Röntgenonderzoek van spataderen rond de teelbal (embolisatie van een varicokèle)

U ondergaat binnenkort een röntgenonderzoek van de spataderen rond de teelbal. Dit onderzoek vindt plaats op de operatie-afdeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is. Voor dit onderzoek wordt u tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis. Algemene informatie over een opname vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Wat is een röntgenonderzoek van de spataderen rond de teelbal?

Een röntgenonderzoek van de spataderen (bloedvaten) rond de teelbal wordt ook wel een embolisatie van de varicokèle genoemd. Bij dit onderzoek worden de bloedvaten met contrastmiddel zichtbaar gemaakt, waarna de spataderen zo mogelijk van binnenuit worden afgesloten. Hierdoor verdwijnt de veneuze kluwen rond de teelbal na verloop van tijd vanzelf.

De embolisatie is in 98,4% van de gevallen succesvol.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Nuchter
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de dag van het onderzoek vanaf 7.00 uur niets meer mag eten en drinken. Medicijnen innemen met een beetje water is wel toegestaan.

Niet ontharen
U wordt verzocht de liezen voor het onderzoek niet te ontharen, tenzij u veel beharing heeft. Onthaart u de liezen in dat geval minimaal één week voor het onderzoek.

Overgevoeligheid
In zeldzame gevallen komt een overgevoeligheid voor röntgencontrastmiddelen voor. Bent u overgevoelig voor deze middelen of vermoedt u dit te zijn, meld dit dan aan de verwijzend arts én voor het begin van het onderzoek aan de laborant. 

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ kunt u lezen welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van locatie Utrecht én aan de polikliniek waar u onder behandeling bent? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de verpleegafdeling van locatie Utrecht.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Een half uur voor het begin van het onderzoek krijgt u een rustgevend medicijn (tabletje). Daarnaast krijgt u een operatiejasje aan en wordt een infuus geprikt. Via dit infuus worden eventueel medicijnen toegediend.

Op het afgesproken tijdstip brengt de verpleegkundige u met uw bed naar de operatie-afdeling. Let op: door drukte op de operatie-afdeling kan het tijdstip waarop het onderzoek plaatsvindt later zijn dan gepland.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Het onderzoek voert de radioloog uit via een liesader. Eerst geeft de radioloog u een verdoving in de lies. Vervolgens schuift hij een dun plastic buisje in het bloedvat. Door dit buisje brengt hij een langer en dunner plastic buisje (katheter) in het bloedvat. Deze katheter wordt opgeschoven naar het te onderzoeken gebied.

Als de katheter op de juiste plaats ligt, wordt deze aangesloten op een spuit gevuld met contrastvloeistof. Deze contrastvloeistof maakt de bloedvaten zichtbaar. Bij het inspuiten van de vloeistof kan het onderzochte lichaamsdeel warm aanvoelen. Dit warmtegevoel verdwijnt na ongeveer vijftien seconden. Ook kunt u het gevoel krijgen dat u moet plassen. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof maakt de radioloog foto’s. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s stil blijft liggen. Meestal vraagt de arts u om de adem in te houden. In de meeste gevallen maakt de radioloog meerdere series foto’s om de bloedvaten in meerdere richtingen af te beelden. Zo mogelijk sluit de radioloog de spataderen van binnenuit af door het plaatsen van één of meerdere coils (metalen draadjes). Dit heet emboliseren. Na het onderzoek verwijdert de radioloog het buisje uit de lies en brengt hij een pleister op het prikgat aan.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 1½ uur.

Na het onderzoek

Terug op de afdeling

Na het onderzoek brengt een verpleekundige u terug naar de afdeling. Hier heeft u twee uur bedrust.

Eten en drinken
Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken.

Bij- en nawerkingen

Veel patiënten voelen tijdens het emobliseren een kort spanningsgevoel in de onderbuik. 3% van de patiënten heeft een zwaar gevoel in de lendestreek of het scrotum tijdens de eerste dagen na het onderzoek. Dit gevoel verdwijnt meestal zonder medicatie.

Ontslag

Naar huis

Twee uur na het onderzoek mag u naar huis. U mag zelf niet autorijden. Regel een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Uitslag/ controleafspraak

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact opnemen met de afdeling Radiologie van locatie Utrecht. Ook tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan de radiodiagnostisch laborant en/of de radioloog. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD34