Sedatie tijdens pijnblokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een pijnblokkade. De behandeling vindt plaats met sedatie (toediening van een slaapmiddel) waardoor u slaperig wordt en de behandeling voor u minder belastend is. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is sedatie?

Het doel van sedatie is dat u slaperig wordt, zodat de behandeling voor u minder belastend is. Als het voor uw behandeling noodzakelijk is dat u kunt aangeven of u pijn ervaart, krijgt u een zogenaamde ‘bewuste sedatie’. Hierbij bent u slaperig, maar kunnen de pijnspecialist en verpleegkundige tijdens de behandeling nog wel met u communiceren. Ook als u niet echt slaapt, zult u zich door de sedatie tijdens de behandeling beter kunnen ontspannen.

Voordelen
In tegenstelling tot bij algehele verdoving (narcose), wordt u bij een sedatie niet beademd. Uw reflexen, zoals ademhalen en slikken, blijven intact waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld verslikken, kleiner is dan bij een narcose. Ook heeft sedatie in tegenstelling tot narcose doorgaans geen misselijkheid tot gevolg.

Nadelen
Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. In een enkel geval gebeurt dit met een kap over de neus en mond.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist.

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen. 
 • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • Allergie voor soja.
 • Problemen of complicaties van een sedatie of narcose tijdens een eerdere ingreep.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor uw behandeling niet meer eet of drinkt. Dan is uw maag zo leeg mogelijk. Dit heet nuchter zijn. Het is belangrijk om nuchter te zijn:

 • Voedsel in de maag verhoogt de kans dat uw maaginhoud in uw longen komt, met als gevolg een ernstige longontsteking.
 • Als u niet nuchter bent dan vindt de behandeling onder sedatie voor uw eigen veiligheid niet plaats.  

Om nuchter te zijn moet u zich aan de volgende regels houden:

 • tot zes uur voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken;
 • tot twee uur voor de behandeling mag u alleen water (zonder prik) drinken;
 • daarna mag u niets meer innemen met uitzondering van voorgeschreven medicijnen (met één slok water).

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Behandeling

Voor de behandeling brengt de pijnspecialist of verpleegkundige een infuusbuisje in een bloedvat van uw arm of hand. Vervolgens wordt met een knijper op uw vinger gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed goed blijven. Daarna wordt het slaapmiddel via het buisje toegediend. Meteen hierna zult u slaperig worden. Omdat het medicijn snel werkt, kan de behandeling direct beginnen.

Om eventuele pijn bij het aanprikken van de huid te beperken, krijgt u op de plaats van de pijnblokkade een huidverdoving.

Afhankelijk van het soort behandeling kan het voorkomen dat u tijdens de behandeling wakker wordt gemaakt om aan te geven waar u de pijnklachten voelt en/of de pijnklachten voor u herkenbaar zijn. Belangrijk is dat u zich daar niet ongerust over maakt.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer om bij te komen. Hier wordt u door de verpleegkundige goed in de gaten gehouden (‘geobserveerd’) tot het medicijn volledig is uitgewerkt en u weer volledig wakker bent. De verpleegkundige zal dan het infuus verwijderen. Uw pijnspecialist beoordeelt wanneer u weer naar huis kunt.

Complicaties/ bijwerkingen

 • Hoewel sedatie aantoonbaar veilig is, bestaat er een kans op ademhalingsproblemen met zuurstoftekort in het bloed als gevolg. In dat geval worden maatregelen genomen om de luchtweg vrij te houden en krijgt u extra zuurstof toegediend.
 • Verder kan tijdens de ingreep de bloeddruk dalen of de hartslag te traag worden. Dit kan met geneesmiddelen worden opgevangen.
 • Soms kan er een bloeduitstorting ontstaan op de plek van het infuus. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms pijn.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ‘s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. 

Let op!

Door de sedatie kunt u minder snel reageren. Daarom wordt u afgeraden om de eerste 24 uur na het onderzoek:

 • actief deel te nemen aan het verkeer;
 • gevaarlijke machines te bedienen;
 • belangrijke beslissingen te nemen;
 • alcoholische dranken te gebruiken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur).

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 april 2019

Code: P22