Röntgenonderzoek van de maag

U heeft een afspraak gemaakt voor een röntgenonderzoek van de maag. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. Kijk daarom goed op welke locatie u moet zijn. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een röntgenonderzoek van de maag?

Bij dit onderzoek worden uw slokdarm en maag, door middel van röntgenstraling en met behulp van bariumpap en bruispoeder, in beeld gebracht.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Nuchter
Om uw maag volledig zichtbaar te kunnen maken, moet deze helemaal leeg zijn. Daarom mag u vanaf 24.00 uur op de dag voorafgaande aan het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Zwanger?
Röntgenstralen moeten met zorg worden toegepast. Bent u (mogelijk) zwanger? Neemt u dan (minimaal 24 uur) voor het onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Ook adviseren wij u om een boterham mee te nemen voor na het onderzoek.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van de met u afgesproken locatie.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De laborant brengt u naar een kleedkamer waar u zich uitkleedt. U mag uw hemd of T-shirt, onderbroek en sokken aanhouden. Vervolgens gaat u voor het röntgenapparaat staan.

De radioloog of de laborant geeft u bruispoeder. Dit neemt u samen met wat water in. Vervolgens krijgt u bariumpap te drinken. Er worden in staande en liggende positie foto's gemaakt. 

U wordt tijdens het onderzoek verzocht om te draaien, zodat de radioloog en/of laborant in verschillende richtingen foto’s kan maken. Nadat eerst in staande positie onder doorlichting gekeken is hoe het contrast loopt, wordt u samen met de onderzoekstafel neergelegd.

Vaak wordt in combinatie met het maagonderzoek ook uw slokdarm met behulp van bariumpap onderzocht. 

Het onderzoek is pijnloos.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Naar huis

U kunt direct na het onderzoek naar huis.

Bij- en nawerkingen en adviezen voor thuis

Van de gebruikte bariumpap kan uw ontlasting tijdelijk lichter van kleur worden. Sommige mensen hebben na het onderzoek door het ‘indikken’ van de barium last van een trage stoelgang. Om dat te voorkomen kunt u het beste goed drinken en eventueel in overleg met uw behandelaar een licht laxeermiddel gebruiken.

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor als gevolg van het onderzoek, neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. Is het onderzoek tijdens een opname verricht, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u de uitslag via hem/haar. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zullen de laborant en/of de radioloog uw eventuele vragen graag beantwoorden. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD38