Röntgenonderzoek van de baarmoeder (HSG)

U heeft een afspraak gemaakt voor een röntgenonderzoek van de baarmoeder. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een röntgenonderzoek van de baarmoeder?

Een röntgenonderzoek van de baarmoeder wordt ook wel baarmoederfoto genoemd. Een baarmoederfoto geeft informatie over de vorm van de baarmoederholte, de ligging van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders. Deze organen worden met contrastvloeistof zichtbaar gemaakt. De medische term voor een baarmoederfoto is HSG of HysteroSalpingoGram.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Timing onderzoek
Het onderzoek wordt ongeveer in het midden van de menstruatiecyclus uitgevoerd. Op de dag van het onderzoek mag er in ieder geval geen sprake zijn van bloedverlies. Is er op de dag van het onderzoek sprake van bloedverlies, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Zwanger of zwangerschapswens
Het onderzoek kan niet plaatsvinden als u zwanger bent. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan (minimaal 24 uur) voor het onderzoek telefonisch contact op met de polikliniek Gynaecologie. 

Heeft u een zwangerschapswens? Het is geen probleem om kort na het onderzoek zwanger te worden.

Antibioticum
In sommige gevallen wordt voor het onderzoek een antibioticum voorgeschreven.

Overgevoeligheid
In zeldzame gevallen komt een overgevoeligheid voor röntgencontrastmiddelen voor. Bent u overgevoelig voor deze middelen of vermoedt u dit te zijn, meldt u dit dan bij aanvang van het onderzoek aan de laborant.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de polikliniek Gynaecologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Meld u op het afgesproken tijdstip op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht.

De gang van zaken tijdens het onderzoek

De röntgenlaborant haalt u op in de wachtkamer. In een kleedkamertje kleedt u uw onderlichaam uit. Vervolgens gaat u in de onderzoekskamer op een röntgentafel liggen met uw benen in twee beensteunen. Een arts-assistent gynaecologie of de gynaecoloog voert het onderzoek samen met een röntgenlaborant uit. De arts-assistent of de gynaecoloog plaatst tijdens een inwendig onderzoek een katheter in de baarmoeder. Als deze op de goede plek ligt, blaast de arts-assistent of de gynaecoloog een ballonnetje op, om te voorkomen dat de katheter uit de baarmoeder glijdt terwijl het contrastmiddel wordt ingespoten. Vervolgens spuit de arts-assistent of gynaecoloog het contrastmiddel in de baarmoederholte en maakt de radioloog of de laborant foto's.

Tijdens het plaatsen van de katheter, het inspuiten van de contrastvloeistof en ook na het onderzoek kunt u last hebben van buikkrampen.

De restfoto
Afhankelijk van het gebruikte contrastmiddel kan er na een halfuur nog een controlefoto worden gemaakt, een zogenoemde restfoto. Deze foto is nodig om te kunnen zien of de vloeistof die in de baarmoederholte is gespoten zich via de eileiders op de normale wijze in de vrije buikholte heeft verspreid.

Voor het maken van de restfoto is geen inwendig onderzoek meer nodig. Er wordt alleen een röntgenfoto gemaakt.

Duur van het onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Het maken van een restfoto duurt ongeveer 10 minuten. Met de wachttijd voor het maken van een restfoto kan het onderzoek totaal 1 uur duren.

Na het onderzoek

Bij- en nawerkingen

Na het onderzoek kunt u last hebben van buikkrampen.

Naar huis of naar een verpleegafdeling

U kunt direct na het maken van de restfoto weer naar huis, of als u opgenomen bent, terug naar de verpleegafdeling. Het is raadzaam om na het onderzoek niet alleen naar huis te gaan.

Adviezen voor thuis / problemen

Neem de eerste vijf dagen na het maken van de foto’s 's avonds uw temperatuur op. Als deze hoger is dan 38 graden, overleg dan de volgende dag met de polikliniek Gynaecologie.

De uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie of de polikliniek Fertiliteit. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Polikliniek Gynaecologie/Fertiliteit
088 250 6178

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 31 augustus 2023

Code: RAD11