Proefblokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een proefblokkade. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. De proefblokkade vindt voorafgaand aan de uiteindelijke therapeutische behandeling plaats. Voor de therapeutische behandeling heeft u al een afspraak ontvangen. In deze folder kunt u de informatie over de proefblokkade nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een proefblokkade?

Een blokkade is een behandelvorm waarbij een zenuw(tak) of een gewricht wordt behandeld met een medicijn. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te 'blokkeren'). Om te beoordelen of een blokkade een geschikte behandelvorm voor u is, wordt eerst een 'proefblokkade' gedaan. De pijnspecialist spuit daarbij 'als proef' een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Vervolgens wordt gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Voorbereidingen

Let op!

Heeft u op de dag van de proefblokkade geen pijn, dan is het niet zinvol de behandeling uit te voeren. U kunt dan immers niet beoordelen of de pijn verminderd is na het geven van de verdoving. Als u op de dag van de behandeling geen pijn heeft, verzoeken wij u om af te bellen en een nieuwe afspraak te maken.

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist, route 55 (hoofdingang, afdeling B1, eerste etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer of gastvrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u koffie en thee gebruiken. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

Deze behandeling kan uitgevoerd worden door een anesthesioloog/pijnspecialist of een anesthesioloog in opleiding. U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de proefblokkade gedaan wordt, ligt u op uw buik of uw rug. De huid wordt ter plaatse verdoofd. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens spuit de pijnspecialist een kortwerkend verdovingsmiddel in bij de zenuwwortel. De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer van de afdeling Pijnbehandeling om bij te komen. Na ongeveer twintig minuten kan de pijnspecialist het effect van de proefblokkade beoordelen. Aan de hand van zijn bevindingen bespreekt hij met u of een vervolgafspraak voor een blokkade zinvol is.

Complicaties/ bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een proefblokkade optreden:

  • Tijdelijke krachtsvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 november 2019

Code: P01