Plexus coeliacus blokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een plexus coeliacus blokkade. Voor deze behandeling verblijft u een nacht in het Diakonessenhuis, locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een plexus coeliacus blokkade?

De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik dat een rol speelt bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Een plexus coeliacus blokkade is een onderbreking van dit zenuwnetwerk. Deze behandeling kan zinvol zijn bij pijnklachten als gevolg van kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Bij de behandeling wordt een stof in het zenuwnetwerk gespoten waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken. De motoriek (bewegingsmogelijkheid) en het gevoel in de huid worden niet beïnvloed door deze behandeling. Uitsluitend de pijn in de ingewanden wordt geblokkeerd.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist.  

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Suikerziekte.
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de ingreep hebt u een gesprek met een intakeverpleegkundige. Zij neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de ingreep. Zij vertelt u ook wat er op de dag van de ingreep en de dagen erna gaat gebeuren. Als u al bent opgenomen in het Diakonessenhuis, dan is een gesprek met de intakeverpleegkundige niet nodig.

Koorts

Als u op de dag van behandeling koorts heeft, kan de behandeling op dat moment niet doorgaan. Neem in dat geval tussen 8.00 en 17.00 uur contact op met de afdeling Pijnbehandeling via telefoonnummer 088 250 9122. Nuchter zijn Het is belangrijk dat u voor de ingreep nuchter bent. Houdt u zich daarom aan onderstaand schema:

 • Tot zes uur voor de ingreep mag u eten.
 • Tot twee uur voor de ingreep mag u heldere vloeistoffen/ doorzichtige dranken als water, appelsap, bouillon, zwarte thee en koffie (zonder melk) drinken. Melk, melkproducten en producten met vezels zoals sinaasappelsap mag u niet meer drinken. Afspraken en verhindering Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor de ingreep nuchter bent. Houdt u zich daarom aan onderstaand schema:

 • Tot zes uur voor de ingreep mag u eten.
 • Tot twee uur voor de ingreep mag u heldere vloeistoffen/ doorzichtige dranken als water, appelsap, bouillon, zwarte thee en koffie (zonder melk) drinken. Melk, melkproducten en producten met vezels zoals sinaasappelsap mag u niet meer drinken.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Op de verpleegafdeling kunt u makkelijk zittende kleding (zoals een pyjama) aantrekken. Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in een bed naar de afdeling pijnbehandeling waar de behandeling zal plaatsvinden.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. U krijgt een infuus in uw arm. Voor het inbrengen van de naald(en) krijgt u een plaatselijke verdoving, zonodig gecombineerd met sedatie via het infuus. U krijgt één of twee prikken in uw rug aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van de navel. De pijnspecialist plaatst onder röntgendoorlichting de naald(en) op de juiste plek. Hij spuit dan de behandelvloeistof in rondom het zenuwnetwerk. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer. Als u goed wakker bent, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De ochtend na de behandeling komt de pijnspecialist om het resultaat te beoordelen. Als alles goed is, mag u naar huis. Het effect van de behandeling is pas goed te beoordelen na ongeveer één à twee dagen. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk. Bij de meeste patiënten treedt een duidelijke pijnvermindering op. Het effect van de blokkade houdt gemiddeld enkele maanden aan. Komt de pijn na enige tijd terug dan kan de behandeling herhaald worden.

Complicaties / bijwerkingen

 • Een complicatie die zeer zelden voorkomt is een dwarslaesie (gedeeltelijk of volledig blijvende verlamming van beide benen).
 • In zeldzame gevallen kan ook ernstige bloeddrukdaling optreden. Dit is goed te behandelen.
 • Diarree (tijdelijk) is een vaak voorkomende bijwerking.
 • De eerste weken na de behandeling kunt u bij plotseling rechtop komen even duizelig zijn.
 • Als u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof, kan dit zich uiten in jeuk, huiduitslag of kortademigheid.

Na de ingreep

Naar huis

De dag na de behandeling gaat u weer naar huis. U mag die dag nog niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Er kan napijn optreden ten gevolge van de behandeling. Deze pijn kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 november 2019

Code: P09