Physician assistant pijnbehandeling

Uw huisarts of behandelend specialist heeft u verwezen naar de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis. U heeft hier een eerste gesprek (intake) met een van onze physician assistants. In deze folder leest u wat een physician assistant is en wat u van hem/ haar kunt verwachten.

Wat is een physician assistant?

Een physician assistant is een in de gezondheidszorg opgeleide medewerker die na een aantal jaren werken in de zorg de aanvullende opleiding HBO Master Physician Assistant heeft gevolgd. De physician assistant voert onder toezicht van een specialist bepaalde medische taken en behandelingen uit.

De physician assistant ‘pijnbehandeling’ is gespecialiseerd in het verrichten van medische taken binnen de pijnbehandeling. Tijdens uw bezoeken aan de afdeling Pijnbehandeling is hij/zij uw vaste aanspreekpunt en draagt zorg voor de continuïteit van uw zorg en behandeling. Voor een afspraak met de physician assistant kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijnbehandeling. U kunt meestal op korte termijn bij hem/haar terecht.

Wat u kunt verwachten

Intake op de afdeling Pijnbehandeling

Tijdens uw eerste bezoek aan de afdeling Pijnbehandeling vraagt de physician assistant naar uw klacht(en) en verricht lichamelijk onderzoek. Hij/ zij verwijst u zo nodig door voor aanvullend onderzoek of laat nader onderzoek zoals laboratorium- of röntgenonderzoek verrichten. In overleg met de pijnspecialist zal de Physician Assistant vervolgens met u het behandelplan opstellen. Soms voert de physician assistant (een deel van) dit behandelplan uit.

Tijdens opname in het ziekenhuis

Als u voor een pijnbehandeling in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt de physician assistant pijnbehandeling of een arts-assistent dagelijks bij u langs. Zij doen de controles en passen zo nodig het behandelplan aan.

Behandeling met neuromodulatie/ morfinepomp

Als u behandeld wordt met neuromodulatie of een morfinepomp wordt u voor intake, voorlichting en medische begeleiding verwezen naar het spreekuur van de physician assistant.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 april 2019

Code: P23