Skeletscintigrafie

U heeft een afspraak gemaakt voor een skeletscintigrafie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraken
Datum onderzoek:
Tijd:(injectie)
Tijd:(foto's)

Doel van het onderzoek

Een skeletscintigram is een onderzoek waarbij met behulp van de radioactieve stof 99mTc-HDP bepaalde aandoeningen van het skelet kunnen worden aangetoond.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Kleding en sieraden

Voor het onderzoek vragen wij u alle metalen voorwerpen en sieraden te verwijderen.

Het onderzoek

Bij het afspreken van het onderzoek worden twee tijden met u afgesproken. Op het eerst afgesproken tijdstip krijgt u een injectie. Op het tweede tijdstip wordt u terugverwacht voor het maken van de foto’s.  

In een ader van uw arm krijgt u een injectie met de radioactieve stof. Deze stof moet enige uren inwerken. Als er een ‘drie fasen skeletscintigram’ wordt aangevraagd, worden er meteen na de injectie al foto’s gemaakt en worden er na enkele uren na injectie nogmaals foto’s gemaakt. In de tussentijd mag u weg.
Als u na enkele uren terugkomt voor het onderzoek, ga dan eerst naar het toilet en plas goed uit. De nieren scheiden de radioactieve stof namelijk uit naar de blaas. Als zich veel urine in de blaas bevindt, zijn de botten van het bekken niet goed te zien. 
Voor het onderzoek gaat u in rugligging op een onderzoekstafel liggen. Afhankelijk van wat uw behandelend specialist heeft aangevraagd, worden foto's van het gehele skelet of een gedeelte daarvan gemaakt. Vaak is het noodzakelijk om doorsnedenfoto’s te maken van een bepaald gedeelte van het skelet. Terwijl u op uw rug op de onderzoektafel ligt, gaat de gammacamera stapsgewijs om u heen draaien. Er zijn geen bijwerkingen. 

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Duur van het onderzoek

Het eerste gedeelte van het maken van de foto’s duurt ongeveer een 30 tot 40 minuten. Worden alleen foto’s van een bepaald gedeelte van het skelet gemaakt, dan duurt het onderzoek korter. Het tweede gedeelte, waarbij doorsnedefoto's worden gemaakt van het skelet, duurt ongeveer 25 minuten. Het kan voorkomen dat u tussen het eerste en het tweede gedeelte van de foto's even moet wachten. 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 maart 2021

Code: NG13