Röntgenonderzoek van de bloedvaten in de arm (shunt)

Er is/ wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek van de bloedvaten in uw arm (shunt). Dit onderzoek vindt plaats op een operatiekamer. In deze folder vindt u informatie rond de gang van zaken tijdens het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een röntgenonderzoek van de bloedvaten in de arm (shunt)?

Een shunt

Een shunt is een verbinding tussen een slagader en een ader in uw arm. Er bestaan twee soorten shunts: een shunt gemaakt van een eigen bloedvat en een shunt gemaakt van een kunststof bloedvat.

Een röntgenonderzoek van de bloedvaten in de arm

Met een röntgenonderzoek van de shunt worden de bloedvaten in de arm met röntgencontrast zichtbaar gemaakt. Hiermee worden vernauwingen in de bloedvaten opgespoord. Wanneer een vernauwing geschikt is voor behandeling, wordt in overleg met uw behandelaar geprobeerd deze te verhelpen met behulp van een dotterballon en/of stentplaatsing.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Nuchter
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf twee uur voor het onderzoek niets mag eten en drinken.

Overgevoeligheid
In zeldzame gevallen komt een overgevoeligheid voor röntgencontrastmiddelen voor. Bent u overgevoelig voor deze middelen of vermoedt u dit te zijn, meld dit dan aan de verwijzend arts en voor het begin van het onderzoek aan de laborant.

Zwanger?
Röntgenstralen moeten met zorg worden toegepast. Bent u in verwachting of denkt u dit te kunnen zijn, neem dan (minimaal 24 uur voor het onderzoek) telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.

Meenemen
Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd
Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie locatie Utrecht én aan de polikliniek waar u onder behandeling bent? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Het onderzoek voert de radioloog uit via een ader of slagader van uw arm. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving in de arm. Na het aanprikken schuift de radioloog een dun plastic buisje in het bloedvat. Door dit buisje spuit de radioloog contrastmiddel in. Deze contrastvloeistof maakt de bloedvaten op de röntgenfoto zichtbaar. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof maakt de radioloog foto’s. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de foto's stil blijft liggen. Soms wordt u gevraagd om de adem in te houden. Meestal maakt de radioloog meerdere series foto’s om de bloedvaten in meerdere richtingen af te beelden.

Blijkt er een vernauwing aanwezig te zijn, dan wordt dit probleem indien mogelijk meteen opgelost door middel van een dotterballon/ en of stentplaatsing. 

Na het onderzoek wordt het plastic buisje uit uw arm verwijderd. Op het prikgat wordt een pleister aangebracht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer één uur. Na het onderzoek verblijft u nog een uur op de afdeling Dagbehandeling voor controle.

Risico's en mogelijke complicaties

De aanvragend arts bespreekt met u de mogelijke complicaties, waaronder het mogelijk dicht gaan zitten van het bloedvat.

Na het onderzoek

Bij- en nawerkingen

Na het onderzoek kan de arm wat gevoelig zijn.

Adviezen voor thuis

U mag na het onderzoek weer normaal eten en drinken.

Problemen thuis

Bij complicaties kunt u contact opnemen met de verwijzend polikliniek of het dialysecentrum. Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact opnemen met de afdeling Radiologie, locatie Utrecht. Ook tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan de radiodiagnostisch laborant en/of de radioloog. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 mei 2021

Code: RAD37