Schildklierscintigram

U heeft een afspraak gemaakt voor een schildklierscintigram. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Doel van het onderzoek

Een schildklierscintigram is een onderzoek waarbij met behulp van de radioactieve stof 99mTc-pertechnetaat informatie wordt verkregen over de werking van de schildklier. Er wordt gekeken of de schildklier veel of weinig van de ingespoten radioactieve stof heeft opgenomen. Ook is te zien of er zich gebieden in de schildklier bevinden die meer, minder of helemaal geen radioactieve stof opnemen.

Voorbereidingen

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen voor de schildklier dan moeten deze voor het onderzoek als volgt gestaakt worden:

  • Strumazol (Carbimazol) mag u 3 dagen voorafgaande aan het onderzoek niet meer innemen; 
  • PTU mag u 15 dagen voorafgaande aan het onderzoek niet meer innemen; 
  • Thyrax mag u 4 weken voorafgaande aan het onderzoek niet meer innemen.

Eten

Stop tenminste één week voor het onderzoek met het eten van:

  • vis; 
  • zeewier, zeekraal en/of kelp (sushi); 
  • meer dan één dieetproduct per dag, zoals afslankshakes, dieetrepen en nutridrink (deze producten bevatten veel jodium); 
  • voedingssupplementen, homeopatische middelen, reformproducten en multivitamines die jodium bevatten.

Eerder onderzoek met contrastvloeistof

Het is belangrijk dat u tenminste 2 maanden voor het onderzoek geen andere onderzoeken op de afdeling Radiologie heeft ondergaan waarbij gebruik is gemaakt van jodiumhoudende contrastvloeistof.

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

In een ader van uw arm wordt de radioactieve stof 99mTc-pertechnetaat ingespoten. Deze stof moet ongeveer 15 minuten inwerken. Na de inwerktijd gaat u op uw rug op een onderzoekstafel liggen. Er wordt een grote camera (gammacamera) boven uw hals geplaatst. Zo nodig wordt er nog een foto in een andere richting gemaakt. Iedere foto duurt ongeveer 8 minuten.

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoekstafel met gammacamera

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: NG17