Renogram

U heeft een afspraak gemaakt voor een renogram. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Doel van het onderzoek

Een renogram is een onderzoek waarbij met behulp van een radioactieve stof (99mTc-MAG3) de werking van de nieren wordt onderzocht.
 

Voorbereidingen

Medicijnen

Met bepaalde medicijnen moet u voor het onderzoek stoppen. U moet in ieder geval 24 uur voor het onderzoek stoppen met uw plastablet. 

Als dit nog niet met u is afgesproken, wordt u verzocht contact op te nemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip krijgt u een halve liter water te drinken. Dit is nodig om de nieren te activeren. Dit water mag u niet in één keer opdrinken, maar moet u verdelen over een half uur. Indien nodig krijgt u, voorafgaand aan de halve liter water, een soort Aspirine opgelost in water te drinken. Voordat het onderzoek begint vragen wij u eerst te plassen. 

U gaat op uw rug op een onderzoekstafel liggen. Een grote camera (gammacamera) wordt onder en boven u geplaatst ter hoogte van de nieren. U krijgt een infuus in een ader van uw arm. Via dit infuus wordt de radioactieve stof toegediend. Tegelijkertijd wordt gestart met de opnamen. Als het nodig is, wordt via ditzelfde infuus halverwege het onderzoek één à twee keer een plasmiddel toegediend om de nieren nog meer te stimuleren. Het maken van de opnamen duurt een half uur. 

Het kan zijn dat, na afloop (nadat u heeft geplast), nog een extra opname wordt gemaakt. Ook kan het zijn dat een extra opname een uur na het onderzoek wordt gemaakt. Het totale onderzoek zonder extra opnamen duurt ongeveer één uur.

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoekstafel met gammacamera

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
 

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer 088 250 6263.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 maart 2023

Code: NG19