PRF-behandeling van een zenuwwortel

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een PRF-behandeling van een zenuwwortel. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een PRF-behandeling van een zenuwwortel?

Bij een PRF-behandeling wordt een zenuwwortel middels een naald en een elektrisch stroompje behandeld. Doel van de behandeling is de pijngeleiding in de zenuwwortel te beïnvloeden om de pijn te verminderen. De behandeling wordt toegepast bij pijn die uitstraalt naar hoofd, arm, romp of been. PRF staat voor Puls Radio Frequente stroom.  

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling: 

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijn en of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist, route 55 (hoofdingang, afdeling B1, eerste etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

Behandeling

Deze behandeling kan uitgevoerd worden door een anesthesioloog/pijnspecialist of een anesthesioloog in opleiding. 

U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de behandeling wordt gedaan, ligt u op uw buik of uw rug. De huid wordt verdoofd op de plaats waar de naald ingebracht wordt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist de naald. Om na te gaan of de naald op de juiste plaatst staat, worden er teststroompjes door de punt van de naald gezonden. U moet dan aangeven wanneer u iets voelt. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt de zenuwwortel behandeld. Soms kiest de pijnspecialist voor een combinatiebehandeling, waarbij ook medicijnen worden ingespoten bij de zenuwwortel. De medicijnen bestaan uit een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel. De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling Pijnbehandeling om bij te komen. Na enige tijd bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u terug wil zien op de polikliniek voor controle.

Complicaties/ bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een PRF-behandeling van een zenuwwortel optreden:  

  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.
  • Er kan gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. Heel zelden ontstaat krachtverlies in een arm of been. De gevoelsvermindering en het krachtsverlies zijn van tijdelijke aard en duren een dag tot enkele dagen.
  • Bij het prikken ter hoogte van de borstkas kan het longvlies geraakt worden. Hierdoor bestaat er kans op een klaplong. Een ziekenhuisopname kan nodig zijn om de klaplong te behandelen.  

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

De eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen. Het is mogelijk dat u eerder een gunstig effect bemerkt. Soms moet de behandeling herhaald worden.

Let op

De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 april 2019

Code: P08