Secundaire preventie polikliniek

U gaat naar huis na een opname in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct of een bijna hartinfarct. Na uw opname gaat de zorg verder op de secundaire preventiepolikliniek. In deze folder vindt u informatie over deze polikliniek. Leefregels en adviezen voor de eerste periode thuis vindt u in het patiënteninformatiedossier dat u tijdens opname heeft gekregen.

Wat is de secundaire preventie polikliniek?

Tijdens uw opname in het ziekenhuis heeft u al de nodige informatie gekregen over uw hartinfarct en de behandeling. De ervaring leert echter dat de meeste vragen pas komen als u weer thuis bent. De secundaire preventie polikliniek is onderdeel van de polikliniek Cardiologie en is bedoeld om samen met u alle gebeurtenissen nog eens op een rij te zetten en eventuele vragen te beantwoorden.

Uw afspraken

Voorbereiding

Neem bij elk bezoek uw identiteitsbewijs en een overzicht van uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. Zet eventuele vragen op papier.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw bezoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor uw bezoek) aan het secretariaat van de polikliniek Cardiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden

U kunt zich melden op de polikliniek Cardiologie van de locatie waar u uw afspraak heeft:

  • locatie Utrecht: route 293
  • locatie Zeist, route 5

De afspraken

Ongeveer 2 tot 3 weken na uw opname heeft u uw eerste afspraak. U heeft dan een uitgebreid intakegesprek met de verpleegkundig specialist. Zij bespreekt de volgende onderwerpen met u:

  • uw klachten en uw gezondheidstoestand 
  • uitleg over hart- en vaatziekten en over het hartinfarct 
  • uw behandeling en de medicijnen die u heeft gekregen 
  • adviezen rond voeding, sport & beweging en roken

De eerste afspraak duurt ongeveer drie kwartier. Vier maanden na dit eerste gesprek heeft u een controle-afspraak bij de verpleegkundig specialist. Een jaar na uw opname wordt de nazorg in het ziekenhuis afgerond en neemt de huisarts in de meeste gevallen de zorg weer over.

Begeleiding thuis via de Luscii app

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van begeleiding op afstand, in de thuissituatie. We noemen dit ook wel telebegeleiding of thuismonitoring. Hierbij meet u thuis regelmatig uw gewicht, bloeddruk en hartslag en geeft uw metingen via een app op uw smartphone of tablet aan ons door. Als de metingen afwijken van de ingestelde waarden, krijgt u een melding en een advies, bijvoorbeeld het advies contact op te nemen met het ziekenhuis. Op afstand kunnen wij dan uw metingen bekijken. U hoeft hiervoor dan niet meteen naar het ziekenhuis. Voor telebegeleiding maken we in ons ziekenhuis gebruik van de Luscii app. Uw cardioloog of verpleegkundig specialist zal u hierover verder informeren.

Direct contact met uw behandelaar via de BeterDichtbij app

Als u onder behandeling bent op onze polikliniek, kunt u ook gebruik maken van de app BeterDichtbij. Met BeterDichtbij kunt u een bericht sturen aan uw behandelaar als u een vraag heeft. Uw behandelaar beantwoordt uw vraag via de app. Soms gebruiken we BeterDichtbij om met u te beeldbellen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelaar. 

Vergoeding

Een bezoek aan de secundaire preventie polikliniek wordt in principe door uw verzekeraar vergoed. Houd er wel rekening mee dat u uw eigen risico aanspreekt als u een afspraak maakt in het ziekenhuis.

Vragen

Als u vragen heeft of er zijn (toenemende) klachten, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur telefonisch contact opnemen met de secundaire preventie polikliniek . De verpleegkundig specialist zal als het nodig is de behandeling aanpassen. Ook is de secundaire preventie polikliniek  bereikbaar voor uw huisarts en andere behandelend specialisten.

Neem in acute situaties altijd contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of bel 112.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie over een hartinfarct kunt u ook terecht bij de volgende organisaties / websites: 

Telefoonnummers

Secundaire preventie polikliniek
088 250 9393, telefonisch spreekuur op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur

Secretariaat polikliniek Cardiologie
088 250 5040, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 augustus 2023

Code: CAR24