Poliklinische hartrevalidatie

U bent opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een hartaandoening. Na uw opname vraagt u zich mogelijk af wat u allemaal weer mag en kunt doen. Het vertrouwen in uw eigen lichaam is misschien verminderd of verdwenen. De zaalarts/cardioloog heeft u daarom geadviseerd ons hartrevalidatieprogramma te volgen. In deze folder leest u wat u hiervan kunt verwachten. Ook vindt u adviezen voor de eerste periode thuis.

Wat is hartrevalidatie?

Hartrevalidatie helpt u om lichamelijk te herstellen van een hartaandoening of operatie en terug te keren naar de activiteiten die u had in de periode voor uw opname. Ook leert u door de revalidatie hoeveel u zich kunt inspannen en wanneer u moet stoppen. En u leert u omgaan met klachten als vermoeidheid en/of pijn op de borst. Bovendien werkt u aan een gezonde leefstijl waarmee u de kans op verergering van uw hartaandoening verkleint.

Tijdens de hartrevalidatie leert u ook omgaan met eventuele angst om opnieuw klachten te krijgen. Verder is er in het programma aandacht voor vragen rond seksualiteit, stoppen met roken of werkhervatting.

Gang van zaken na aanmelding

Na aanmelding door de zaalarts/cardioloog krijgt u een oproep van de coördinator Hartrevalidatie. Zij neemt telefonisch contact met u op om afspraken te maken en vragen te beantwoorden.

Vervolgens krijgt u een afspraak in het ziekenhuis voor een ergometrie (inspanningsfietstest) en een intakegesprek met de coördinator Hartrevalidatie en een fysiotherapeut.

Ter voorbereiding op deze afspraken krijgt u vragenlijsten over leefstijl en angst en depressie toegestuurd. U krijgt deze vragenlijsten via MijnDiak tenzij u heeft aangegeven dat u deze liever per post ontvangt.

Het programma

Het revalidatieprogramma bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Informatiemodule (INFO-module); 
 2. Bewegingsmodule; 
 3. Leefstijltraining Omgaan met stress.

Hieronder lichten we de onderdelen verder toe.

Informatiemodule (INFO-module)

Deze module wordt verzorgd door de verschillende deskundigen van het hartrevalidatieteam. Iedere deskundige vertelt vanuit zijn of haar vakgebied over de gevolgen van de hartaandoening;

 • klinisch psycholoog: bespreekt het voorkomen van en omgaan met van gevoelens van angst, neerslachtigheid en geïrriteerdheid zowel bij de patiënt als partner.
 • diëtist: geeft informatie over gezonde eet-en drinkgewoonten. Geeft voedingsadviezen en kan u begeleiden bij verandering van uw eetpatroon.
 • maatschappelijk werker: geeft aan welke medische en maatschappelijke beperkingen u kunt ervaren als gevolg van de hartaandoening. Adviseert u hoe u het beste met deze beperkingen om kunt gaan.
 • fysiotherapeut: geeft uitleg over het belang van bewegen en hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Deze informatiemodules krijgt u in de vorm van 4 PowerPointpresentaties. U krijgt deze gemaild na telefonisch contact met de coördinator Hartrevalidatie via WeTransfer. Als mailen niet mogelijk is dan krijgt u deze PowerPointpresentaties op papier toegestuurd.

Bewegingsmodule

Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan uw lichamelijke conditie. U verkent uw eigen grenzen bij inspanning en u leert omgaan met de beperkingen die uw hartaandoening met zich meebrengt. Daarnaast doet u ontspanningsoefeningen.

De bewegingsmodule bestaat uit 10 tot 12 trainingen: 2 of 3 x per week traint u in een groep van 8 tot 10 personen. U wordt begeleid door 2 fysiotherapeuten. De training duurt maximaal 6 weken.

Iedere training bestaat uit een onderdeel ‘cardio’ van gemiddeld 20 minuten en daarnaast afwisselend krachttraining en sport & spel. Iedere training duurt ongeveer 60 minuten.
De trainingen vinden plaats op onze locatie in Utrecht.

Leefstijltraining omgaan met stress (PEP module)

Onder leiding van een klinisch psycholoog en een medisch maatschappelijk werker leert u in een kleine groep omgaan met stress. Deze module bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur. Aan de orde komen onderwerpen als:

 • het (eerder) herkennen van stress bij uzelf;
 • op een andere manier reageren op stress;
 • omgaan met dagelijkse situaties;
 • grenzen herkennen en aangeven.

Het programma wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke leerdoelen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers zorgt vaak voor herkenning en wordt als prettig en nuttig ervaren. Als u na het volgen van de informatiemodule behoefte heeft aan ondersteuning via de leefstijltraining Omgaan met stress, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend cardioloog, de fysiotherapeut en/of de coördinator van de hartrevalidatie. Het kan ook voorkomen dat het hartrevalidatieteam het zinvol vindt dat u aan deze training deelneemt. In dat geval wordt u hierover benaderd door de medisch maatschappelijk werker.

Eerste periode thuis

Het is belangrijk om ook in de periode vóór de hartrevalidatie actief te zijn. Hieronder vindt u daarvoor een aantal adviezen.

 • Het advies is om de eerste periode thuis alléén te wandelen. De fysiotherapeut bespreekt dit met u voor ontslag.
 • Probeer uw activiteiten over de dag te spreiden. Wandel bijvoorbeeld liever wat vaker (5-6x) een klein stukje dan 2x een grotere afstand. Breidt uw loopafstand geleidelijk aan uit.
 • Houd er rekening mee dat sociale activiteiten ook inspannend kunnen zijn.
 • We raden af om direct na ontslag uw huidige sporten en uw eventuele fulltime werkritme op te pakken. Tijdens het hartrevalidatieprogramma maken we hiervoor samen met u een plan.

Regels bij inspanning

 • Zorg dat u binnen een kwartier herstelt van lichamelijke reacties zoals zweten, warm en/of rood worden. Dat doet u door te zitten en rust te nemen.
 • Zorg dat u tijdens inspanning kunt praten zonder ademnood.
 • Neem bij klachten van pijn op de borst die herkenbaar zijn van voor en tijdens opname direct contact met huisarts of met 112.

Aanvullende regels

Na een dotterbehandeling (PCI):

 • U mag de eerste 4 dagen niet autorijden en fietsen

Na een hartinfarct:

 • U mag de eerste 4 weken niet autorijden. Soms kunt al eerder weer autorijden. Dit is afhankelijk van de grootte van het infarct. Uw arts laat u dit dan weten.

Na een hartoperatie:

 • U mag de eerste 6 weken niet autorijden en fietsen.
 • U mag niet zwaar tillen (max 1kg)

 

Resultaat van hartrevalidatie

U kunt goede resultaten verwachten van het hartrevalidatieprogramma. Het effect is het grootst als u het hele programma volgt en zoveel mogelijk aaneengesloten.

Verhinderd?

Bent u verhinderd en kunt u een training niet volgen? Meld dit dan bij het secretariaat Fysiotherapie. U vindt het telefoonnummer onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Trimgroepen

Als u na het hartrevalidatieprogramma nog door wilt trainen, kunt u deelnemen aan een trimgroep voor ex-hartpatiënten. Bij patiëntenvereniging Harteraad kunt u informatie krijgen over trimgroepen bij u in de buurt. Kijk op harteraad.nl of vraag de fysiotherapeut die u in het ziekenhuis begeleidt (of heeft begeleid) naar meer informatie.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de coördinator van het hartrevalidatieteam. Hij/zij houdt op werkdagen telefonisch spreekuur. De coördinator kan uw vragen beantwoorden of zo nodig contact opnemen met een cardioloog of een van de andere deskundigen van het hartrevalidatieteam. Het telefoonnummer en bereikbaarheidstijden vindt u hieronder.

Telefoonnummers

Coördinator Hartrevalidatie
088 250 5437 (maandag, dinsdag, woensdag van 9.30 tot 11.30 uur)

Secretariaat fysiotherapie, ergotherapie en logopedie 
088 250 6412 (op werkdagen)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 april 2024

Code: CAR18