Poliklinische laserbehandeling van het oog

U heeft een afspraak gemaakt voor een poliklinische laserbehandeling van uw oog. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde van het Diakonessenhuis op locatie Utrecht en Zeist. In deze folder vindt u algemene informatie over de behandeling.

De laserbehandeling van het oog

Wat is het?

Het woord laser is de Engelse afkorting van 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation'. Een laser is te beschouwen als een soort gloeilamp, die een hele dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of in weefsel te snijden.
Er bestaan verschillende soorten lasers. Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Argon-laser, de Yag-laser en de Excimer-laser gebruikt. De Excimer-laser die gebruikt wordt om van uw bril of contactlenzen af te komen, blijft in deze folder buiten beschouwing. De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit.

De voordelen

Ten opzichte van een operatie heeft een laserbehandeling belangrijke voordelen:

  • Het oog hoeft niet te worden geopend. Er is dus geen gevaar voor infectie.
  • Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch, dus zonder opname in het ziekenhuis, plaatsvinden.
  • Door de uiterst dunne lichtstraal kan met grote nauwkeurigheid worden gewerkt. Deze nauwkeurigheid wordt bij een operatie niet bereikt.

Oogziekten waarbij een laserbehandeling kan plaatsvinden

Bij de volgende ziekten kan een laserbehandeling plaatsvinden:

  • Scheurtjes in het netvlies. Gaatjes of scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot een netvliesloslating (ablatio retinae). Dit kan worden voorkomen door deze gaatjes of scheuren met een laser op hun onderlaag vast te 'lassen'. Heeft het netvlies eenmaal losgelaten, dan kan de laser niet meer worden gebruikt. Een operatie is dan noodzakelijk.
  • Suikerziekte in het oog. Suikerziekte (diabetes mellitus) kan afwijkingen aan het netvlies veroorzaken (diabetische retinopathie). Met de laser kan de beschadiging van het netvlies vertraagd of tot stilstand worden gebracht (het is hiermee echter niet te herstellen). Het gezichtsvermogen kan op deze manier zo goed mogelijk bewaard blijven. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meerdere laserbehandelingen nodig. Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, kan aanvullende behandeling later nodig zijn.
  • Hoge oogdruk. Hoge oogdruk kan leiden tot een toenemende, blijvende beschadiging van de oogzenuw (glaucoom). Deze veroorzaakt verkleining van het gezichtsveld en leidt uiteindelijk tot blindheid. Een te hoge oogdruk kan verschillende oorzaken hebben. Bij het zogenaamde 'open kamerhoek glaucoom' kan met de Argon-laser de afvoer van het oog worden vergroot (lasertrabeculo-plastiek). Deze behandeling is vrijwel pijnloos. Bij het 'gesloten kamerhoek glaucoom' maakt de arts de afvoer van het oog vrij door met de Yag-laser een klein gaatje in het regenboogvlies (laser-iridotomie) te maken. Ook deze behandeling is pijnloos.
  • Andere aandoeningen. Meerdere afwijkingen van het netvlies kunnen aanleiding zijn voor laserbehandeling, bijvoorbeeld een afsluiting van een bloedvat in het oog.
  • Nastaar. Na een staaroperatie (cataractoperatie) kan de lenszak troebel worden waardoor het lijkt alsof de staar terugkomt. Dit heet nastaar. Met de Yag-laser kan in enkele minuten pijnloos een gaatje in de nastaar ‘gesneden’ worden.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is meestal het voorkomen van een verdere verslechtering van het gezichtsvermogen.

Voorbereidingen

Vervoer regelen

Na de behandeling kunt u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regel daarom iemand die u naar huis brengt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van de behandeling uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de behandeling? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de behandeling) melden aan de polikliniek Oogheelkunde? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De behandeling

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de polikliniek Oogheelkunde van de desbetreffende locatie.

Voorbereiding op de polikliniek

Op de polikliniek wordt u gedruppeld door de polikliniekassistente.

Gang van zaken tijdens de behandeling

De oogarts verdooft het oog met een druppel. In een heel enkel geval wordt u verdoofd met een injectie met verdovende vloeistof achter het oog. Vervolgens plaatst de arts een glazen lensje op het hoornvlies en houdt deze vast. De oogarts richt hierdoor laserstralen op de afwijking die behandeld moet worden.

Meestal verloopt de behandeling pijnloos, maar afhankelijk van de duur (15 tot 45 minuten) en het soort behandeling kan soms pijn worden gevoeld. De lichtflitsen die u ziet, kunt u als onaangenaam ervaren.

Na de behandeling

Direct na de behandeling ziet u vaak minder scherp door de lichtflitsen en de oogdruppels die u heeft gehad. Soms brengt de oogarts een oogverband met oogzalf aan om het oog rust te geven.

Naar huis

Na de behandeling kunt u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regel daarom iemand die u naar huis brengt. Begeleiding, ook wanneer u met het openbaar vervoer of met de taxi bent gekomen, is aan te bevelen.

Pijn

In geval van pijn na de behandeling kunt u een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol) nemen en het oog sluiten. Neem contact op met uw oogarts wanneer de pijn langer dan 12 uur aanhoudt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw oogarts. U kunt hiervoor tussen 08.00 en 16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde. 

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG13