Prikinstructie antistollingsmedicijnen

Van uw arts heeft u het advies gekregen om een antistollingsmedicijn te gebruiken ter voorkoming van trombose. Dit medicijn injecteert u zelf via de huid. Uw arts vertelt u of u dit 1 of 2 keer per dag moet doen. In deze folder vindt u de instructie voor het prikken.

Prikinstructie

1. Was uw handen. Zet de materialen klaar op een stabiele en schone ondergrond.
2. Haal de spuit uit de verpakking, maar laat de spuit nog even liggen. Verwijder de luchtbel niet. Deze zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt geïnjecteerd. Na volledige injectie zal deze luchtbel de ruimte in de naald opvullen, zodat alle vloeistof toegediend wordt. Omdat u onder de huid spuit, kan de luchtbel in de spuit geen schade aanbrengen.
3. Pak de spuit in uw hand en haal de beschermhoes van de naald. Raak de naald hierna niet meer aan en leg de spuit niet meer neer. Heeft u de naald per ongeluk aangeraakt? Pak dan een nieuwe injectiespuit.
4. Injecteer bij voorkeur in een huidplooi van uw buik. Injecteer niet binnen 5 centimeter afstand van uw navel, een wond of een blauwe plek. U kunt ook in de bovenkant van uw bovenbenen prikken.

Afbeelding 1 - Prikplaatsen

Afbeelding 1 - Prikplaatsen

Prikinstructie - vervolg

5. Pak een huidplooi op de prikplaats tussen uw duim en wijsvinger. Zorg dat uw huid schoon is.
6. Steek de naald in één beweging loodrecht in de huidplooi. De naald moet helemaal in de huid geprikt worden. (zie afbeelding 2)
7. Druk de spuit rustig leeg, inclusief luchtbelletje.
8. Laat de naald nog vijf tellen in uw huid zitten, om te voorkomen dat er vloeistof terugloopt.
9. Trek de naald met één beweging uit de huid en laat daarna pas de huidplooi los. Er kan een bloeddruppeltje ontstaan op de injectieplaats. Een pleister is meestal niet nodig. Let op: Wrijf na het injecteren niet over de injectieplaats. Dit kan blauwe plekken verergeren of veroorzaken.
10. Lees in de bijsluiter wat u met de injectiespuit moet doen na gebruik. Gebruikte injectiespuiten horen niet bij het huishoudelijk afval. U kunt ze in een naaldencontainer inleveren bij uw apotheek of weggooien bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Afbeelding 2 - Het pakken van de huidplooi en inbrengen van de naald

Afbeelding 2 - Het pakken van de huidplooi en inbrengen van de naald

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij uw behandelend arts. 

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 14 juni 2021

Code: Apotheek3