Sclerocompressietherapie bij spataderen

Uw arts of physician assistant heeft een behandeling van uw spataderen met sclerocompressietherapie voorgesteld. Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie van het Diakonessenhuis. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt.

Wat is sclerocompressietherapie?

Bij sclerocompressietherapie wordt de spatader ingespoten met een vloeistof die kunstmatig een ontstekingsreactie veroorzaakt. De ontsteking van de bloedvatwand heeft tot gevolg dat het bloedvat verkleeft en uitgeschakeld wordt. U kunt het (niet goed functionerende) bloedvat missen omdat de functie hiervan wordt overgenomen door andere veneuze bloedvaten. Deze behandeling is geschikt voor kleine tot middelgrote spataderen.

Aantal behandelingen

Over het algemeen moet u aan beide benen behandeld worden. Meestal behandelen we één been per behandelsessie. Dit heeft te maken met de vloeistof waarvan u maar een bepaalde hoeveelheid in uw lichaam mag hebben. Alleen als u weinig spataderen per been heeft, kunnen we beide benen in één keer behandelen. Soms is het nodig om één been meerdere keren te behandelen.

Voorbereiding

Voorbereiding thuis

 • Op de dag van de behandeling en de dag ervoor, mag u geen crème of zalf op de benen smeren. 
 • Tijdens de behandeling worden er meerdere pleisters op het been geplakt. Het verwijderen van deze pleisters kan bij beharing pijnlijk zijn. Daarom adviseren wij u om het been - indien nodig - thuis te scheren.
 • Als u tijdens een eerder consult of behandeling al een bruine elastische kous aangemeten heeft gekregen, dient u deze mee te nemen op de dag van de behandeling. 
 • Als u geen elastische kous heeft gekregen, is deze voor u beschikbaar op de dag van de behandeling.
 • U wordt verzocht op de dag van de behandeling ruime schoenen en ruime kleding te dragen. Door de kousen die u na de behandeling moet dragen, zal een strakke broek of schoen waarschijnlijk niet passen. 
 • Autorijden na de ingreep kan door het verband bemoeilijkt zijn. Daarom raden wij u aan om iemand mee te nemen die u naar huis kan brengen.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent voor de behandeling, bel dan zo spoedig mogelijk met de polikliniek Dermatologie om uw afspraak af te zeggen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken en wij kunnen in de vrijgekomen tijd een andere patiënt helpen.

De behandeling

Uw arts voert de behandeling op de polikliniek uit. In de behandelkamer worden de injectieplaatsen zo nodig met een stift aangetekend. Daarna kunt u op de behandeltafel plaatsenemen. Het inspuiten van de vloeistof gebeurt met een heel dun naaldje. Vaak zijn er meerdere injecties nodig. De injecties zelf zijn over het algemeen weinig pijnlijk. Omdat het niet verstandig is om tijdens één sessie teveel vloeistof in te spuiten, zijn vaak meerdere sessies noodzakelijk. De behandeling duurt een kwartier.

Na de behandeling

Om extra druk te geven, worden er soms wattenbollen aangebracht op het behandelde gebied. Hier overheen wordt de bruine elastische kous gedaan. Als er wattenbollen zijn aangebracht, blijven die bij voorkeur 1 week zitten. Als ze te veel last (pijn) geven kunt u ze na 48 uur zelf verwijderen.

Soms geven niet de wattenbollen maar de pleisters waarmee ze zijn vastgeplakt irritatie of kleine blaren. Dan kunt u de pleisters verwijderen en de wattenbollen opnieuw vastplakken met pleisters op een ander deel van de huid.

In de eerste week na de behandeling is het belangrijk om altijd als u staat of loopt de bruine kous te dragen. Draag de kous daarom overdag, maar ook 's nachts als u uit bed gaat. Draag de kous de eerste twee nachten ook in bed, tenzij u wakker wordt van het knellen van de kous. Dan kunt u de kous 's nachts uit doen.

Het doel van de wattenbollen en de kous is om de behandelde bloedvaten zo goed mogelijk te laten verkleven en om te voorkomen dat ze na de behandeling weer open gaan staan.

Mogelijke complicaties

 • Op de eerste avond na de injecties kunt u last krijgen van hoofdpijn en/of rillerigheid. Hiervoor kunt u pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) innemen.
 • De pleister waarmee eventueel gebruikte wattenbollen zijn afgeplakt, kunnen een trekkerig gevoel geven op het been.
 • De behandelde adertjes zijn de week na de behandeling vaak lelijker dan voor de behandeling. Op de ingespoten plaatsen kan de huid rood, blauw, dik, pijnlijk of hard worden. Dit is normaal bij deze behandeling. De klachten verdwijnen meestal na één tot enkele weken.
 • Over de lengte van het behandelde vat ontstaan regelmatig bruine verkleuringen. Dit verdwijnt normaal gesproken binnen enkele maanden, maar kan langer aanhouden en soms niet geheel verdwijnen.
 • In zeldzame gevallen ontstaat in het behandelde gebied een roodpaarse vlek van heel kleine haarvaatjes (zogenaamde ‘matting’).
 • In principe lokt de behandeling een voorbijgaande oppervlakkige aderontsteking (tromboflebitis) uit. Dit wordt gekenmerkt door een harde, gevoelige streng. Het optreden hiervan betekent in feite dat de behandeling is aangeslagen. Als de streng zeer pijnlijk en rood is kan de arts  een pijnstiller voorschrijven. Als er zeer grote (formaat pingpongbal) stolsels in de streng ontstaan kan de arts deze met behulp van een spuit en naald ontlasten.
 • Er bestaat een zeer kleine kans op diepe veneuze trombose. Wanneer na de behandeling uw hele been of onderbeen zeer dik en rood wordt met een gespannen, pijnlijk gevoel dient u contact op te nemen met de polikliniek Dermatologie van het Diakonessenhuis (en niet te wachten tot uw controle-afspraak). Regelmatig bewegen na de behandeling is de belangrijkste preventieve maatregel.
 • In zeer zeldzame gevallen treedt een allergische reactie op de ingespoten vloeistof op.

Adviezen voor thuis

 • Wij raden u aan na de behandeling regelmatig te bewegen. Bijvoorbeeld door ieder uur tien minuten te lopen.
 • Vermijd langdurig stilstaan en stilzitten. U kunt rustig wandelen en fietsen. 
 • Duurloop, trimmen en intensief sporten zijn de eerste weken niet toegestaan. In de drie weken daarna is het verstandig om tijdens het sporten uw steunkous nog aan te doen.
 • De eerste drie dagen mag u niet douchen. De aderen ontspannen (verwijden) dan te veel en dit komt het effect van de behandeling niet ten goede. Uzelf wassen met een washandje kan wel. Na de eerste drie dagen mag u weer kort en niet te warm douchen. Eventueel kunt u de steunkous onder de douche aanhouden als u 's avonds onder de douche gaat. Als u de kous daarna te drogen hangt, is deze de volgende ochtend weer droog.
 • Als u aanleg heeft voor spataderen, is het goed mogelijk dat weer nieuwe spataderen ontstaan. In de algemene folder over spataderen kunt u lezen wat u zelf kunt doen om de kans hierop te verkleinen.
 • Als er verkleuringen zijn ontstaan na de behandeling, is het verstandig de huid met factor 50 tegen de zon te beschermen gedurende minimaal zes weken.
 • Drie maanden na de behandeling is het maximale effect bereikt. Eventuele bruine verkleuringen kunnen dan nog in een enkel geval wegtrekken.

Onderhoud van de kousen

 • U kunt de kousen wassen in een lauw sopje met een fijnwasmiddel of groene zeep. Drogen mag niet op de verwarming of in de droogtrommel. Zie verder het wasvoorschrift.
 • Als u zalf op uw benen wilt aanbrengen, kan dit alleen 's avonds als u in bed ligt. Het rubber in de bruine kousen is namelijk niet bestand tegen zalf of crème.

Kosten en vergoeding

Sclerocompressietherapie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit betekent dat u de behandeling zelf moet betalen. Vaak zijn meerdere behandelingen nodig om alle spataderen te doen verdwijnen. Uw dermatoloog zal u vertellen hoeveel behandelingen in uw geval nodig zijn en wat de prijs is per behandeling.

Wij vragen u vooraf een verklaring voor geïnformeerde toestemming te ondertekenen. Met deze verklaring geeft u aan geïnformeerd te zijn over de behandeling, de prijs en dat u weet dat u deze behandleing zelf moet betalen. Enkele weken na de behandeling krijgt u een rekening thuisgestuurd.

Problemen thuis

Als zich na de ingreep problemen voordoen, zoals langdurig nabloeden, koorts of een pijnlijk geheel gezwollen been kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Dermatologie van het Diakonessenhuis. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de receptie (088 250 5000) en vragen naar de dienstdoend dermatoloog.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Dermatologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Dermatologie
088 250 6433

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 maart 2021

Code: DERM06