert een medewerker de infuusnaald en mag u weer eten en drinken. U kunt daarna op eigen gelegenheid naar huis. Houdt u er rekening mee, dat wanneer u een kalmeringstablet heeft gekregen u niet zelfstandig naar huis mag rijden.

Adviezen voor thuis

Het is belangrijk dat u de rest van de dag veel drinkt. Dit versnelt de uitscheiding van de toegediende stoffen.

De uitslag van het onderzoek

Aan de hand van de beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw arts brengt u tijdens uw eerstvolgende afspraak op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 maart 2020

Code: NG38