Posttraumatische dystrofie

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond posttraumatische dystrofie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is posttraumatische dystrofie?

Posttraumatische dystrofie ook wel ‘complex regionaal pijnsyndroom’ genoemd - is een aandoening die op kan treden na een letsel of een operatie aan een arm of been. Bij deze aandoening kunnen alle weefsels betrokken raken en het kan dan ook geduid worden als een abnormaal sterke reactie van het lichaam op een letsel of operatie. Het aangedane gebied is veelal groter dan de oorspronkelijke plaats waar het letsel of de operatie heeft plaatsgevonden. 

De ontstaanswijze van posttraumatische dystrofie is nog niet goed bekend. In Nederland krijgen circa 8.000 mensen per jaar symptomen die wijzen op posttraumatische dystrofie. Meestal begint dit symptomencomplex met snel optredende pijn, die op den duur lang kan aanhouden (chronisch wordt). Opvallend is dat de pijn niet overeenkomt met de ernst van het letsel. 

De verschijnselen

Bij posttraumatische dystrofie kan de huidtemperatuur warm of koud zijn. De verschijnselen die kunnen optreden zijn:

 • pijn (die bij inspanning toeneemt),
 • een gezwollen lichaamsdeel,
 • verschil in huidtemperatuur (warm bij een warme dystrofie, koud bij de koude dystrofie),
 • huidverkleuring van het aangedane gebied (rood of blauw),
 • verminderde beweeglijkheid en pijn bij het aanraken van de huid.

Wanneer aan vier van de hiervoor beschreven verschijnselen wordt voldaan, kan de diagnose gesteld worden. Speciaal onderzoek is veelal niet nodig, omdat de diagnose aan de hand van het verhaal en de verschijnselen wordt gesteld. 

Naast de hierboven genoemde verschijnselen kan ook nog het volgende optreden:

 • een veranderde / versterkte nagelgroei met afbrokkelen van de nagels,
 • een versterkte haargroei op het aangetaste lichaamsdeel,
 • een verhoogde zweetproductie van bijvoorbeeld een handpalm of voetzool.

De behandeling

Meestal zijn bij de behandeling van posttraumatische dystrofie meerdere artsen betrokken. Naast de chirurg zult u met de revalidatiearts en (vaak ook) een anesthesioloog (een arts die gespecialiseerd is in pijnbestrijding) te maken krijgen.
Omdat niet goed bekend is hoe en waarom de abnormale heftige reactie op een relatief gering letsel of operatie ontstaat, is er geen behandeling van voorkeur. Er zijn dan ook verschillende behandelingsvormen, die aangeboden kunnen worden:

 • Er kan gedoseerde rust van het aangedane lichaamsdeel worden geadviseerd. Daarbij kan een speciale spalk of brace worden aangelegd. Voor de bestrijding van de pijn worden pijnstillers voorgeschreven, eventueel een combinatie van bloedvatverwijdende en/of ontstekingsremmende medicijnen.
 • Ook is het mogelijk dat een gecombineerde behandeling wordt voorgeschreven, met zowel geneesmiddelen, fysiotherapie als ergotherapie. Wanneer de pijnklachten en beperkingen blijven bestaan, kan overleg met een pijnpolikliniek plaatsvinden, om te kijken of met behulp van bijvoorbeeld een speciale priktechniek een pijnblokkade in het aangedane lichaamsdeel aangebracht kan worden.
 • Ook kan worden besloten om tijdens een opname in het ziekenhuis gedurende een aantal dagen een speciale suikervloeistof via een infuus te geven, waarop de klachten gunstig zouden kunnen reageren.

In het algemeen kan men stellen dat circa 80 à 90% van de patiënten met  posttraumatische dystrofie min of meer geneest; een deel zal restklachten houden.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

(Patiënten)organisaties

De ‘Vereniging van PTD patiënten’, behartigt de belangen van patiënten met posttraumatische dystrofie (PTD).

Nederlandse Vereniging van PTD Patiënten
Postbus 31157
6503 CD Nijmegen 

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

 • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
 • toets 2 voor vragen rond opname
 • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
 • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 januari 2018

Code: CH53