Punctie onder CT-geleide

U heeft een afspraak voor een punctie onder CT-geleide. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond dit onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen. Algemene informatie over een dagopname vindt u in de folder ‘Opname op de dagbehandeling’.

Wat is een punctie onder CT-geleide?

Een punctie is het met een holle naald verwijderen van kleine stukjes weefsel uit het lichaam. Het verkregen materiaal wordt in het pathologisch anatomisch laboratorium onderzocht om een diagnose te stellen. Door middel van de CT-scan wordt de juiste plaats van de punctie bepaald. Van onder andere de buikorganen en de longen kan een punctie worden genomen.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Licht ontbijt. Voordat u naar het ziekenhuis gaat, mag u alleen een licht ontbijt gebruiken. Bijvoorbeeld beschuit en een kopje thee. 
  • Medicijnen. Gebruikt u bloedverdunners of heeft u een stollingsprobleem? Meld dit dan vooraf bij uw behandelend specialist. 
  • In verwachting. Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, meld dit dan eerst bij uw behandelend specialist en tevens bij aankomst op de afdeling Radiologie, vóór het uitvoeren van de punctie.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder 'Opname op de dagbehandeling' leest u wat u op de dag van opname mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling dagbehandeling van de desbetreffende locatie:

  • Locatie Utrecht: afdeling 2E; 
  • Locatie Zeist: afdeling A3/B3. 

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Operatiehemdje
Op de afdeling krijgt u een operatiehemdje aan.

Inbrengen infuus
Eén van de voorgaande dagen is bloed geprikt om te bepalen of het bloed goed stolt. De verpleegkundige controleert of de bloeduitslagen goed zijn en brengt een infuus in. Dit is een plastic naaldje dat in de onderarm zit.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Op de afgesproken tijd wordt u in uw bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

De radioloog verricht de punctie, waarbij twee radiodiagnostisch laboranten hem/haar assisteren.
U ligt op een tafel en schuift door een ringvormig toestel. Eerst maakt een radiodiagnostisch laborant een CT-scan om de juiste plek van de punctie te bepalen. Vervolgens wordt de huid ontsmet en verdoofd. Daarna verricht de radioloog de punctie. Tijdens de ingreep maakt een radiodiagnostisch laborant meerdere controlescans. Zo nodig herhaalt de radioloog het prikken een aantal keer om voldoende weefsel te verkrijgen. Als er voldoende materiaal is verkregen, is het onderzoek klaar. Op de punctieplaats krijgt u een pleister.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

Na het onderzoek

Terug op de afdeling

U wordt na het onderzoek teruggebracht naar de verpleegafdeling. Hier blijft u twee uur plat op de rug liggen. In het eerste uur meet de verpleegkundige een paar keer uw bloeddruk en pols en controleert hij/zij het wondje.
Na een punctie van de long, maakt de radiodiagnostisch laborant na ongeveer twee uur ter controle een röntgenfoto van de longen. 

Bij- en nawerkingen

U kunt last hebben van napijn en een blauwe plek krijgen op de punctieplaats.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan dit onderzoek zijn een aantal risico’s verbonden. U kunt een nabloeding of een klaplong krijgen.

Ontslag

Naar huis

Als het goed met u gaat, haalt een verpleegkundige (na het maken van de eventuele röntgenfoto van de longen) het infuus uit uw arm. Hierna kunt u naar huis. U mag gewoon weer autorijden.

Adviezen voor thuis

Napijn en een blauwe plek zijn normaal. Om de pijn wat te verlichten kunt u er een ijszak opdoen. Leg de ijszak niet direct op de blote huid, maar doe er een theedoek of kledingstuk tussen.

Problemen

Doen zich na het onderzoek problemen voor neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het laboratoriumonderzoek is meestal na één week bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD40