Physician assistant chirurgie

Een physician assistant is iemand die na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn in de zorg, een HBO-master heeft gevolgd. Op de afdeling Chirurgie van het Diakonessenhuis werken op zowel locatie Utrecht als Zeist physician assistants chirurgie. De physician assistants zijn gespecialiseerd in het verrichten van medische taken binnen de algemene chirurgie. Een physician assistant chirurgie werkt altijd onder (indirect) toezicht van een chirurg en heeft regelmatig overleg met deze specialist.

Wanneer ziet u een physician assistant?

Als u door de huisarts wordt doorverwezen naar de polikliniek Chirurgie kunt u bij de physician assistant terechtkomen als u: 

 • last heeft van spataderen
 • last heeft van een slechte doorbloeding van de benen (‘etalage benen’)
 • last heeft van aambeien of andere klachten van de anus
 • komt voor een controle na een eerder bezoek aan de spoedeisende hulp
 • komt voor een controle na een operatie
 • een kleine poliklinische verrichting moet ondergaan
 • last heeft van osteoporose
 • het traumaspreekuur bezoekt

Als u voor een chirurgische behandeling in het Diakonessenhuis wordt opgenomen, kan een psycisian assistant tijdens uw verblijf de medische taken bij u uitvoeren. De physician assistant komt dagelijks bij u langs.

Taken van de physician assistant

De physician assistant vraagt naar uw klacht(en) en verricht lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan bepaalt hij/zij welke vervolgonderzoeken eventueel nodig zijn en/of stelt hij/zij een behandelplan voor.

De physician assistant voert de volgende behandelingen uit: 

 • (operatieve) behandeling van spataderen 
 • ‘wegspuiten’ van spataderen (scleroseren)
 • poliklinische verrichtingen
 • behandeling van aambeien
 • kleine poliklinische ingrepen, bijvoorbeeld verwijderen van zwellingen of ingegroeide teennagels 

Als de physician assistant u een behandeling voorstelt die hij/zij niet zelf uitvoert, dan bespreekt hij/zij dit met de chirurg. De chirurg voert de behandeling dan uit. Het kan zijn dat u na deze behandeling door de chirurg voor controle terugkomt bij de physician assistant.

Voordelen aanwezigheid physician assistant

Voor u als patiënt heeft de aanwezigheid van een physician assistant een aantal  voordelen: 

 • U ziet regelmatig dezelfde persoon terug. Dit zorgt voor continuïteit in uw behandeltraject. 
 • De physician assistant kan meer tijd voor u vrijmaken dan de arts. 
 • Door inzet van de physician assistant is de wachtijd korter. U kunt eerder op de polikliniek terecht. 
 • Bij vragen of problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de physician assistant. Hij/zij is makkelijker bereikbaar dan een chirurg. 
 • Hij/zij is zeer getraind en ervaren in de handelingen die hij/zij verricht.

Bereikbaarheid physician assistant

U kunt via de polikliniek Chirurgie een afspraak maken met een physician assistant.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.
 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 mei 2021

Code: CH36