Polikliniek van het Diakonessenhuis

Welkom in het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over uw bezoek aan de polikliniek van het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. Heeft u vragen, aarzel dan niet om deze aan de arts of polikliniekmedewerker te stellen.

Voorbereiding op het polikliniekbezoek

Bereid u goed voor op uw polikliniekbezoek. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast te omschrijven en zet uw vragen op papier.

Verhindering

Als u niet op uw afspraak kunt komen, meld u dan minimaal 24 uur van tevoren af bij de polikliniek. Een andere patiënt kan dan in uw plaats geholpen worden. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Begeleider

Wij adviseren u om - indien mogelijk - iemand mee te nemen naar het gesprek met de arts. Twee personen horen en onthouden meer dan een.

Wordt uw behandeling (volledig) vergoed?

Check altijd of uw onderzoek/behandeling (volledig) wordt vergoed. Dit vindt u in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u ook op www.diakonessenhuis.nl

Wat u mee moet nemen

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis de volgende zaken mee:  

 • een actueel medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart); 
 • de verwijsbrief van uw huisarts (indien van toepassing);  
 • uw verzekeringsgegevens.

Waarom een actueel medicatieoverzicht meenemen?

Bij een bezoek aan het ziekenhuis is het verplicht om altijd een actueel medicatieoverzicht (AMO) mee te nemen. Het is namelijk belangrijk dat u uw arts precies kunt vertellen welke medicatie u gebruikt, of u gevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen en of u relevante aandoeningen heeft. Uw arts heeft deze informatie nodig om een goed en volledig beeld te krijgen van uw medische situatie en ervoor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Ook bij elk vervolgbezoek is een AMO verplicht. U kunt uw actuele medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek.

Als u toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt, dan vraagt de ziekenhuisapotheek deze gegevens ook elektronisch op voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek.  Zo kan uw arts tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis uw medicatiegegevens makkelijk inzien. Toestemming geven voor het uitwisselen van uw medicatiegegevens doet u online, of vraag ernaar bij uw apotheek.

Maatregelen ter voorkoming van MRSA of een andere antibiotica resistente bacterie

MRSA is een afkorting van meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een normale huidbacterie die bij ongeveer 30% van de mensen voorkomt. In tegenstelling tot de ‘gewone’ Staphylococcus aureus is de MRSA ongevoelig (resistent) geworden voor veel antibiotica. Voor zorginstellingen is het van belang om te weten of u misschien MRSA of een andere antibiotica resistente bacterie heeft. Hier kan dan rekening mee gehouden worden bij de behandeling. Daarom stellen wij u op de polikliniek of bij opname enkele vragen rond MRSA en antibiotica resistente bacteriën. Verder vragen wij het u te melden als:

 • u weet dat u drager bent van MRSA of een andere resistente bacterie;
 • u contact hebt gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (op een veehouderij);
 • u in een asielzoekerscentrum woont of woonde;
 • u een MRSA positieve huisgenoot of partner heeft; 
 • u de afgelopen 6 maanden opgenomen bent geweest in het buitenland;
 • u door een andere zorginstelling bent geïnformeerd dat u mogelijk besmet bent met MRSA of een andere resistente bacterie.

Meer informatie vindt u in de folder 'MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis'.

Maatregelen om luchtwegvirussen te voorkomen

Om verspreiding van luchtwegvirussen (griep, corona, verkoudheid) zo veel mogelijk tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen:

 • schud geen handen in het ziekenhuis;
 • als u luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) heeft, draag dan een mondkapje in het ziekenhuis. Mondkapjes zijn bij binnenkomst beschikbaar.

In het ziekenhuis

Inschrijven

Komt u voor het eerst als patiënt in het Diakonessenhuis, meld u dan eerst bij de balie Patiëntinschrijving. De medewerkers zetten uw gegevens in de computer en maken een foto. Dit duurt vijf tot tien minuten.  

Inschrijven kan op alle drie de locaties van het Diakonessenhuis.

Melden op de polikliniek

Per polikliniek verschilt de procedure van melden. Soms moet u zich melden aan een balie. Op andere poliklinieken kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Op elke polikliniek is aangegeven welke procedure van toepassing is.

De polikliniekmedewerker checkt uw gegevens en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens.

Wachttijd

Het streven is u op tijd te helpen. Toch lukt dit niet altijd en loopt een spreekuur soms uit, bijvoorbeeld door spoedgevallen of onvoorziene gebeurtenissen. Is bij uw aankomst op de polikliniek bekend dat het spreekuur uitloopt, dan informeert de polikliniekassistent u hierover.

Het bezoek aan de arts

Als u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en vaak ook een lichamelijk onderzoek. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen en doet een behandelvoorstel. Soms stuurt de arts u door voor aanvullend onderzoek.

Aanvullend onderzoek

Na uw bezoek aan de arts maakt de polikliniekassistent de papieren voor de onderzoeken in orde. Voor een aanvullend onderzoek kunt u doorgestuurd worden naar verschillende onderzoeksafdelingen, bijvoorbeeld:  

 • het laboratorium;  
 • de functieafdeling;  
 • de afdeling endoscopie;  
 • de röntgenafdeling;  
 • de afdeling nucleaire geneeskunde.

Eenvoudige onderzoeken, zoals bloedprikken of het maken van eenvoudige röntgenfoto’s, kunnen vaak meteen gedaan worden. Voor de uitgebreidere onderzoeken moet meestal een afspraak gemaakt worden. U komt hier op een andere dag voor terug.  

Voor de meeste aanvullende onderzoeken kunt u zowel op locatie Utrecht als op locatie Zeist terecht. Als u voorkeur heeft voor een locatie, geef dit dan door aan uw arts.

De arts informeert u mondeling over het aanvullend onderzoek. Daarnaast bestaan er over de meeste onderzoeken folders. Deze vindt u op onze website.

De uitslag van een onderzoek is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren te horen krijgen:  

 • mondeling bij een volgend polikliniekbezoek aan de arts;  
 • telefonisch via de arts;  
 • via de huisarts.  

De arts vertelt u, wanneer en op welke manier u de uitslag te horen krijgt. 

Andere arts

In principe ziet u de arts bij wie u een afspraak heeft gemaakt. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de arts, kan het voorkomen dat een andere arts het spreekuur overneemt. Als dit het geval is, informeert de polikliniekassistent u hier bij aankomst op de polikliniek over. Vindt u het niet prettig door een andere arts geholpen te worden, dan kunt u een nieuwe afspraak maken bij uw eigen arts. Helaas is het bij onvoorziene omstandigheden niet altijd mogelijk u hier voor uw komst naar het ziekenhuis over te infomeren.

Verslag naar de huisarts

Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen op de polikliniek, dan stuurt de arts een verslag van de bevindingen naar uw huisarts. Bent u langer onder behandeling in het ziekenhuis, dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Opname

Als blijkt dat u moet worden opgenomen voor een onderzoek, behandeling of operatie, dan vult de arts een digitaal opnameformulier in. Voorafgaand aan de opname heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige. Dit kan aansluitend op het polikliniekbezoek of op een later tijdstip. Zodra de opnamedatum bekend is, krijgt u hiervan bericht. U kunt zowel op locatie Utrecht als Zeist opgenomen worden. Heeft u voorkeur, geef dit dan door aan de arts. Dan kan dit in het opnameformulier worden vermeld.

De medewerkers op de polikliniek

Gastvrouw/gastheer of patiëntenbegeleiders

Op de polikliniek locatie Zeist treft u bij binnenkomst op de polikliniek de balie van de gastvrouw of -heer. Zij/ hij kan u opvangen en begeleiden naar de polikliniek of onderzoeksafdeling waar u een afspraak heeft. Bovendien wijst hij/zij u de weg in het ziekenhuis. De gastvrouw of -heer aan de balie is dagelijks aanwezig van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 12.30 uur. 

Op locatie Utrecht zijn vrijwilligers aanwezig die u - eventueel met rolstoel - kunnen begeleiden naar de polikliniek of onderzoeksafdeling waar u een afspraak heeft. Deze patiëntbegeleiders zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt hier naar vragen aan de medewerker van de receptie bij de hoofdingang.

Medisch specialisten

De meeste specialisten hebben eigen, vaste spreekuren op de polikliniek. Daarnaast begeleiden zij de artsassistenten en/of co-assistenten die spreekuur houden.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen in opleiding tot specialist. U kunt met hen te maken krijgen in plaats van met uw eigen specialist. Een arts-assistent werkt altijd onder supervisie van een specialist en heeft zo nodig overleg met hem/haar over uw behandeling.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde in opleiding tot arts. Zij doen in het ziekenhuis ervaring op als laatste onderdeel van hun opleiding. Bij een polikliniekbezoek of een behandeling is soms een co-assistent aanwezig. Nieuwe patiënten hebben vaak eerst een gesprek met een co-assistent. Deze stelt u een aantal vragen over uw ziektegeschiedenis, noteert de gegevens in uw dossier en bespreekt de bevindingen met de arts-assistent of specialist. Vervolgens onderzoekt de arts-assistent of specialist u (meestal samen met de coassistent) en wordt uw verdere behandeling besproken. Heeft u er bezwaar tegen dat een co-assistent u onderzoekt, dan kunt u dit aangeven bij de polikliniekassistent.

Polikliniekassistenten

De polikliniekassistenten assisteren de artsen bij het spreekuur. Zij geven aanvullende informatie, maken afspraken voor de onderzoeken en reiken de benodigde folders en formulieren uit. Soms assisteren zij bij de behandelingen of onderzoeken die op de polikliniek gedaan worden.  

Medewerkers van onderzoeksafdelingen

Het kan zijn dat u door de arts wordt doorverwezen voor een onderzoek. Dit wordt uitgevoerd op de onderzoeksafdelingen met gespecialiseerd personeel.

Voorzieningen op de polikliniek

Rolstoelen

Het ziekenhuis beschikt over rolstoelen. U kunt hiervan gebruik maken voor uw vervoer binnen de polikliniek. De rolstoelen staan bij de ingang van het ziekenhuis en de polikliniek. Op locatie Utrecht staan ook rolstoelen bij de afdeling Radiologie. Voor het gebruik van een rolstoel hebt u een 1 euro muntstuk nodig.

Eten en drinken

Op verschillende plaatsen op de polikliniek staan drankautomaten (koffie, thee, chocolademelk). Daarnaast vindt u op locatie Utrecht en Zeist in de hal een winkel/restaurant waar u terecht kunt voor koffie, thee, broodjes en andere consumpties. Hier zijn ook kranten, tijdschriften en cadeau-artikelen verkrijgbaar. In de polikliniek in Doorn zijn koffie- en theeautomaten.

Taxi bellen

Op alle drie de locaties kunt u bij de receptie gratis een taxi bellen.

Toiletten/babyverzorging

Op verschillende plaatsen op de polikliniek zijn toiletten. Ook is er een rolstoeltoilet en een ruimte voor babyverzorging. De medewerkers van de receptie of de gastvrouw/-heer kunnen u vertellen waar deze zijn.

Diversen

Mobiel bellen

Mobiel bellen in het ziekenhuis is toegestaan behalve op plaatsen waar dit verstorend werkt op de ziekenhuisapparatuur. Deze plaatsen zijn: de intensive care/hartbewaking, de operatieafdeling, gynaecologie, verloskunde, kinderafdeling, couveuse-afdeling, röntgen, in behandelruimten en op de poliklinieken. De plaatsen worden aangegeven met een verbodssticker of verbodsbordje. Hier moet u uw mobiele telefoon uitzetten.  

Verder gelden in het Diakonessenhuis de volgende gedragsregels rond mobiel bellen:  

 • zet uw mobiele telefoon bij voorkeur op stil- of trilstand;  
 • praat niet te hard;  
 • zoek een plek waar u andere mensen niet stoort;
 • voer geen gesprekken tijdens artsenrondes, rusttijden of na 22.00 uur 's avonds.

De bewegwijzering op de polikliniek

Alle poliklinieken en onderzoeksafdelingen zijn genummerd. Deze nummers kunt u vinden op de borden die op verschillende plaatsen in de polikliniek en bij de hoofdingang hangen. Met behulp van dit nummer en de bewegwijzeringsborden kunt u de polikliniek vinden waar u een afspraak heeft. Uiteraard kunnen de medewerkers van de receptie en de gastheer/gastvrouw u ook de weg wijzen.

Verlies, diefstal of schade

Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal. Wij verzoeken u bij een incident altijd het meldingsformulier ‘Vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen’ in te vullen. Het helpt ons een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie in het ziekenhuis, zodat wij ons beleid, daar waar nodig, op aan kunnen passen. Het formulier is digitaal beschikbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. U kunt een medewerker vragen het voor u in te vullen. Een papieren versie van het formulier is te verkrijgen bij de receptie in de centrale hal. Het door u ingevulde formulier kunt u hier achterlaten. Wij adviseren u bij verlies of diefstal ook aangifte te doen bij de politie.

Het meldingsformulier kunt u ook gebruiken als door toedoen van een medewerker schade is ontstaan aan uw bezittingen. Op basis van uw melding wordt beoordeeld of u voor een schadevergoeding in aanmerking komt. U ontvangt altijd bericht over de afhandeling van de melding.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie in de centrale hal.

Roken

Roken is overal in het ziekenhuis en op het terrein van het ziekenhuis verboden.

Rekening

De rekening voor onderzoek/behandeling in het ziekenhuis wordt in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Zijn uw verzekeringsgegevens in het ziekenhuis onvoldoende of niet bekend, dan ontvangt u de rekening thuis. Geef een overstap naar een andere zorgverzekeraar daarom altijd door als u zich meldt bij een balie in het ziekenhuis.

Het kan zijn dat u van uw zorgverzekeraar een rekening krijgt voor een deel van de kosten, bijvoorbeeld als deze onder uw eigen risico vallen of als het onderzoek of de behandeling niet of niet helemaal in uw verzekering zit. Wij adviseren u om altijd te controleren of een behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Dit vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Met vragen over de vergoeding en uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Met vragen over de tarieven of over rekeningen die u van het ziekenhuis krijgt, kunt u contact opnemen met onze zorgadministratie via telefoon 088 250 6404. Informatie over de kosten van een behandeling vindt u ook op onze website.

Route

Een routebeschrijving voor de auto en het openbaar vervoer vindt u op onze website.

Parkeren

Beperkte parkeergelegenheid
Zowel in Utrecht als in Zeist is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar, waardoor het op bepaalde momenten van de dag lastig kan zijn een parkeerplaats te vinden. Houd hier rekening mee als u het ziekenhuis bezoekt.

Alternatieven
Beide locaties zijn goed met openbaar vervoer te bereiken. Persoonlijk reisadvies per openbaar vervoer vindt u op 9292.nl.
In Utrecht kunt u uw auto ook betaald parkeren bij sportcentrum Galgenwaard. Vanaf hier is het vijf tot tien minuten lopen naar het ziekenhuis.

Parkeerkosten
In Utrecht en Zeist zijn aan het parkeren kosten verbonden. De tarieven in Utrecht zijn afgestemd op de gemeentelijke parkeertarieven. Dit is om oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen van het ziekenhuis te voorkomen. Voor patiënten en bezoekers die regelmatig in het ziekenhuis moeten zijn, zijn uitrijkaarten tegen gereduceerd tarief beschikbaar. De parkeertarieven per locatie en informatie over de uitrijkaarten vindt u op onze website.

Locatie Doorn
Parkeren bij locatie Doorn is gratis. 

Vergoeding vervoerskosten

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervoerskosten. Vervoerskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor het vervoer van en naar het ziekenhuis met een taxi. Wij raden u aan zelf navraag te doen over deze mogelijkheid bij uw zorgverzekeraar.

Rechten en plichten

Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. In dit hoofdstuk geven we u een overzicht van een aantal belangrijke rechten en plichten en de daaruit voortvloeiende regelingen.

Informatie en toestemming

Een hulpverlener moet in begrijpelijke taal vertellen wat er met u gaat gebeuren en waarom. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over uw ziekte of aandoening, de onderzoeken die u moet ondergaan en de voorgestelde behandeling. Deze informatie heeft u nodig om toestemming voor een onderzoek of behandeling te kunnen geven. U mag alleen behandeld worden met uw toestemming. Is de informatie van de hulpverlener voor u niet duidelijk, niet volledig of worden vaktermen gebruikt, vraag dan om nadere uitleg.

Privacy

Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen op de hoogte zijn van uw situatie. Informatie over u mag alleen met uw toestemming doorgegeven worden aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. In het ziekenhuis vragen wij u naar een contactpersoon. Alleen aan hem/haar wordt informatie verstrekt over u, uw ziekte of behandeling.   Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische behandelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien of horen. U kunt vragen om het gesprek met uw hulpverlener in een aparte ruimte te voeren.

Wilt u meer weten over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring.

Inzage in of opvragen van uw medisch dossier

Het ziekenhuis is verplicht een dossier over u bij te houden. Hierin staan alle gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Bij het Diakonessenhuis kunt u een deel van uw gegevens online inzien via het patientenportaal MijnDiak. Ook kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch dossier opvragen of vragen om uw gegevens in te zien. Lees meer over hoe u uw dossier kunt inzien of een kopie kunt opvragen op onze website.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Diakonessenhuis wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan voorkomen dat een arts u vraagt hieraan mee te werken. Voordat u beslist of u dit wilt, krijgt u duidelijke (mondelinge en schriftelijke) informatie over de aard en het verloop van het onderzoek en de voor- en nadelen die deelname voor u met zich meebrengt. Uw medewerking is geheel vrijwillig. Besluit u deel te nemen, dan kunt u zich later zonder opgave van reden alsnog terugtrekken.

Verstrekken van gegevens

Ten behoeve van onderzoek delen wij gegevens over ziekte en behandeling ook met landelijke organisaties. Deze gegevens worden anoniem verwerkt of er wordt specifiek toestemming voor gevraagd. Het doel van deze onderzoeken is meer kennis over specifieke ziekten te krijgen en behandeling en zorg te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Meestal anoniem
Het verstrekken van gegevens gebeurt meestal anoniem. De gegevens zijn dan niet herleidbaar tot uw persoon. Heeft u bezwaar tegen het anoniem verstrekken van uw gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.

Regionale kankerregistratie
Soms worden de gegevens niet anoniem verstrekt. In dat geval wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de gegevens die het ziekenhuis doorgeeft aan de Regionale Kankerregistratie van het Integaal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN). De afdeling Pathologie van het Diakonessenhuis meldt - net als andere ziekenhuizen in Nederland - het IKMN welke kwaadaardige aandoeningen bij weefselonderzoek zijn gevonden. Aan de hand van deze meldingen verzamelt het IKMN gegevens over kanker. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om kanker zoveel mogelijk te voorkomen en om mensen met kanker zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Uiteraard gaat het IKMN zeer zorgvuldig om met de gegevens. Hiervoor is onder andere een reglement gemaakt.

Als u niet wilt dat uw gegevens door het IKMN worden geregistreerd, kunt u bezwaar aantekenen. Meer informatie over de werkwijze van het IKMN, het reglement en de bezwaarmogelijkheden vindt u in de folder 'Registratie van kanker: van groot belang'. Deze folder kunt u downloaden op de website van de IKMN.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Voor het stellen van een diagnose wordt vaak bloed, urine of ander lichaamsmateriaal onderzocht. Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal, na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleind geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: [email protected] (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of te bellen met: 088 250 6518.

Orgaan- en weefseldonatie

Bij een opname in het Diakonessenhuis kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met de vraag of u geregistreerd bent in het donorregister. In het donorregister kunt u aangeven of u wel of geen donor wilt zijn. Een registratie in het donorregister is belangrijk wanneer een patiënt in het ziekenhuis komt te overlijden. Als een patiënt bij leven geen gebruik heeft gemaakt van de registratiemogelijkheid in het donorregister, dan wordt aan de nabestaanden toestemming voor donatie gevraagd. Het is dus van belang dat uw naasten op de hoogte zijn van uw wens op dit gebied.

Plichten

Als patiënt heeft u behalve rechten natuurlijk ook plichten. Zo moet u de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen.

Vragen

Met vragen of opmerkingen over uw bezoek aan de polikliniek kunt u terecht bij de medewerkers van de polikliniek waar u onder behandeling bent.  

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 8 mei 2023

Code: DIAK01