Refractieafwijking (brilafwijking)

U heeft een refractieafwijking. Het oog kan niet meer scherp zien zonder hulpmiddelen (een bril of contactlenzen). In deze folder leest u hier meer over.

​​​​​​​Wat is een refractieafwijking?

Een refractieafwijking ontstaat als het oog door een afwijkende vorm het beeld dat binnenkomt niet scherp op het netvlies krijgt. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld, dat met een brillenglas of contactlens gecorrigeerd kan worden. Het gaat hier om gezonde ogen 'met een andere maat'.

Om scherp te zien moeten de lichtstralen uit de buitenwereld precies samenvallen op het netvlies (de retina). Bij een ‘normaal’ oog zonder refractieafwijking (emmetropie) zorgen het hoornvlies en de ooglens ervoor dat lichtstralen met de juiste sterkte gebroken worden. Hierdoor komt het beeld waar u in de verte naar kijkt precies terecht op het netvlies. U ziet het beeld dan scherp. Een correctie door bril of contactlenzen is dan niet nodig.

Afbeelding van een doorsnede van het oog zonder brilafwijking

Doorsnede van het oog zonder refractieafwijking

Soorten refractieafwijkingen en hun correctie door een bril of lenzen

Er bestaan verschillende soorten refractieafwijkingen:

  • verziendheid
  • bijziendheid
  • cilinderafwijking
  • ouderdomsverziendheid

Bijziendheid

Bijziendheid wordt ook wel myopie genoemd. Bij bijziendheid is het oog in verhouding te lang. Het beeld dat uw oog binnenkomt, valt daardoor niet op uw netvlies, maar ervoor. U ziet in de verte slechter dan dichtbij. Toch kunt u als bijziende ook problemen hebben met zien dichtbij. Door een bril of contactlenzen met een minsterkte te dragen, worden de beelden weer scherp op uw netvlies geprojecteerd en kunt u beter zien.

Een afbeelding van een bijziend oog zonder bril
Een afbeelding van een bijziend oog met bril

Verziendheid

Verziendheid wordt ook wel hypermetropie genoemd. Bij verziendheid is het oog in verhouding te kort. Het beeld dat uw oog binnenkomt, valt daardoor niet op uw netvlies, maar juist erachter. Hierdoor ziet u dichtbij slechter dan op afstand.

Door een bril of contactlenzen met een plussterkte te dragen, worden de beelden weer scherp op uw netvlies geprojecteerd. Een lichte verziendheid wordt meestal niet gecorrigeerd als u geen klachten heeft. Dit komt omdat u dan de lichte plussterkte (onbewust) zelf corrigeert door het oog scherp te stellen (accommoderen). Bij hogere verziendheid is meestal wel een bril of lenzen nodig, omdat u dan klachten heeft zoals hoofdpijn en/of wazig zicht tijdens of na inspannend kijken.

Afbeelding van een verziend oog zonder bril
Een afbeelding van een verziend oog met bril

Cilinderafwijking

U heeft een cilindercorrectie in de bril of contactlenzen nodig als het oog niet in alle richtingen dezelfde kromming heeft (astigmatisme); het beeld wordt niet in alle richtingen op dezelfde wijze geprojecteerd op het netvlies. Hierdoor is het beeld niet helemaal zuiver. U ziet bijvoorbeeld letters met een schaduw er naast. Cilindercorrectie komt in veel gevallen in combinatie met bijziendheid of verziendheid voor.

Ouderdomsverziendheid

Oudersdomsverziendheid (presbyopie) treedt op vanaf ongeveer het 40e levensjaar. U krijgt dan moeite om het beeld tijdens het lezen scherp te krijgen. Dit komt omdat het accommodatievermogen (vermogen om scherp te stellen) van het oog met de leeftijd afneemt. Een leesbril met plussterkte of leessterkte in de bril of contactlenzen corrigeert dit probleem.

Vragen

Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde. 

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 1 februari 2022

Code: OOG22